X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31970
Przesłano:

Spotkanie z liczbą 3 (2 godzina lekcyjna). Konspekt zajęć edukacyjnych pisanych wg strategii OK

Konspekt zajęć edukacyjnych został opracowany według szablonu przyjętego w ZS nr 11 w Koszalinie. Jest propozycją zapisu przygotowania nauczyciela do zajęć prowadzonych według strategii Oceniania Kształtującego.

KONSPEKT LEKCJI WEDŁUG STRATEGII NAUCZANIA „OK.”
Klasa 1c
Data: 23.11.2015 r.
Temat: Spotkanie z liczbą 3 (2 godzina lekcyjna)

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: powiązanie z edukacją polonistyczną (uczniowie potrafią uważnie słuchać i wypowiadać się pełnymi zdaniami), edukację matematyczną ( zna liczby 1 i 2), edukację przyrodniczą (zna zwierzęta mieszkające na wsi) oraz edukacją społeczną (zachowanie się w czasie zajęć na dywaniku, zwroty grzecznościowe, kultura dyskusji).

Cele lekcji (nauczyciela):

1. Uczeń zna bajkę o trzech świnkach.
2. Wypowiada się poprawnie pod względem logicznym i gramatycznym na temat wysłuchanego tekstu.
3. Zna nazwy zwierząt hodowlanych i ich domów.
4. Poprawnie przelicza konkrety i symbole w zakresie 3.

Cele sformułowane w języku ucznia:

1. Poznasz bajkę o trzech świnkach.
2. Dowiesz się dlaczego warto być przezornym.
3. Będziesz pięknie opowiadał bajkę.
4. Przygotujesz pacynki do bajki.
5. Dowiesz się jak nazywają się domki zwierząt hodowlanych.

„Nacobezu” – „na co będę zwracał uwagę”:
1. Wypowiadanie się pełnym zdaniem na zadawane pytania.
2. Staranność wykonania pacynek.
3. Zgodność łączenia w pary zwierzęcia z jego domem.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: rozmowa kierowana, praca z tekstem, pytania problemowe, scenki dramowe.

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:

Analiza odpowiedzi na pytania, obserwacja scenek odgrywanych w parach, pytania na koniec lekcji dotyczące nazw zwierząt i ich domów.

Kluczowe pytania do uczniów:

1. Dlaczego tylko jedna świnka była bezpieczna?
2. Jak możemy się zachować w sytuacji zagrożenia?
3. Gdzie mieszkają zwierzęta hodowlane?

Dodatkowe ćwiczenia:
wykonanie papierowych pacynek (opasek na paluszki) z postaciami trzech świnek i wilka.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Ilustracja w podręczniku, tekst bajki o trzech świnkach, kartka z pacynkami do bajki, plansze edukacyjne ze zwierzętami hodowlanymi i ich domami.

Praca domowa: Opowiedz rodzicom bajkę o trzech świnkach. Wykorzystaj swoje pacynki.

Uwagi nauczyciela po zajęciach:
Uczniowie żywo reagują w czasie czytania bajek. Chętnie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu oraz te odwołujące się do wcześniejszych wydarzeń. Z dużą radością przygotowywali pacynki i odgrywali scenki z bajki w parach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.