X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3182

Konspekt katechezy dla klasy VI: We wspólnocie uczniów Chrystusa

Cel katechezy:
Rozwijanie wiary w obecność Chrystusa we wspólnocie wierzących - w Jego Kościele i związanego z tym poczucia odpowiedzialności za wspólnotę wierzących.
Cele operacyjne:
- uczeń wie, że Kościół jest wspólnotą osób ochrzczonych;
- dostrzega obecność Chrystusa we wspólnocie;
- ma świadomość osobistej przynależności do wspólnoty wierzących, swoich obowiązków i praw;
- podejmuje osobistą odpowiedzialność za wspólnotę, której jest członkiem;

Metody i formy pracy:
- opowiadanie J. Vaniera
- wykład
- praca z tekstami Pisma Świętego
- rozmowa kierowana
- tekst pieśni (podręcznik ucznia)

Formy pracy:
- indywidualna, frontalna, zespołowa
Środki dydaktyczne: teksty Pisma św. z pytaniami, plansza, podręcznik

Przebieg katechezy:

Wstęp
Katechezę rozpoczynamy rozmową, w której odwołujemy się do doświadczeń uczniów związanych z pojęciem „wspólnota”, zaczynając od krótkiego opowiadania, które pozostanie niedopowiedziane aż do podsumowania katechezy. Wprowadzenie ma zaintrygować uczniów i pobudzić do szukania odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wspólnoty, kto jest jej centrum, spoiwem, które łączy ludzi niedoskonałych tak, że tworzą święty Kościół.

- opowiadanie J. Vaniera
Młody człowiek poszedł raz do pustelnika i zapytał go: Ojcze, jak zbudować wspólnotę? - mnich odpowiedział - To tak jak z budową domu można używać najrozmaitszych kamieni, liczy się jednak spoiwo, bo zwiera ze sobą kamienie.
Młodzieniec znów zapytał: - A co jest spoiwem dla wspólnoty?
To pytanie stanowić będzie nawiązanie do dalszej rozmowy.
Należy zastanowić się nad tym, co może stawać się spoiwem dla życia wspólnoty. Zdajemy sobie sprawę z tego. Że wszyscy jesteśmy dzisiaj takimi młodymi ludźmi, którzy szukać będą odpowiedzi na to pytanie.
Zapis tematu katechezy.

Rozwinięcie
Przed rozpoczęciem pracy z tekstami Pisma św. należy podać kilka podstawowych informacji o księdze Dziejów Apostolskich z jednoczesnym przypomnieniem wiadomości z poprzedniej katechezy.
- wykład
- praca w grupach
Na podstawie tekstów Pisma św. spróbujemy wskazać charakterystyczne cechy, którymi odznaczali się pierwsi chrześcijanie. Ponadto starać się będziemy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: jaki był powód prowadzenia takiego życia?
- Uczniowie pracują w zespołach, czytając teksty i odpowiadając na pytania dotyczące tekstów biblijnych. Poza tymi odpowiedziami interesujące jest także wyjaśnienie, dlaczego ta wspólnota żyła w taki właśnie sposób? Kto był dla niej spoiwem ją łączącym?
- Teraz umieszczamy na tablicy planszę, która jest odpowiedzią na nasze pytania i jednocześnie podsumowaniem pracy w grupach.

Zakończenie
W zakończeniu należy przywołać postawiony we wstępie problem: co albo kto jest rzeczywistym „spoiwem” wspólnoty wierzących – Kościoła? W rozmowie podsumowującej katechizowani powinni bez trudności wskazać, że chodzi o Jezusa Chrystusa. On żyje i jest obecny w swojej wspólnocie - swoim Kościele, który zbudował bez wybierania samych najlepszych „kamieni”. Wiedząc, że sam będąc spoiwem, trwale złączy w Kościele wszystkich, którzy tego pragną. Dla nas ważne jest szukanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób możemy lepiej zjednoczyć się z Chrystusem oraz z naszymi braćmi i siostrami w wierze?
Należy pamiętać, że tę wspólnotę najwyraźniej ukazujemy innym podczas sprawowania Eucharystii, uczestniczenia w Eucharystii. Ponadto stajemy się jej znakiem w naszej rodzinie.
Umacniamy ją każdym odpowiedzialnym i wypełnionym troską o dobro innych czynem.
- Następnie zapisujemy notatkę do zeszytu, zadajemy pracę domową, która będzie pracą z podręcznikiem:

Praca domowa
Uzasadnij, dlaczego każdy ochrzczony jest odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła oraz wyjaśnij, jak ty możesz przyczynić się do umocnienia twojej wspólnoty uczniów Chrystusa?
Na koniec katechezy oceniamy uczniów najbardziej zaangażowanych pracą i kończymy katechezę modlitwą z podręcznika ucznia tj. pieśnią: „Jeden chleb”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.