X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31865
Dział: Gimnazjum

Badanie wyników nauczania z chemii w klasie I

Imię i nazwisko: kl. I ....
Badanie wyników nauczania z chemii w klasie I.

1. Z podanego zbioru przykładów wybierz te, które obrazują przemiany chemiczne, a które fizyczne. Przy przemianie chemicznej wpisz literę „ch”, a przy przemianie fizycznej wpisz literę „f”.(8 pkt.)
a)topnienie lodu,
b)mielenie kawy,
c)rdzewienie drutu,
d)spalanie węgla,
e)ścieranie się kredy przy pisaniu na tablicy,
f)skraplanie pary wodnej,
g)spalanie magnezu,
h)mieszanie cukru z piaskiem.

2. Uzupełnij słowny zapis reakcji chemicznych. Określ, jaki to typ przemiany (synteza, analiza, wymiana) (9pkt).

a)dwutlenek węgla + .................. ................+ tlenek magnezu,
b)........................... + wodór.... siarkowodór,
c)........................................  srebro + tlen,
d).............................+ tlen  woda.

3. Uzupełnij zdanie:
Powietrze jest to ........................................,z których najważniejsze to ..................i .............(1 pkt).


4. Jaką masę zajmuje tlen w pokoju o wymiarach 2m * 4m * 5m?.(2 pkt)Podaj obliczenia.

5. Podaj nazwy związków: 3 pkt
a) KF-
b) CaO-
c)NaBr-

6 Opisz następujący schemat. Wskaż pierwiastki (metale ,niemetale), związki chemiczne
( tlenki metalu, niemetalu), substraty i produkty reakcji, typ reakcji.(4pkt).


Tlen + żelazo tlenek żelaza (III)


7. Wymienione substancje podziel na mieszaniny jednorodne i niejednorodne uzupełniając tabelę 7 pkt

woda z mąką , piasek z wodą, woda z olejem, cukier z wodą, żelazo z siarką., woda z sokiem malinowym

mieszaniny
jednorodna niejednorodna


8. Zjawiskiem dyfuzji jest :
a. samorzutne mieszanie się stykających się cząstek
b. powolne poruszanie się cząstek
c. mieszanie cząstek z użyciem czynnika zewnętrznego np. bagietki
d. przenikanie cząstek z jednej substancji do drugiej


9. Wskaż zestaw, w którym są tylko metale:
a. żelazo , tlen, wodór
b. tlen , wodór, miedź
c. żelazo, miedź , magnez
d. wodór, miedź , żelazo


10. Przykładem dyfuzji nie jest :

a. rozchodzenie się zapachu dezodorantu
b. ulatniający się dym z komina budynku
c. mieszanie cukru z wodą za pomocą bagietki
d. rozpuszczanie się fioletowych kryształów nadmanganianu potasu w wodzie


11. Podaj ile i jakie cząstki elementarne występują w atomie: ( l. protonów, elektronów i neutronów)
2* 3 pkt

Ca K

12. Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych ustal ,jaki to pierwiastek , podaj jego symbol i nazwę:3* 1pkt

a) ma 8 protonów jądrze ...............


b) jego jądro zawiera 11 protonów .................


c) leży w 2 okresie i ma 7 elektronów walencyjnych .....................

13. Korzystają z układu okresowego oblicz masy cząsteczkowe następujących związków chemicznych: 4 pkt

a) NaBr

b)K2CO3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.