X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31862
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimowy krajobraz. Wykorzystanie materiałów plastycznych do kreatywnego postrzegania świata przez dzieci 3,4-letnie. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć w grupie przedszkolnej 3,4-latków

Data:
Czas trwania zajęć:
Prowadzący:
Temat zajęć: Zimowy krajobraz. Wykorzystanie materiałów plastycznych do kreatywnego postrzegania świata przez dzieci 3,4-letnie.

Hasła programowe:
-Dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem.
-W skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
-Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
- Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
- Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich.
Cele ogólne: rozwijanie umiejętności uważnego oglądania teatrzyku i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki, rozwijanie umiejętności dostosowywania swoich ruchów w tańcu do zmian tempa i wysokości dźwięku, rozwijanie umiejętności wyrażania własnej obserwacji świata w pracy plastycznej

Cele operacyjne:
Dziecko: stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; uważnie ogląda teatrzyk i wypowiada się na temat jego treści, uważnie słucha muzyki poważnej, dostosowuje swoje ruchy do zmian tempa i wysokości dźwięku, tworzy pracę plastyczną na podstawie własnej obserwacji świata i wskazówek nauczyciela.

Metody:
- podająca: teatrzyk, pogadanka, pokaz,
-praktyczna: realizacja zadań,
- waloryzacyjna: ekspresyjna.
Formy organizacji pracy uczniów: indywidualna jednolita, zbiorowa
Model zajęć: E (przeżywanie), O (operacyjny)
Środki dydaktyczne: bajka B. Schieder ,,Jak śnieg stał się biały", utwór P. Czajkowskiego ,,Taniec Wieszczki Cukrowej" z ,,Dziadka do orzechów”, drewniany teatrzyk, kolorowe piłki z daru 1 Froebla, patyczki z daru 5, dekoracje do teatrzyku, obrazek przedstawiający Panią Zimę, papierowe chusteczki, zimowe fotografie z kalendarza, kartki papieru w kolorze niebieskim z sylwetą zimowego krajobrazu, biała i kolorowa pasta do zębów


Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci i rozdanie im papierowych chusteczek- zwrócenie uwagi na ich delikatnośc i porównianie ich do płatka śniegu.
Dz. delikatnie obchodzi się z chusteczką, nie szarpie jej i nie rozdziera.
2.Taniec do utworu P. Czajkowskiego ,,Taniec Wieszczki Cukrowej" według wskazówek nauczyciela- kierowana ekspresja ruchowa z wykorzystaniem chusteczek.
Dz. tańczy w rytm muzyki, wyrażając ruchem zmiany tempa i wysokości dźwięku; naśladuje odgłosy leśnym zwierząt. Na końcu wolno opada na ziemię- jak śnieżynka- i delikatnie dmucha w chusteczkę.
3. Przedstawienie bajki B. Schieder ,,Jak śnieg stał się biały?" w formie teatrzyku z wykorzystaniem dekoracji zrobionych za pomocą darów Froebla.
4. Rozmowa nauczyciela z dziećmi: Kto jest głównym bohaterem bajki? Co chciał mieć śnieg? Kogo poprosił o kolor? Jak wygląda śnieżyczka? W jakiej porze roku dzieją się te wydarzenia? Co zmienia się w przyrodzie zimą? Jakie są drzewa, krzewy? Jaka jest temperatura?
Wyszczególnienie zmian zachodzących w przyrodzie zimą na podstawie zimowych fotografii z kalendarza.
Dz. wypowiada się na temat oglądniętego teaatrzyku, dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zmian w przyrodzie w okresie zimy.
5. Pokaz obrazka namalowanego przez nauczycielkę palcami z wykorzystaniem pasty do zębów- opis obrazka; wyjaśnienie, że biała pasta ma imitować śnieg.
6. Pokaz malowania obrazka pastą do zębów przez nauczycielkę.
Dz. obserwuje, jak nauczycielka maluje swój obrazek palcami i pastą do zębów (rozsmarowuje pastę palcami, stempluje, nie wychodzi za kontury).
7. Wykonanie przez dzieci pracy plastycznej Zimowy krajobraz techniką zastosowaną przez nauczycielkę.
Dz. odwzorowuje pokaz nauczycielki, dodając elementy indywidualne.
8. Wspólne oglądanie prac, podziękowanie za udział w zajęciach, prezentacja obrazków na wystawie- zapewnienie dzieci, że Pani Zimie na pewno spoobają się ich prace i wkrótce nagrodzi je śniegiem, na którym będą mogły się bawić.
Dz. czerpie satysfakcję z wykonania pracy samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycielki.
9. Nagrodzenie dzieci pieczątkami w kształcie płatków śniegu za aktywny udział na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.