X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32107

Dbamy o naszą planetę Ziemię. Scenariusz lekcji otwartej

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ
TEMAT: Dbamy o naszą planetę Ziemię.
Prowadząca: XX
CELE OGÓLNE:
-zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat konieczności ochrony środowiska naturalnego
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- posługuje sie słownictwem o treści ekologiczno- przyrodniczej,
- dostrzega potrzebę ochrony środowiska naturalnego,
-rozumie potrzebę ograniczenia ilości odpadów,
-ocenia pozytywną i negatywna działalność człowieka w środowisku,
- rozumie słowo "recykling",
- współpracuje w grupie,
- dodaje i odejmuje w zakresie 100 i porządkuje liczby rosnąco,
-segreguje odpady do właściwych pojemników,
- rozwiązuje krzyżówę,
- układa hasła ekologiczne,
- śpiewa piosenkę
METODY PRACY:
-słowna, "burza mózgów"
-oglądowa,
-praktycznego działania
FORMY PRACY:
-indywidualna,
-grupowa,
-zbiorowa
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-list od Ekoludka, zaszyfrowany wiersz, nagranie piosenki "Moja planeta" wykonawca: Majka Jeżowska, film ekologiczny "Dbamy o naszą planetę" źródło strona internetowa: http://scholaris.pl/, prezentacja ekologiczna, krzyżówka i rozsypanka z hasłem "segregacja", trzy kolorowe pojemniki, napisy PLASTIK, SZKŁO, PAPIER , hasła ekologiczne


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Obejrzenie filmu ekologicznego "Dbamy o naszą planetę".
2. Nauczyciel przedstawia dzieciom cel lekcji czyli -zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat konieczności ochrony środowiska naturalnego. Dzieci zapisują w zeszytach temat lekcji "Dbamy o naszą planetę Ziemię".
3. Nauczyciel pokazuje dzieciom list od Ekoludka, który otrzymał dzisiaj rano. Przed odczytaniem prosi uczniów o uważne słuchanie jego treści.
Drogie Dzieci!
Nasze Ekozwiadki, których zadaniem jest kontrolowanie prawidłowości w środowisku naturalnym, przyniosły wiadomość ,że na ziemi, wylądowały trzy wrogie skrzaty. Jeden z nich zanieczyszcza powietrze, drugi brudzi wodę a trzeci niszczy rośliny i zwierzęta. Ziemia zwraca się o pomoc. Przekazuję Wam zaszyfrowaną wiadomość od niej.
Wasz Ekoludek
4. Nauczyciel wyświetla na tablicy zaszyfrowany tekst. Wywołane dzieci podchodzą do tablicy i wykreślają powtarzającą się literkę A. Jeżeli występują dwie literki A obok siebie wykreślają jedną:

WA MOICHA RZEAKAACH BYŁY RYABY
W MOAICH RZEKAACH BYŁY RAAKI
W MAOICH LASAACH ŚWIERGOTAAŁY KOLOROWE PTAAKI
MOJE MORZAA BYŁY CZAYSTE
AA JEZIORAA PRZEZROCZYSTEA.
MOJE NIEBOA ZAAWSZE MODRE.
MOAJE ŁAANY SZCZODRE.
TO CO JESZCZEA MI ZOSTAŁO, NIE UMARŁO,
CO UDAŁO SIĘ ZACHOWAAĆ
SPÓBUJ URATOWAĆ!

5. Odczytanie wiersza przez dzieci.
6. Wypowiedzi dzieci na temat wiersza.
- Co zostało zniszczone?
- O co prosi ziemia?
- Dlaczego prosi o to dzieci?
- Jak myślicie kto jest temu winien?
7. Dyskusja "jakie działania człowieka zagrażają Ziemi?
- Co zanieczyszcza powietrze? ( np. dymy z fabryk, spaliny)
- Co zanieczyszcza wodę? ( duża ilość śmieci, odpady, ścieki np z mycia aut)
- Dlaczego niektórych roślin jest coraz mniej? (dreptanie, zasypywanie ich odpadami, zrywanie, bezmyślne powodowanie pożarów, osuszanie gruntów)
- Dlaczego giną niektóre gatunki zwierząt? ( kłusownictwo, wycinanie lasów, niszczenie siedlisk, np. osuszanie, likwidacja łąk, pól uprawnych, terenów zielonych)

8. "W jaki sposób możemy pomóc naszej planecie? " - swobodne wypowiedzi dzieci "burza mózgów".
Nauczyciel pokazuje prezentacje, dzięki której dzieci uzupełniają swoje wiadomości na ten temat. Uczniowie na tej podstawie próbują ustnie ułożyć- dekalog młodego ekologa.

1. Nie śmiecę.
2. Sprzątam po swoim psie na spacerze.
3. Nie zaśmiecam lasów.
4. Segreguję śmieci.
5. Gaszę światło, gdy z niego nie korzystam.
6. Używam toreb ekologicznych.
7. Zakręcam wodę, gdy jej nie potrzebuję.
8. Oszczędzam papier.

9. Rozwiązanie krzyżówki- indywidualizacja pracy.
Nauczyciel rozdaje dzieciom krzyżówkę, dzieci ją rozwiązują, po chwili wspólnie rozwiązujemy krzyżówkę na tablicy. Dzieci, które wolniej pracują otrzymują krzyżówkę częściowo uzupełnioną.
Hasło SEGREGACJA-

1. F A S O L A
2. L I Ś C I E
3. G Ó R A
4. R O K
5. Ś M I E C I
6. B A Ł A G A N
7. K R A N
8. O W O C E
9. J A J K A
10. W I O S N A

1.Może być szparagowa.
2. Wiosną zielone, jesienią kolorowe.
3. Mała to górka, duża to ............
4. Ma 12 miesięcy.
5. Wrzucasz je do kosza.
6. Przeciwieństwo porządku.
7. Kiedy go odkręcisz leci woda.
8. Jabłko, gruszka, śliwka, mandarynka to . . . . . .
9. Mają skorupki.
10. Rozpoczyna się w marcu.

10. Dzieci wklejają krzyżówkę do zeszytu z edukacji polonistycznej.

11. Rozmowa z dziećmi:
- Co to jest segregacja?
-Czy segregujecie odpady w domach?
- Dlaczego segregujemy odpady?
Nawiązanie do terminu RECYKLING , chętne dziecko tłumaczy to słowo. Nauczyciel pokazuje symbol recyklingu.

- Jakie mogą być rodzaje odpadów?

12. Nauczyciel ma w worku różne odpady i trzy kolorowe pojemniki: zielony, niebieski i żółty. Ma również opisy: PLASTIK, PAPIER, SZKŁO.
Zadaniem dzieci jest dopasowanie napisów do odpowiednich pojemników. Następnie nauczyciel wyciąga odpady z worka. Zadaniem dzieci jest posegregowanie odpadów.

13. Układanie i pisanie haseł ekologicznych- obietnice składane naszej planecie- praca w grupach- indywidualizacja.

1. NIE NISZCZYMY ROŚLIN.
2.NIE ZANIECZYSZCZAMY WÓD.
3. OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ.
4.CHRONIMY LASY ZBIERAJĄC MAKULATURĘ.
5.NIE HAŁASUJEMY W LESIE, GDYŻ MOŻEMY WYSTRASZYĆ ZWIERZĘTA.
6.SEGREGUJEMY ODPADY, BO WIELE Z NICH MOŻNA WYKORZYSTAĆ PONOWNIE.

Ułożone hasła nauczyciel ma zapisane na większych kartonach, a dzieci przypinają je na plakat z wizerunkiem ziemi, a następnie przepisują do zeszytów.

14. Dzieci obliczają i układają liczby od najmniejszej do największej. Następnie odczytują i zapisują hasło:

13+5= 34+7= 74-5= 20-8= 77+6= 34+6= 45+5= 50-5=
o je wis Dbaj ko. swo do śro

15. Podsumowanie lekcji i ocena dzieci.
16. Zaśpiewanie piosenki "Moja planeta"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.