X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31855
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Nie każdy prezent jest fajny" - scenariusz zajęć dotyczący zachowania się w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym

Scenariusz zajęć dla przedszkolaków
w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak – mądry przedszkolak”
dotyczących sposobu zachowania się w przypadku zagrożenia
związanego z atakiem terrorystycznym,
zorganizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w dniach 02. 06. – 07. 06. 2016 r.

Temat spotkania: „Nie każdy prezent jest fajny”.

Cel ogólny:
Uświadomienie zagrożeń związanych z agresją, napadem i terroryzmem oraz kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Zajęcia zostały opracowane w związku z wydarzeniami, w których miało miejsce zakłócenie warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach Unii Europejskiej (w tym głównie zamachy terrorystyczne i bombowe).

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
- Wie, w jaki sposób należy dbać o własne bezpieczeństwo.
- Zna różne sposoby radzenia sobie ze złymi emocjami i agresją społecznie akceptowane.
- Zapoznało się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ataku terrorystycznego.
- Dowiedziało się, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji zagrożenia, związanej ze znalezieniem anonimowej paczki.
- Poznało podstawowe zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

Metody pracy: aktywizujące (burza mózgów), problemowa, czynna (zadania stawiane do wykonania), oglądowa (pokaz, prezentacja filmu), słowna (rozmowa, instruktaż).

Forma pracy: zbiorowa, jednolita.

Środki dydaktyczne: tekst wiersza pt. „Zły humorek” w opracowaniu nauczycielki Agnieszki Baśko, ilustracje przedstawiające różne emocje, paczki i przesyłki pocztowe, zdjęcie napastnika oraz policjantów z grupy antyterrorystycznej, plansze z numerami alarmowymi, film edukacyjny.


Proponowany przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci, zaprezentowanie wierszyka pt. „Zły humorek” i podanie celu spotkania.

Dzisiaj wstałem lewą nogą i zły humor mam,
chyba zaraz kogoś popchnę lub kuksańca dam.
Każdy ma do tego prawo,
aby czasem pobyć złym,
ale wierzcie mi na słowo,
że wesołym wolę być.
Jeśli kiedyś cię dopadnie zły humorek
lub uderzyć miałbyś chęć,
to pobiegaj lepiej w polu
albo policz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Zapamiętaj prostą tę zasadę dziś,
że nawet w gniewie, złości, żalu nie wolno nikogo bić.

2. „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?” - analiza ilustracji ze szczególnym zwróceniem uwagi na złe zachowania. Podawanie propozycji dzieci dotyczących sposobów radzenia sobie ze złością i gniewem (burza mózgów).

3. Zapoznanie z pojęciami związanymi z zakłóceniem bezpieczeństwa ludzi.

Najważniejszym celem działań podejmowanych zarówno przez służby ratownicze oraz nauczycieli i rodziców jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zarówno podczas zabaw w domu, na podwórku, w przedszkolu czy w szkole.

Bezpieczeństwo to przede wszystkim zapewnienie takiego stanu, w którym nie występuje zagrożenie, natomiast panuje spokój oraz poczucie pewności i stabilizacji.

Agresja to sposób zachowania mający na celu wyładowanie negatywnych emocji na zewnątrz lub wewnątrz, zazwyczaj powodujący szkody fizyczne lub psychiczne (ktoś może kogoś uderzyć lub powiedzieć mu coś brzydkiego).

Terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane
i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych),
w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego
w społeczeństwie lęku.

4. Wyjaśnienie sposobu zachowania się w przypadku zauważenia w klasie lub na terenie placówki porzuconej paczki, torby lub bagażu oraz zwrócenie uwagi na konieczność powiadamiania o przebywaniu na terenie przedszkola nieznajomych osób.

a) Po czym poznać podejrzaną przesyłkę?

- Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy, wskazuje, że przesyłka pochodzi z innego miejsca lub od innego nadawcy, niż oczekiwano.
- Brakuje nadawcy.
- Jest uszkodzona.
- Na kopercie lub paczce są nakłucia, nacięcia lub plamy.
- Z opakowani wysypuje się proszek lub wycieka substancja.
- Wydziela dziwny zapach (szczególnie należy zwracać uwagę na zapach migdałów lub marcepana).
- Wydobywają się podejrzane dźwięki.
- Na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu.
- Jest podejrzanie ciężka w stosunku do wymiarów („bomby listowe” ważą powyżej 50 g).
- Namacalnie wyczuwalne są kable/przewody, proszek, granulki lub substancja galaretowata.

b) „Prezent” - zabawa dydaktyczna polegająca na oglądaniu
i omawianiu wyglądu dwóch rodzajów paczek: prawidłowej (dobrze zaadresowanej i pochodzącej z wiadomego źródła) oraz podejrzanej (ciężkiej, bez żadnych napisów, pozostawionej bez informacji).
c) Zaprezentowanie innego rodzaju paczek w postaci reklamówki, plecaka czy walizki.

d) Sposoby zachowania się w sytuacji odnalezienia podejrzanej przesyłki:

- Nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłki.
- Zabezpiecz miejsce/pomieszczenie przed innymi osobami.
- Zawiadom odpowiednie służby o znalezieniu podejrzanej paczki i bądź do ich dyspozycji udzielając niezbędnych informacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wezwanych służb.
PAMIĘTAJ!

I. Zachowaj ostrożność, ponieważ każda podejrzana przesyłka może zawierać niebezpieczny materiał wybuchowy, biologiczny, chemiczny lub radiacyjny.
II. Korespondencję adresowaną do instytucji powinien odbierać upoważniony pracownik lub funkcjonariusz.
III. Przesyłki powinny być przekazywane do właściwego pomieszczenia, gdzie są segregowane i kontrolowane.

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika.

a) Kto to jest napastnik i jak może wyglądać? (ilustracja)

Napastnik to strona atakująca lub osoba dokonująca napaści, zazwyczaj zamaskowana lub przebrana, często uzbrojona.

O POJAWIENIU SIĘ NAPASTNIKA NA TERENIE PLACÓWKI POWINIEN INFORMOWAĆ NAS USTALONY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.

Jeżeli ewakuacja jest możliwa to:

- Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują.
- Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji.
- Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się przodu.
- Zachowaj ciszę, spokój i rozwagę.
- Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na nasze bezpieczeństwo.
- Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.
- W przypadku opadów deszczu, śniegu lub zimna, przeprowadź dzieci
i młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu, np. do hali sportowej, ponieważ jest najbliżej.

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa to:

- Zamknij drzwi.
- Zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, biurkiem.
- Wyłącz wszystkie światła.
- Wyłącz lub wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne (telefon, radio).
- Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.
- Zachowaj ciszę.

b) „Uwaga – obcy” – zabawa ruchowa - dzieci spacerują po klasie na sygnał słowny chowają się i przyjmują bezpieczną pozycję kuczną.

JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN, ŻE DORZWI PUKAJĄ SŁUŻBY RATOWNICZE, NIE OTWIERAJ DRZWI, NIE ODZYWAJ SIĘ – SŁUŻBY RATOWNICZE OTWORZĄ SAME.

6. „Kogo wezwiemy do pomocy?” - zabawa dydaktyczna - przypomnienie numerów alarmowych służb ratowniczych oraz zapoznanie z wyglądem grupy antyterrorystycznej (prezentacja ilustracji i omówienie wyglądu policjantów z grupy antyterrorystycznej).

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
997 – Policja
998 – Straż Pożarna.
999 – Pogotowie Ratunkowe.

7. Prezentacja fragmentów filmu edukacyjnego pt. „Nie warto ryzykować – wtargnięcie napastnika do szkoły” w celu podsumowania wiadomości
i umiejętności zdobytych podczas zajęć.

8. Podziękowanie za udział w zajęciach, pożegnanie.


Scenariusz zajęć opracowały autorki programu: Agnieszka Baśko i Katarzyna Wota-Magdziarz, na podstawie materiałów edukacyjnych Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.


........................................

.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.