X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31911
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji w gimnazjum "W świecie stereotypów"

TEMAT: W ŚWIECIE STEREOTYPÓW1. CELE DYDAKTYCZNE:
UCZEŃ:
-wyjaśnia pojęcie stereotyp,
-wymienia znane mu stereotypy,
-podaje cechy stereotypu,
-zastanawia się nad źródłem stereotypów,
-wyjaśnia powiedzenia i związki frazeologiczne: udawać Greka, czeski film, francuski piesek, kląć jak szewc,
-klasyfikuje stereotypy ze względu na płeć, narodowość, wiek,
-zastanawia się, czy należy zwalczać stereotypy,
-charakteryzuje postaci na fotografiach.


2. METODY:
-rozmowa wstępna,
-zajęć praktycznych,
-praca w grupach.


3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-fotografie przedstawiające osoby różnych płci, narodowości, w różnym wieku itp.


4. RODZAJ LEKCJI:
-wprowadzająca nowy materiał,
-problemowa.


5. TOK LEKCJI.
I. Wprowadzenie:
Uczniowie wyjaśniają, jak rozumieją pojęcie stereotyp. Następnie zapisują definicję słownikową tego terminu ze „Słownika wyrazów obcych” Władysława Kopalińskiego.

II. Opracowanie nowego materiału:
Uczniowie wymieniają znane im stereotypy. Klasyfikują je ze względu na narodowość, płeć, wiek. Rysują tabelkę, podzieliwszy ją na trzy części, wpisuje się kolejno podział stereotypów na: płeć, wiek, narodowość. Następnie uczniowie podają przykłady tych stereotypów. Opowiadają, czy mieli styczność z stereotypowym myśleniem.
Zastanawiają się nad źródłem stereotypów. Podają ich pochodzenie (kultura każdej grupy, z kontrastu między kobietą i mężczyzną itp.).
Uczniowie podają znane im związki frazeologiczne czy powiedzenia związane ze stereotypami np. francuski piesek, udawać Greka, czeski film, kląć jak szewc,
Praca w grupach: po otrzymaniu fotografii różnych postaci dokonują ich charakterystyki. Tworzą ich stereotypowy wizerunek.

III. Podsumowanie:
Uczniowie uzasadniają się, czy należy zwalczać stereotypy. Zastanawiają się, jak należy żyć w świecie stereotypów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.