X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31969

Projekt edukacyjny "Nasza bajka" - promocja czytelnictwa w klasach pierwszych SP

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
REALIZOWANYCH METODĄ PROJEKTU
W KLASACH 1 SP nr 3 W KOSZALINIE


Prowadzące:
DXXX(klasa 1 a)
JXXX(klasa 1 b)
JXXX(klasa 1 c)
JXXX(nauczyciel bibliotekarz)
MXXX(klasa 1 d)

Termin realizacji – styczeń/luty 2016 r.

Krąg tematyczny – Marzenia i wynalazki ludzi

Temat projektu: Nasza bajka

Założeniem naszego projektu jest przeciwdziałanie spadkowi poziomu czytelnictwa w społeczeństwie polskim, oraz promowanie nawyku dziecięcego czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu.
Cel główny:
- kształtowanie nawyku czytania,
- poszerzenie wiedzy na temat roli książki w życiu,
- promowanie głośnego czytania w klasach,
- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie kreatywności uczniów,

Cele szczegółowe projektu:
- Uczeń poprawnie wypowiada się na temat bohaterów bajek,
- Uczeń potrafi wskazać rolę książki w życiu człowieka
- Uczeń wie, że w Polsce są organizowane różnorodne kampanie społeczne zajmujące się promowaniem czytania,
- Uczeń zna wartości i zalet czytania,
- Uczeń wie, gdzie szuka
potrzebnych informacji i materiałów na temat książek,
- Uczeń przygotowuje klasową bajkę.

Metody pracy:
- metoda projektu,
- słowna,
- oglądowa,
- działanie praktyczne,
- praca z tekstem,
- burza mózgów,

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita (praca z tekstem),
- zbiorowa zróżnicowana, wielopoziomowa (matematyka),
- jednostkowa jednolita (redagowanie bajki),
- grupowa zróżnicowana (ilustrowanie danych fragmentów bajki).

Projekt realizowany jest przez wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej klas 1. Dopuszcza indywidualne podejście do sposobu realizacji poszczególnych faz projektu. Z uwagi na udział nauczyciela bibliotekarza w każdej z klas realizowany będzie w innym terminie.

Faza 1. ZAINICJOWANIE PROJEKTU

Temat dnia: Spotkanie z liczbą 7

Wprowadzając liczbę 7 nauczycielka nawiązuje do książki Marii Konopnickiej pod tytułem: „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Nauczycielka prezentuje inne książki z bajkami. Opowiada o tych, które lubiła w dzieciństwie. Pokazuje ilustracje/zdjęcia z bohaterami wieczorynek popularnych w czasach jej dzieciństwa. Można zaprezentować fragmenty bajek animowanych. Będzie to inspiracją do samorzutnych wypowiedzi uczniów na temat ich ulubionych bajek. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy lubicie jak przed snem rodzicie czytają Wam bajki? Rozmowa prowadzi do wniosku, że miło jest przed snem posłuchać czytanej lub opowiadanej bajki.

Faza 2. ROZWAŻANIE INICJATYW PROJEKTU
Temat dnia: B jak bajka
Wprowadzenie litery B, b na wyrazie podstawowym „bajka”. Analiza i synteza wyrazów zawierających b. Zapoznanie uczniów z treścią czytanki (Elementarz, cz. 2, str. 38-39). Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu. Wyszukiwanie charakterystycznych elementów bajki.
Pytania kluczowe:
- Kto może napisać bajkę? (burza mózgów);
- Czy każdy z was może napisać/opowiedzieć swoją bajkę?
- Czy możemy napisać wspólną, klasową bajkę?
- Gdzie możemy poszukać informacji o tym, jak napisać bajkę?
- Kto w naszej szkole wie najwięcej o bajkach i książkach?

Faza 3. WSPÓLNE OPRACOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTU
Temat dnia: Jedno życzenie
1. W wyniku rozmowy kierowanej dzieci podejmują decyzję o napisaniu wspólnej bajki.
2. Plan pracy:
• Etap pierwszy: zbieranie potrzebnych informacji, zwrotów itp. związanych z bajkami.
• Etap drugi: próby ustalenia tematu przewodniego klasowej bajki.
• Etap trzeci: wymyślenie bohaterów klasowej bajki.
• Etap czwarty: wspólne redagowanie bajki.
• Etap piąty: wykonanie ilustracji do bajki,
• Etap szósty: Prezentacja bajek na forum klas pierwszych.

Faza 4. WYKONANIE PROJEKTU – WDROŻENIE

Temat dnia: Dawniej i dziś
Cele związane z projektem
UCZEŃ:
- wypowie się na temat bajek;
- przeczyta wybrany fragment bajki;
- opowie o swojej ulubionej bajce, jej bohaterach itp.;
- dobierze odpowiednie słownictwo;
- przedstawi na forum klasy swoje pomysły;
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 7.
Pomoce dydaktyczne i materiały:
podręcznik „Nasz elementarz” – cz. II, „Ćwiczenia z pomysłem, cz. 2, kredki, ołówki, gumki, liczydła/patyczki, zeszyt przedmiotowy, książki z bajkami, długopisy, szary arkusz papieru, flamaster

Etap pierwszy – Zbieranie informacji
Uczniowie z wychowawcą zapraszają Panią Bibliotekarkę do klasy, by opowiedziała im o bajkach i ich bohaterach. Bibliotekarz przeprowadza lekcję biblioteczną w klasie, w czasie której dzieci prowadzą rozmowy o bajkach i baśniach. Ustalają:
• typowe rozpoczęcie i zakończenie bajki,
• charakterystyczne obiekty, budynki, atrybuty, postacie,
• motywy.

Dzieci na zakończenie biorą udział w quizie wiedzy na temat postaci z bajek.

Etap drugi – Wybieramy motyw przewodni bajki
Aktywność językowa

Przebieg zajęcia:
1. Prezentacja przyniesionych bajek:
- Opowiadanie o przyniesionych książeczkach (o czym są, co się w nich dzieje, co się w nich dziecku podoba?)
2. Doskonalenie techniki czytania głośnego:
- Wyszukiwanie i czytanie wybranych fragmentów bajek (początek, koniec).
3. Wspólne wykonanie planszy z informacjami „Co wiemy o bajkach?”:
- Na dużym arkuszu nauczyciel zapisuje dziecięce pomysły, np.:
ZACZYNAJĄ SIĘ SŁOWAMI:
Dawno, dawno temu...
Za górami, za lasami...
WYSTĘPUJĄ W NICH:
Królewna, smok, rycerz, krasnoludek.
itp.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ W NASZEJ BAJCE:
(nauczyciel spisuje dziecięce pomysły. Po ich omówieniu dzieci dokonują wyboru tych, które będą stanowić motyw przewodni baśni.

Aktywność matematyczna
Dokonywanie obliczeń (dodawanie i odejmowanie) w zakresie 7.
...

Etap trzeci: wymyślenie bohaterów klasowej bajki
Dzieci wymyślają bohaterów swojej bajki. Ustalają ich wygląd, opowiadają o ich charakterze, wybierają imiona.

Etap czwarty: wspólne redagowanie bajki
Uczniowie wymyślają treść bajki, nauczyciel zapisuje wszystkie pomysły, kontrolując zgodność z wyznaczonymi wcześniej wytycznymi.


Temat dnia: Bajkowa gra planszowa

Cele związane z projektem
UCZEŃ:
- wypowie się na temat zredagowanej baśni;
- zilustruje fragment baśni;
- usprawnia motorykę ręki wiodącej;
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 7.
Pomoce dydaktyczne i materiały:
podręcznik „Nasz elementarz” – cz. II, „Ćwiczenia z pomysłem, cz. 2, kredki, ołówki, gumki, bloki rysunkowe, liczydła/patyczki, treść klasowej bajki

Etap piąty: wykonanie ilustracji do bajki
Nauczyciel dzieli bajkę na fragmenty i przydziela je uczniom. Zadaniem dzieci jest stworzenie ilustracji do otrzymanego fragmentu tekstu. W ten sposób powstaje

Faza 5. UKOŃCZENIE PROJEKTU

Prezentacja bajek klasowych w świetlicy szkolnej na forum klas pierwszych.

<tu w tekście występuje tabela zawierająca informacje o temacie, formie realizacji, osobie odpowiedzialnej, terminie realizacji oraz uwagach o realizacji>

II. Przedstawienie rezultatów projektu:
Termin prezentacji: 29.02.2016.
Miejsce prezentacji: świetlica.
Forma prezentacji: omówienie wiadomości zdobytych podczas trwania projektu, ukończenie własnej, klasowej bajki i umieszczenie jej na półce z książkami, możliwość obejrzenia klasowej baki przez rodziców.
Odbiorcy: uczniowie klas 1

III. Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

<Sprawozdanie i refleksje były konsultowane z wychowawczynią klasy 1 d, panią Małgorzatą Tudryn. Jej spostrzeżenia miały znaczący wpływ na ostateczne brzmienie tych fragmentów niniejszego opracowania.>

Projekt edukacyjny "Nasza bajka" był realizowany w klasach I-szych w na przełomie stycznia i lutego 2016r. W ciągu tego okresu dzieci zapoznały się
z różnymi książkami z bajkami i baśniami, poznały ich bohaterów i różne pojęcia związane
z książką (np. morał). Uczniowie poznali literę b, B w oparciu o wyraz podstawowy "bajka" oraz grali w grę planszową, której motywem przewodnim były postacie ze znanych im bajek.
Bardzo ciekawym przeżyciem dla uczniów okazała się wizyta Pani Bibliotekarki i udział w przygotowanych przez nią zajęciach. Najbardziej kreatywnym etapem projektu było redagowanie własnej bajki i wykonanie do niej ilustracji. Dzieci bardzo się zaangażowały i na miarę swoich możliwości stworzyły wspaniałe bajki.
Finałem realizacji projektu było zaprezentowanie zredagowanej i zilustrowanej przez uczniów bajki na ściennej gazetce klasowej oraz na forum klas pierwszych
Z uwagi na to ich promocja czytelnictwa prowadzona jest we wszystkich klasach naszej szkoły mogliśmy obejrzeć przedstawienie przygotowane przez klasę II c
pt. „Kopciuszek”. Uczniowie mogli porozmawiać o swoich wrażeniach. Próbowali ustalić co jest ważne w trakcie przedstawienia z punktu widzenia widza i aktora.
Refleksje:
Praca metodą projektu pozwoliła na poznanie możliwości wyobraźni dziecięcej. W naszym odczuciu wpłynęła na rozwój kreatywności, poszerzyła słownictwo oraz dała uczniom możliwość odczucia sukcesu i dumy z własnych dokonań. Elastyczne podejście do kolejności, w której pojawiał się w klasach nauczyciel bibliotekarz umożliwiła sprawną realizację wszystkich etapów projektu. Fakt prezentacji produktu finalnego – klasowej bajki – zgodnie z indywidualnymi pomysłami nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dodatkowo uatrakcyjnił ostatni etap projektu.
Niektórzy uczniowie wyraźnie zwiększyli aktywność czytelniczą. Dzieci chętnie przynoszą swoje ulubione książki do szkoły – prezentują wychowawcom i rówieśnikom. Częściej zaglądają do biblioteki szkolnej poszukując w niej ciekawych wydawnictw i informacji na interesujące je tematy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.