X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3007

Scenariusz zajęć: Przewodnik naszej modlitwy

Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Teresa Hochszulc.
Przedmiot: Religia.
Klasa: III gimnazjum.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Temat: Przewodnik naszej modlitwy.

I. Cele zajęć:
1. Poznawcze:
* poznanie cnót teologalnych w oparciu o KKK oraz ich znaczenia w życiu człowieka,
* poznanie roli jaką odkrywa Duch Święty w modlitwie chrześcijanina,
* przybliżenie stanowiska Kościoła odnoszącego się do modlitwy – na podstawie KKK.

2. Kształcące:
* umiejętność interpretacji wskazanych fragmentów z KKK,
* umiejętność otwarcia na Ducha Świętego,
* umiejętność kierowania się na co dzień cnotami teologalnymi,
* właściwe zrozumienie wartości modlitwy w życiu,
* poszukiwanie wzorców do naśladowania.

3. Wychowawcze:
* wywołanie przeżycia,
* interioryzacja wartości,
* refleksja nad rolą Ducha Świętego w modlitewnym życiu człowieka,
* odkrywanie wartości modlitwy,
* wzbudzenie pragnienia modlitwy.

II. Zakres materiału:
* czytanie wybranych tekstów z KKK,
* czytanie opowiadania B. Ferrero pt.: „Modlitwa”,
* nr programu AZ-3-01/1
* ścieżka edukacyjna – edukacja filozoficzna.
III. Metody:
* pogadanka,
* elementy dyskusji,
* burza mózgów,
* „kosmetyczka”,
* praca z tekstami KKK,
* wyszukiwanie wniosków dotyczących modlitwy w oparciu o opowiadanie B. Ferrero pt.: „Modlitwa”.

IV. Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne.
Modlitwa.
Nawiązanie do jednostki tematycznej na temat cnót kardynalnych.

2. Podanie celu lekcji i jego realizacja:
Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszycie.

Burza mózgów - usystematyzowanie wiadomości na temat modlitwy (czym jest modlitwa, rodzaje modlitwy).
Duch Święty jest dla człowieka pomocnikiem i przewodnikiem w modlitwie – Rz 8,26.

Opowiadanie B. Ferrero – nie ma nie wysłuchanych modlitw – wola Boża może być inna niż wola człowieka przedstawiana w prośbach kierowanych do Boga.

Czytanie Pisma Świętego staje się modlitwą – KKK 2653. Zachęcenie uczniów, by w miarę swoich możliwości jak najczęściej sięgali po Pismo Święte i je czytali oraz czytanie to łączyli z chwilą wyciszenia i zamyślenia.

Brewiarz – modlitwa Kościoła inspirowana Biblią i Tradycją Kościoła – krótkie przybliżenie tej formy modlitwy.

Eucharystia szczytem modlitwy – KKK 2655 i 1325. Składanie duchowych ofiar (serce ołtarzem), łączenie ofiary Chrystusa z własną ofiarą (prace klasowe, kartkówki, niepowodzenia szkolne, rodzinne, smutki, radości...). Zakład kosmetyczny – czego się dotykam, tym się staję. (Krem nawilżający ręce, krem natłuszczający, flakony z perfumami...). Dotykając Boga (przyjmując Go) w Eucharystii staję się taki jak On (tak ma być).

Cnoty teologalne – KKK 1841 – człowiek, który się modli musi mieć wiarę i musi kierować się nadzieją oraz miłością w odniesieniu do Tego z Kim prowadzi modlitewny dialog. KKK 1842,1843, 1844.

Uczniowie zapisują w zeszycie notatkę dotyczącą modlitwy i cnót teologalnych – notatkę redagują przy pomocy n-la.

Ewaluacja i podsumowanie.
Modlitwa o dar wiary, nadziei i miłości z prośbą o pomoc Ducha Świętego w rozwijaniu życia modlitwą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.