X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31754
Dział: Przedszkole

Plan pracy indywidualnej

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem 4, 5- letnim
Katarzyna Łaguna

PLAN PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
DLA DZIECI 4-, I 5-LETNICH

Doskonalenie sprawności ruchowej

I. Cwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej

CEL ĆWICZEŃ

RODZAJE ĆWICZEŃ

POMOCE

-rozwijanie psychomotoryki, współpracy analizatora wzrokowego i ruchowego
- wyrabianie płynności i szybkości ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego
- zwiększenie koncentracji uwagi
- wdrożenie do wypowiadania się całymi zdaniami
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- kształcenie analizy i syntezy spostrzegania
- wdrożenie do prawidłowego trzymania nożyczek i posługiwania się nimi
- usprawnianie palców
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- umiejętność kierowania papierem w czasie cięcia
- rozwijanie umiejętności planowania
- rozwijanie koordynacji rąk i współpracy palców
- wyrabianie wytrwałości i dokładności
- ćwiczenia przedramienia, dłoni i stawu nadgarstka
- doskonalenie umiejętności zwalniania napięcia mięśniowego
- wdrażanie dziecka do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem piszącym(kredka, ołówek, flamaster, kreda)
- wyrabianie płynnych, rytmicznych, ciągłych i pulsujących ruchów pisarskich
- utrwalanie znajomości kierunków
- doskonalenie ruchów precyzyjnych
- wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji
- rozwijanie koordynacji półkul mózgowych
- wdrażanie do prawidłowego trzymania pędzla
- usprawnianie ruchów rąk
- zwalnianie napięcia mięśniowego, rozluźnianie mięśni
- wyzwalanie ruchów płynnych, swobodnych ruchów ramienia i przedramienia
- utrwalanie nazw barw
- umiejętne gospodarowanie miejscem na kartce, planowanie ruchu
- doskonalenie krótkotrwałej pamięci wzrokowej

1. Układanie :
- z klocków różnej wielkości, patyczków
( budowle, figury geometryczne, pojazdy, zwierzęta)
- układanki i gry z prawidłami: układanki z rozsypanki, dobieranki oparte na zasadzie tożsamości lub przynależności, puzzle
2. Zabawy konstrukcyjne
- układanki magnetyczne
- tworzenie kompozycji przestrzennych z różnorodnego materiału przyrodniczego, z drucików

3. Wycinanie:
- cięcie papieru wzdłuż narysowanej linii prostej, falistej, łamanej
- wycinanie elementów z kolorowych gazet
- wycinanie części obrazków do składania
4. Wydzieranie z papieru i wyklejanie obrazka.


5. Lepienie: z plasteliny, ciastoliny, masy solnej
- ugniatanie plasteliny i wypełnianie nią powierzchni kartki
- wałkowanie i układanie wałków na wyznaczonym śladzie
- toczenie kulek i lepienie z nich przedmiotów
- odciskanie foremek w masie solnej, ciastolinie
6. Ugniatanie papierowych kul, rzucanie nimi do celu.

7. Rysowanie:
- szlaczków graficznych wg wzoru
- łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą do uzyskania zaplanowanego konturu przedmiotu
- obrysowywanie figur geometrycznych, szablonów
- rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach papieru
- rysowanie dużych
kół, linii prostych, pionowych, falistych, poziomych – zachowując kierunek od lewej do prawej strony i z góry na dół
- rysowanie oburącz
- kolorowanie obrazków

8. Malowanie:
- zamalowywanie całej powierzchni kartki
- malowanie pędzlem linii prostych, falistych, spirali- z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma
- malowanie pęczkiem waty, korkiem, palcami
- zamalowywanie konturów obrazków
- zamalowywanie małych pól wg kodu


klocki, patyczki,
układanki i gry dydaktyczne obrazkowe, klockowe, mozaikowe, puzzle

druciki,

kolorowe gazety, „Miś”
nożyczki

kolorowy papier

plastelina, ciastolina , masa solna, foremki

stare gazety

kredki, ołówek flamastry, kreda
kartki, arkusze papieru pakowego

karty pracy

pędzle, farby, kawałki waty, korki
kartki , kolorowanki

Karty pracy z „Abecadła”, „Świerszczyka”

II. Ćwiczenia zwiększające zakres samoobsługi


CEL ĆWICZEŃ

RODZAJE ĆWICZEŃ

POMOCE


- usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnymi ruchami
- zwiększenie samooceny dziecka

- wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji

1. Mycie zębów, rąk, twarzy.
2. Sznurowanie butów, wiązanie wstążek, zapinanie guzików i zamków.
3. Samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
4. Posługiwanie się łyżką, widelcem, nożem.
5. Zakręcanie i odkręcanie nakrętek(na butelkach, słoikach). Zamykanie i otwieranie różnych pojemników.
6. Samodzielne przenoszenie przedmiotów- pełnienie dyżurów przy stolikach( nakrywanie stołów do posiłków talerzami, sztućcami.
7. Wykonywanie czynności porządkowych w sali.

Doskonalenie percepcji wzrokowej


CEL ĆWICZEŃ

RODZAJE ĆWICZEŃ

POMOCE

- Ćwiczenia przygotowawcze usprawniające działania na materiale bezsłownym. Wyrabianie szybkiego, całościowego rozpoznawania obrazków.

- Stopniowe przechodzenie od spostrzegania globalnego do analitycznego. Ćwiczenie koncentracji uwagi.

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni, spostrzegawczości, pamięci krótkotrwałej, koordynacji ręka-oko.

- Doskonalenie mowy i rozwijanie logicznego myślenia.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej, koncentracji i logicznego myślenia.
Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.
1. Rozpoznawanie treści obrazków i zapamiętywanie poszczególnych elementów, następnie odtwarzanie ich z pamięci.

2. Dobieranie par jednakowych obrazków.

3. Wyszukiwanie różnic między obrazkami pozornie jednakowymi.
4. Wyszukiwanie niedorzeczności na obrazkach.
5. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach.
6. Opowiadanie treści obrazków:
- rozpoznawanie czynności przedstawionych osób
- porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń
- interpretowanie treści i wymyślanie zakończenia historyjek obrazkowych
7. Składanie pocztówek z części o nieregularnym kształcie.
8. Układanie z patyczków, drucików różnych przedmiotów wg wzoru lub bez.
9. Identyfikowanie znaków graficznych w większym zbiorze.


obrazki z zestawu: „Od obrazka do słowa”

gra „Memo”

karty pracy
„Miś”

obrazki z zestawu: „Od obrazka do słowa”
pocztówki
patyczki, druciki

Zestaw „ PUS”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.