X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31651

Plan pracy świetlicy

PLAN  PRACY  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ  ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Bł. O Narcyza Jana Turchana w Trąbkach
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie pracy świetlicy szkolnej. Założenia dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w tygodniowych blokach tematycznych.
Zajęcia świetlicowe składają się z sześciu stałych elementów tj.: odrabianie prac domowych, zabawa indywidualna, zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej, realizacja bloków tematycznych planu pracy świetlicy, oglądanie filmów/bajek tematycznych na płytach DVD.


WRZESIEŃ
CYKL TEMATYCZNY
TYDZ.
ZAJĘCIA UMYSŁOWE IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
Witaj szkoło, witaj świetlico!

I
Powitanie uczestników świetlicy. Otoczenie szczególną opieką najmłodszych uczestników zajęć świetlicowych podczas posiłków korzystania z toalety, zajęć tematycznych.

Zapoznanie z regulaminem świetlicy, przypomnienie zasad BHP, oraz zasad poruszania się po terenie szkoły.

Wspomnienia z wakacji. Wspólne redagowanie wakacyjnych rebusów zagadek – zabawa słowem.
Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy. Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy -„Dywan utkany polnymi kwiatami” – praca z wykorzystaniem bibuły, gazet, papieru.

Wspomnienia z wakacji- swobodne wypowiedzi dzieci, rysowanie kredami na kolorowym tle.
Pocztówka z wakacji – malowanie farbami.
Konkurs plastyczny „Jak spędziłam wakacje” Czego będzie mi brakować po wakacjach?
Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - pszczółki
Zasady bezpieczeństwa przy zabawie.

Zabawy na powietrzu „Poznajemy się”. Zabawy ruchowe, orient – porządkowe – sprawne ustawianie się;
Gry i zabawy integrujące grupę
Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolny.

Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, bierki itd. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.
Śpiewanie piosenek poznanych na wypoczynku letnim-zabawy ze śpiewem.

Bezpieczna droga do szkoły i domu.


II
Wdrażanie do podporządkowania się poleceniom wychowawcy.

Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – pogadanka. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Grupowanie znaków drogowych (ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu), omówienie podstawowych znaków.
Rozwiązywanie testów, zagadek z książeczki „Bezpieczna droga do szkoły”
Głośne czytanie opowiadania „Drogowy znak - wie co i jak”.

Usprawnianie percepcji wzrokowej: układanie obrazków z części, wyszukiwanie różnic między obrazkami
Znak drogowy „przejście dla pieszych” – malowanie farbami plakatowymi.
Samochód – wydzieranie z kolorowego papieru.
Sygnalizacja świetlna – wycinanie.
Wykonanie plakatu „Telefony alarmowe”
Wykonanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej z plasteliny
Ja w drodze do szkoły – pastele
Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - ptaszki
Poznajemy teren przyszkolny.
„Na skrzyżowaniu” – zabawy w ruch uliczny; reakcje na sygnały świetlne.

Układanie rozsypanek, tworzenie wydzieranek o tematyce związanej z ruchem drogowym .
Quizy i zagadki o ruchu drogowym.
Turniej komunikacyjno-drogowy.
Gry stolikowe.

Słuchanie znanych melodii – rozpoznawanie piosenek
Zabawy ze śpiewem.

Aerobik przy muzyce dla dzieci.
 
Przyroda wokół nas.


III


Kształtowanie nawyków dbania o porządek. Wyrabianie nawyku nieśmiecenia we własnym otoczeniu.
Pielęgnacja roślin doniczkowych w świetlicy szkolnej.

Zwrócenie uwagi na potrzebę tworzenia miejsc chronionych przed ingerencją człowieka Rośliny, zwierzęta chronione.
Szanujmy lasy, jeziora, rzeki.
Zbieranie informacji o Parkach Narodowych.

Pogadanka na temat: Czystość to zdrowie, Co to jest ekologia?”, segregacja śmieci i Jak dbać o naszą planetę?
Dlaczego przyroda jest w niebezpieczeństwie? – rozmowa kierowana.
Oglądanie fotografii i czytanie ciekawostek przyrodniczych. Rozwiązywanie zagadek i rebusów o roślinach i zwierzętach.

Kontynuowanie w świetlicy ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wykonanie plakatu pt.: ,,Sprzątamy las”
-praca w grupach.
Wykonanie gazetki tematycznej „Na ratunek przyrodzie”.

Wykonujemy plakat w grupach pt. „Dzień Ekologa”.
"Szanujmy rzeki i lasy" – głośne czytanie tekstu. Praca plastyczna wykonana do wysłuchanego tekstu.
„Nasz czysty las” – malowanie farbami plakatowymi.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - jesienne kwiaty

Projektowanie okładki do wysłuchanej bajki

Zabawy orientacyjno – porządkowe – ustawienia w kole, rozsypance, rzędzie.

Wycieczka do lasu. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Gry świetlicowe.

Udział w akcji sprzątanie świata.
Nauka piosenki pt.:
Już lato odeszło.

Ćwiczenia przy muzyce.

Kształtowanie wrażliwości słuchowej - rozpoznawanie różnych dźwięków z otoczenia.

Słuchowisko muzyczne: Kubuś Puchatek i przyjaciele – tajemnice przyrody

Słuchowisko Kopciuszek

Polska Złota Jesień


IV
Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni.
Ruch Ziemi dookoła Słońca i związane z nim zmiany zachodzące w pogodzie – pogadanka
Omówienie pojęć: jesień kalendarzowa, jesień astronomiczna

Czytanie wiersza J. Czechowicz „Jesień”.
Nazywanie drzew i segregowanie liści.

Rozmowy przy ilustracjach „Barwy jesieni”.
Jesienna szaruga. Opis jesiennej pogody w wierszu „Kto powiedział, że jesień jest smutna?”

Wykonanie jesiennej dekoracji świetlicy.
"Jesień w parku:" – malowanie farbami.
Jesienne drzewo – wydzieranka z zebranych na spacerze liści.
Praca plastyczna – Pani Jesień – kolaż z różnych materiałów.
„ Jesienne pawie oczka”- wykonanie pawia w jesiennych barwach.
Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji.
Leśne ludziki – odbijanki z liści
Wydzieranka z papieru kolorowego „Jesienny las”
Wykonanie zwierząt i ludzików z kasztanów i żołędzi
Jesienna szaruga – rysowanie węglem
Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - jesienne liście
Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym: kozłowanie piłki lewą i prawą ręką, w miejscu i w ruchu.
Zabawy ruchowe – naśladowanie ruchów zwierząt.
Zabawy ruchowe zaspakajające potrzebę bezpieczeństwa.

Gry świetlicowe.
Opowieść ruchowa „Jesień”.
Rebusy i quizy jesienne.

Wycieczka krajoznawcza po najbliższej okolicy. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Słuchanie utworu Vivaldiego Jesień

Pląsy przy muzyce dziecięcej.

Słuchanie bajki muzycznej: „Kot w butach”


PAŹDZIERNIK

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE

Dary jesieni.

Jesienne owoce i warzywa jako źródło witamin.. Kształtowanie umiejętności obcowania z przyrodą. Wyrabianie szacunku do natury.
Czytanie wiersza Jana Brzechwy pt. „ Na straganie”. Segregowanie darów jesieni – klasyfikacja według wielkości, smaku, ilości pestek – tworzenie zbiorów.

Działania profilaktyczne dotyczące zbierania grzybów – wykład. - Rodzaje grzybów – praca z Atlasem grzybów. Grzyby jadalne i trujące – omówienie pojęć z wykorzystaniem kart dydaktycznych
"Jesienne owoce i warzywa" – wydzieranka mozaikowa.
"Dary jesieni" – malowanie pastelami.
Wykonanie rekwizytów do inscenizacji wiersza „Na straganie”.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - grzyby jadalne.
Grzyby -wydzieranka
Zabawa dydaktyczna „Co masz w ręku?” – rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku.
Zabawa dydaktyczna: Co to jest? -rozpoznawanie warzyw i owoców po opisie.

Rebusy i quizy jesienne.
Gry stolikowe.

Gra dydaktyczna Grzybobranie

Zabawy sportowe na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego
Nauka piosenki pt.:
„Ogórek”

Ekspresja słowno - ruchowa – przedstawienie na podstawie wiersza „Na straganie”

Tydzień opieki nad zwierzętami.

II
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Wdrażanie postawy humanitarnej u dzieci.
Zwierzęta domowe i gospodarcze – praca z Encyklopedią
Wierny przyjaciel pies – pogadanka.
Dlaczego lubimy zwierzęta-kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania.
Rozmowy na temat naszych domowych zwierząt oraz na temat sprawowania nad nimi opieki . Cechy dobrego opiekuna.
Czytanie ciekawostek na temat psów i kotów (Mała encyklopedia dla dzieci)
Odpowiedzi na pytania do przeczytanych wierszy Brzechwy: „ZOO”
Czytanie fragmentów książeczki R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.
Jak możemy pomóc zwierzętom – zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi. Scenki sytuacyjne – dbam o swojego czworonożnego przyjaciela.
Oglądanie zdjęć naszych pupili
Projekcja filmu Hotel dla psów
Moje zwierzątko- rysowanka- wydzieranka;
Ja i mój pupil – technika dowolna
Karta pracy: zwierz. Domowe i gospodarcze (zbiory)
Rodzina kotów – makieta, praca przestrzenna
Technika orgiami (pieski, kotki, żabki, papużki)
Mozaika ze zwierzakiem – praca z wykorzystaniem materiałów sypkich.
Praca zespołowa-wykonanie sylwetki psa i kota

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - pieski i kotki
Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym:
- Kozłowanie z elementami rzutu do celu
- Piłka nożna
- Gry zespołowe na sali gimnastycznej
- Tor przeszkód


Zgadnij – zgadula „Zwierzęta”

Gry karciane
Gry planszowe: warcaby, szachy, chińczyk itp.

Słuchanie piosenek o tematyce zwierzęcej np. „Kundel Bury”.

Gry i zabawy z piłką, zabawy muzyczno-ruchowe z piosenką „Zabawmy się wesoło”.

Słuchowisko muzyczne: Trzy świnki


Kto pracuje w szkole?


III
Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.
Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych pracowników szkoły.
Dzień Edukacji Narodowej – wyjaśnienie pojęcia (praca z Encyklopedią)
Parę słów o naszej Pani – rozmowa kierowana
Odczytanie Art. 28, 29, 30 Konwencji o prawach dziecka – Prawo do Edukacji
Redagowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składanie życzeń.


Portret mojej pani – malowanie farbami.
Wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Pleciona laurka
Kwiatek dla Nauczyciela – projektowanie prostych form użytkowych.
Wręczenie wykonanych upominków wszystkim pracownikom szkoły.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej – zamalowywanie małych powierzchni. Konkurs na najstaranniej pokolorowany obrazek.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - Zakładki do książek.
Zabawy ruchowe na powietrzu. Zabawy w kole – „Chodzi lisek”, „Jedzie pociąg”.
Zabawy orientacyjno – porządkowe: szybko – wolno.
Gry zręcznościowe. Ćwiczenia z skakanką . Ćwiczenia z obręczami.
Konkurs w odbijaniu balonem

Gry świetlicowe.

Zagadki, rebusy, krzyżówki. Zamiana ról – zajęcia na których uczniowie wcielają się w rolę nauczyciela

Nauka piosenki pt „Nasza Pani kochana”

Pląsy przy muzyce tanecznej.

Słuchowisko muzyczne: Zaczarowane buty

Moje hobby

IV
Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną.
Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego. zadań domowych. Czytanie opowiadania M. Markiewicz, „Co mam”.
Gromadzenie słownictwa wokół własnych zainteresowań.
Oglądanie „Księgi rekordów Guinnessa”- pogadanka.

Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Matematyczne łamigłówki. Pomoc w nauce i odrabianiu zadań.
Kalkowanie motywów kwiatowych.
Rysowanie moje hobby – odgadywanie zainteresowań.
Składanie samolotów techniką orgiami.
"Moje hobby" – pastele.
Hobby moich rodziców – tech. dowolna

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wyścig w rzędach.

Nasze ulubione zabawy - -propozycje zabaw.

Konkurs: Bicie rekordów świetlicowych Pokaz, prezentacja, omówienie własnych zbiorów.
Konkurs: „Jaka to melodia”

Słuchowisko: Koszmarny Karolek i koszmarny komplecik

Halloween

IV
Poznawanie zwyczajów i tradycji obchodzenia świąt innych narodów Geneza słowa Halloween – praca z słownikiem wyrazów obcych.
Głośne czytanie opowiadania „Straszna historia”
Głośne czytanie fragmentu książki Koszmarny Karolek i duchy.
Symbole i zwyczaje związane z Halloween - pogadanka
Maska dynia – wyklejanka
Halloween-owe przebieranki – samodzielny projekt kostiumu
Latające duszki – praca plast z elementami odwzorowywania

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - dynia

Tenis stołowy
Zabawy ruchowe: berek, ganiany Gry zespołowe na sali gimnastycznej

Gry karciane: makao, remik
Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce; pokazywanie ruchem i gestem rytmu melodii;

Słuchowisko muzyczne: Koszmarny Karolek i zębowa wróżka

Pamiętajmy o tych,
którzy odeszli
V
Pielęgnacja polskich tradycji. Wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych świąt.
Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych – jak obchodzone jest to święto w Polsce, a jak w Stanach Zjednoczonych.
Wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli – rozmowa kierowana
Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycja palenia zniczy.
Wysłuchanie opowieści pt.: "Zaduszek".
Artystyczne czytanie wierszy „Zaduszkowe płomyki”, „Płoną znicze”, ”Zaduszki”
Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.
Rysunek akwarelą do wiersza Zaduszki.
Malowanie łuny (mokre w mokrym). Malowanie świecą, zamalowywanie farbami.
Dla tych którzy odeszli – prac. plast.
Grób Nieznanego Żołnierza

Zabawy interakcyjne: „ „Co się zmieniło”.

Gry stolikowe.

Rzuty do tarczy.
Zabawy: kręgle.
Zabawa ruchowa: „Pająk i mucha”
Wyścigi rzędów
Wspólne śpiewanie znanych piosenek.

Słuchowisko muzyczne: Słoń Benjamin ratuje Zoo.

LISTOPAD

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Dbamy o swoją higienę
osobistą
I
Wyjaśnienie pojęć: higiena, poranna i wieczorna toaleta. Utrwalenie nawyku systematycznego dbania o higienę i czystość.
Rozumienie sensu powiedzenia „czystość to zdrowie”.
Higiena osobista i higiena pracy.
Jak dbać o czystość swojego ciała? – burza mózgów.
„Kukuryku na ręczniku” – zapoznanie z treścią opow. M. Kownackiej.
Wysłuchanie opow. „O Jurku, którego bolał ząb”, „Kino w łazience”.
Tworzymy list - manifest propagujący zdrowy tryb życia.
Oglądanie filmów edukacyjnych „Śnieżnobiały uśmiech”.

Wyklejanki – niezbędne przyrządy higieniczne.
Ilustracja do wiersza Przed lustrem Ireny Suchorzewskiej.
Przywieszki przypominające o zasadach higieny.
Przybory toaletowe" – wycinanie z kolorowego papieru.
Wykonanie ilustracji – "Moja łazienka" – malowanie pastelami
Higiena ucznia" – projekt plakatu

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - szczoteczka + pasta
Gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała.
Tenis stołowy
Rzut do celu

Gry planszowe według uznania.

Układanie haseł na temat czystości i zdrowia z rozsypanki wyrazowej.
Zgaduj – zgadula – przybory toaletowe.

Prace porządkowe w świetlicy szkolnej.

Nauka piosenki Szczotka, pasta, kubek...

Mój ulubiony zespół muzyczny – słuchanie piosenek wybranych przez uczniów.

Moja mała i duża Ojczyzna


II
Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna, kraj z symbolami narodowymi. Kształcenie postaw patriotycznych.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (powtórka z historii)
- Głośne czytanie Legendy o powstaniu państwa polskiego
Zapoznanie z mapą Polski.
Zapoznanie dzieci z nazwą stolicy, oraz najdłuższej rzeki – Wisły.
Głośne czytanie przez dzieci wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie.
Moja miejscowość częścią Polski – rozmowa kierowana
Podział regionalny Polski – wykład, praca z Atlasem geograf.
Regionalne stroje ludowe. Regionalne tradycje i zwyczaje ludowe – praca z książką „Czy znasz ten kraj?” A. Plec, M. Skoczylas
Opis stroju krakowskiego i góralskiego
Odwzorowywanie - kontury mapy Polski- szablon- zaznaczenie Wisły, stolicy, oraz większych miast.
Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna- technika dowolna.
Symbole narodowe – kolorowe kredki, plastelina.
Moje miasto częścią Polski
Konkurs plastyczny: „Moja mała i duża ojczyzna”.
Wyklejanie napisu Polska w barwach narodowych
Regionalne stroje ludowe - odwzorowywanie

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - krakowianka

Mini-hokej ziemny
Tenis stołowy

Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto?(prezentowanie widokówek z różnych stron naszego kraju).

Gry planszowe, układanie puzzli.
Śpiewanie Hymnu Polski

Gra muzyczna „Rytmiczny głuchy telefon”

Słuchowisko: Słowik

Baśnie różnych narodów

III
Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.
Rozwijania zainteresowania kulturą innych narodów.
Czytanie baśni Andersena, Puszkina, braci Grimm.

Wykonywanie ilustracji do wybranej baśni – technika dowolna.
Malowanie farbami ulubionych postaci z poznanych bajek.
Projektowanie okładki ulubionej baśni – technika dowolna.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - postacie z bajek
Zajęcia ruchowe: kozłowanie z elementami rzutu do celu.

Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni.
Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater).
Konkurs – łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Andrzejkowe zwyczaje
IV
Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Umocnienie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną rozmowę.
Wyszukiwanie informacji o tradycjach i zwyczajach andrzejkowych w Internecie.
„Wieczór wróżb i czarów” – czytanie fragmentów.

Przygotowanie dekoracji na zabawę andrzejkową
„Czarodziejka” – wycinanka.
„Wróżka” – malowanie pastelami.
Wycinanie konturów czarnych kotów.

Przygotowanie materiałów do wróżb.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - wróżka
Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej: „Ciepło-zimno” „Ciuciubabka”

Gry stolikowe – różne.
Zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami śpiewem i tańcem.


GRUDZIEŃ

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE

Grudniowe tradycje:
barbórka, mikołajki

Skarby spod ziemi – rozmowa. Przybliżenie dzieciom pracy górnika. Uświadomienie dzieciom znaczenie surowców naturalnych. Zapoznanie dzieci z regionami Polski, w których wydobywa się węgiel. Głośne czytanie Legendy o skarbniku w kopalni soli i Legendy o św. Kindze
Rodzaje złóż wydobywanych przez górników – praca z Encyklopedią
Czytanie opow. H. Łochockiej „My górnicy”.

Zapoznanie dzieci z różnorodnymi formami obchodzenia mikołajek na świecie.
Kształtowanie u dzieci umiejętności bezinteresownego obdarowywania drugiej osoby. Czytanie Historii św. Mikołaja J. Mikołajewicz
- Tradycje mikołajkowe na świecie. Wyszukiwanie indor. w Internecie
-Pogadanka o przyjemności otrzymywania i dawania prezentów. Sposoby przekazywania sobie upominków.
Czytanie baśni o św. Mikołaju
Piszemy List do Św. Mikołaja.
Projekcja filmu animowanego „Epoka lodowcowa – święta”

Malowanie węglem – W kopalni.
W kopalni węgla – węglem malowane
Czapka górnika – malowanie farbami
Latarenka – praca tech, papier kolorowy


Podarunki dla najbliższych – tradycja św. Mikołaja.
I ty możesz zostać św. Mikołajem –przekazywanie sobie własnoręcznie wykonanych upominków
Nauka pakowania prezentów.
Mój wymarzony prezent – pastele.
Dziadek Mróz – wykonanie z papieru i waty.
Święty Mikołaj wśród dzieci – praca plastyczna.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - św. Mikołaj
Szukamy oznak zimy – wyjście na boisko szkolne.
Gry zespołowe
Ćwiczenia z obręczami
Tenis stołowy
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem balonów.

Zabawa relaksacyjna „Masaż”.

Gry dydaktyczne: „Skojarzenia”, „Państwa-miasta”
Zabawy konstrukcyjne przy pomocy klocków.

Skąd wziął się węgiel? – wysłuchanie audycji słowno – muzycznej, pogadanka.

Zabawy ze śpiewem: „Stary niedźwiedź”

Nauka piosenki Dziadzio Mikołaj

Wkrótce zima

II
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech zimy.
Zwrócenie uwagi na zamiany w przyrodzie-rozmowa o dokarmianiu ptaków i zwierząt w zimie.
Konkurs „Jakie znasz ptaki”.
Czytanie ze zrozumieniem bajki: „Wigilia Myszki Miki”
Wspólne czytanie przysłów i porzekadeł o zimie
Rozbudzenie zamiłowania do uprawiania sportów zimowych i rekreacji.
Rodzaje sportów zimowych - pogadanka.
Sprawnie liczę – ciekawe ćwiczenia matematyczne
Praca plastyczna – Domek dla ptaszków.
Bałwanek ze sznurka, włóczki.
Zwierzęta zimą – kredki woskowe, pastele i drewniane.
Zimowy obrazek-rysowanie kredkami świecowymi.
Gwiazdki śniegowe-użycie różnorodnych materiałów plastycznych - ryż, sól wata, papier toaletowy, mąka, puder
Zimowy pejzaż – malowanie białą akwarelą na ciemnym tle.
Zima w lesie – wydzieranka.
Wycinanie i kolorowanie szablonów przedstawiających różne rodzaje sportów zimowych.
Zima - pasta do zębów.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - śnieżynki

Zabawy na śniegu: rzut śnieżką do celu, rozpoznawanie śladów na śniegu, budujemy bałwana.
Spacer po okolicy – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
Zajęcia ruchowe:
- Bieg z przeszkodami.
- Ćwiczenia z obręczami
- Gry i zabawy zespołowe
Zabawy ruchowe naśladujące zwierzęta.
Zabawy, rebusy o tematyce zimowej, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej o tematyce zimowej.

Zabawy przy muzyce.

Słuchani kolęd z płyt CD;
Nauka piosenki: „Nasza Zima zła”

Słuchowisko: Dziewczynka z zapałkami.

Zielony Gość w świetlicy

III
Czytanie legendy o pochodzeniu Choinki
Utrwalenie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami. Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików.
Głośne czytanie baśni „Dziewczynka z zapałkami”

Choinka- wyklejanie z kół.
Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek.
Origami – choinki.
Wykonywanie ozdób choinkowych.
Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych.
Wykonanie dekoracji świątecznych w świetlicy szkolnej.
Wykonanie stroików i prezentów pod choinkę dla naszych bliskich.
Choinka w moim domu – projekt dekoracji.
Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - choinka
Zajęcia ruchowe:
- Gry zespołowe
- Tenis stołowy
- Tor przeszkód
- Ćwiczenia z skakanką

Zgadywanie wyrazów inscenizowanych ruchem.

Gry planszowe według uznania.

Nauka pastorałki „Pada śnieg”.

Słuchanie kolęd i pastorałek.

Słuchowisko muzyczne: Opowieść wigilijna

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia


IV
Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych i znanych nam zwyczajów świątecznych.; analiza porównawcza Świąt Bożego Narodzenia ze Świętami Wielkanocnymi – praca w grupach, wypisywanie różnic.
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.
Czytanie baśni „Wigilia małego elfa”.
Rozbudzanie radosnego nastroju.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na śniegu i lodzie, w czasie ferii świątecznych.

Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów.

Pomagam w przedświątecznych porządkach – rysunek kredkami świecowymi.
Wyklejanie witraży bożonarodzeniowych
Girlandy świąteczne
Zimowe bałwanki – papieroplastyka.
Wycinanie i sklejanie szopki Bożonarodzeniowej

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - choinkowe ozdoby

Rzuty do celu śnieżkami. Gra terenowa „ Po tropach”.

Świąteczne zagadki
Gry karciane
Gry planszowe

Świetlicowa Wigilia. Przystrajanie drzewka. Dzielenie się opłatkiem. Śpiewanie kolęd i pastorałek. Redagowanie i składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych.
Słuchanie kolęd i nauka wybranej kolędy przez dzieci.

Śpiewanie kolęd i pastorałek z repertuaru zespołu Arka Noego

Słuchanie Gwiazdkowych przebojów Disneya

STYCZEŃ

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Witamy Nowy Rok
I
Z radością witamy Nowy Rok.
Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na nowy rok – praca w grupach.
Zapoznanie z wierszem Dwunastu braci J Kirsta
Głośne czytanie przysłów i porzekadeł noworocznych
Wykonanie ilustracji do wiersza.
Wykonanie kalendarza na rok 2013 (praca w zespołach).
Cały świat w bieli – wykorzystanie resztek materiałów, tapety, waty.
Moje postanowienia noworoczne – praca plast.
Witamy Nowy Rok – technika dowolna.


Zabawy na powietrzu – budowa igloo , lepienie bałwana, rzuty śnieżkami.
Zajęcia ruchowe: Gry i zabawy integrujące grupę, Rzut do celu z elementami kozłowania

Gry i zabawy stolikowe. Rozgrywki szachowe

Zabawy „Taniec na stojąco”, „Pingwin”.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku, cz. 4, Zima.

Słuchowisko muzyczne: Królowa śniegu

Bal karnawałowy

II
Układanie krzyżówek słownych (scrabble).
Omówienie wiersza D. Gellner Karnawał
Bale karnawałowe – kiedyś i dziś – rozmowa kierowana.
Zagadki pantomimiczne „Kim będę na balu”
Czytanie tekstu „Karnawał”
Wyszukiwanie w Internecie informacji na temat zwyczajów karnawałowych na świecie
Wykonanie z krepy, tekturki i bibuły kotylionów.
Zaprojektowanie strojów karnawałowych.
Maski – kolorowy papier.
Wykonanie kotylionów, masek, serpentyn. Przystrajanie Sali.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - maska karnawałowa
Gra dydaktyczna – wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter.
Rebusy i szyfrogramy na temat karnawału

Bal karnawałowy w świetlicy: Zabawy z balonami. Tańce i pląsy przy muzyce. Integracja grupy świetlicowej przez wspólną zabawę.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Słuchanie ulubionej muzyki dzieci.

Dzień babci i dziadka

III
Pogadanka na temat roli Babci i Dziadka w życiu rodziny. Rozmowa na temat szacunku, serdeczności dla osób starszych. Rodzice naszych rodziców – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci. Związki pokrewieństwa w rodzinie.
Za co kochamy nasze babcie i dziadków – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisywanie najciekawszych wypowiedzi na dużym sercu.
Czytanie wierszy z okazji Dnia Babci i Dziadka np. „Kwiaty dla Dziadka”, „U Babci jest słodko”, „Babcia” itp.
Redagowanie życzeń dla Babci i Dziadka.
„Jak okazać wdzięczność babciom i dziadkom?” – burza mózgów, praca w grupach. Prezentacja pomysłów.

Dobre rady i przestrogi na ferie. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym korzystaniu z uroków zimy – pogadanka

Rysowanie portretów dziadków – technika dowolna.
Kwiaty dla babci – wyklejanka.
Wykonanie laurki dla dziadków
Wykonanie laurki dla babci i dziadka – technika dowolna.
Wykonanie prezentów – niespodzianek.
Słoneczko – co lubi robić Babcia i Dziadzio

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - ramka na zdjęcia

Gry stolikowe – układanie puzzli.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w sali zabaw. Gry drużynowe.

„Głuchy telefon”, „Słówka” i inne zabawy rozwijające percepcję słuchową.

Śpiewanie piosenek o Babci i Dziadku- nauka zbiorowego śpiewania.

Taniec przy muzyce M.Jeżowskiej „Zimowe obrazki”

LUTY

CYKL TEMATYCZNY
TYDZIEŃ

IMPREZY OKPLICZNOŚCIOWE,
ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO -TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Bezpieczna zima
I
Rozmowa z dziećmi na temat ulubionych zabaw zimowych. Zgadnij o jaki sport chodzi? – kalambury.
Pogadanka o odpowiednim do pory roku ubiorze.
Jakie znamy dyscypliny sportowe?
Pogadanka o korzyściach, jakie przynosi ruch-jazda na rowerze, skakanka, piłka nożna.
Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła „Ruch to zdrowie”.

Czytanie ciekawostek z gazetek o osiągnięciach Polaków w różnych dziedzinach dyscyplin sportowych (skoki narciarskie i inne).
Przegląd czasopism o osiągnięciach sportowych.

Praca plastyczna – Sporty zimowe – kolaż.
„ Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – technika dowolna.
Na sankach, na łyżwach, nartach, na rowerze itp;- wydzieranka.
"Sport, ruch, świeże powietrze to zdrowie” - wykonanie plakatu tematycznego -malowanie farbami.
Konkurs na najładniejszą piłkę-balonik, papier gazetowy, farby.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - na lodowisku

Zabawy ruchowo – gimnastyczne na dywaniku świetlicowym.
Zabawy sprawnościowe na sali gimnastycznej.
Zabawy rzutne i skoczne z użyciem przyborów sportowych.
Gry zespołowe-mini koszykówka

Spacery po najbliższej okolicy.

Gry planszowe, układanie klocków, puzzli

Słuchanie ulubionej muzyki przez dzieci.

Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne przy muzyce.
Wyklaskiwanie rytmu słuchanych piosenek
Walentynki - Dzień Zakochanych
II
Kultywowanie zwyczajów, których przesłaniem jest niesienie miłości dobra.
„Walentynki - święto dobrych uczuć, sympatii i miłości" - rozmowa prowadzona.
Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat genezy i pochodzenia tego święta.

Wykonanie walentynkowych kartek i upominków.
Wykonanie dekoracji walentynkowych.
"Amor" - wydzieranka.
"Miłosna szachownica" - praca plastyczna.
Serca upominki – prace dowolne.
Pomoc w wykonaniu i ozdabianiu walentynkowej skrzynki

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - walentynka
Gry i zabawy na boisku szkolnym
Zabawy na śniegu
Konkurs na największego bałwana

Zorganizowanie wewnątrz świetlicowej poczty walentynkowej.

Powtarzanie ze słuchu, głosem dźwięków i motywów muzycznych.

Zajęcia muzykoterapeutyczne- Ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu
Agresji mówimy STOP
Przyjaźń ważna rzecz

III
Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich. Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku dla innych.
Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka.
Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się żyć w przyjaźni.
Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje.
Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci. Nauka opanowania złości i agresji.
Głośne czytanie opowiadania "Ważne słowa".
Rozmowy na temat kulturalnego zachowania - odgrywanie scenek z magicznymi słowami "proszę, dziękuję, przepraszam".
Kolorowe latawce.
Plansza uczuć – przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach.
Magiczne klucze do lepszego świata" - praca plast.
Papieroplastyka - "Zgodny świat".
Kostka uczuć.
Malowanie sznurkiem-wykorzystanie nowej techniki plastycznej

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - symbol przyjaźni
Zajęcia ruchowe:
- Gry i zabawy integrujące grupę
- Gry i zabawy przeciwko agresji.

Układamy rymowanki do imion.
„Kapelusz pełen uczuć” – pantomimiczne przedstawienie uczuć i sytuacji. Pamtomima, odgrywanie scen
Zabawa „Robisz tak jak ja”

Wypisywanie ważnych słów, układanie z nimi zdań i łączenie ich w pary.

Rytmiczny głuchy telefon

Zabawy przy muzyce: „Krzesło”, „Co to za piosenka?”

Słuchowisko: Tomcio paluszek, Przyjaciele
W zdrowym ciele, zdrowy duch

IV
Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój.
Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu.
Pogadanka "Komputer - przyjaciel czy wróg?"
„Aktywny wypoczynek" - swobodne wypowiedzi dzieci.
Stworzenie przez dzieci menu na temat „Zdrowa żywność – zdrowe ciało”.
Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej.
Praca pielęgniarki szkolnej czy jest ważna?- burza mózgów.
Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy
Rozmowa na temat mycia rąk przed posiłkiem, konieczności picia ze swojego kubka.
Czytanie wierszy Jana Brzechwy. Rozwiązywanie rebusów - jaki to sport.
Układanki obrazkowe.

Wylepianki z kolorowego papieru-obrazki z figur geometrycznych.
Wykonanie z papieru kubeczka i ozdobienie go.
Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności „Moje ulubione owoce i warzywa”
„W zdrowym ciele zdrowy duch plastyczna interpretacja powiedzenia
„ Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – technika dowolna.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - wiatraczek

Gry stolikowe – różne.

Spacery po najbliższej okolicy.
Zabawy ruchowe: „Ptaszki w gniazdkach”
Zajęcia ruchowe: berek, zabawy z piłką, ćwiczenia równoważne, zabawy i gry z mocowaniem.

Quiz "Żyj zdrowo".

Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence „Zima”

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Ćwiczenia orientacji przestrzennej:
- wyrobienie i utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz osoby stojącej naprzeciw,
-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, przed itp.).

MARZEC

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Święto wszystkich
kobiet
I
Rozmowa na temat ustanowienia i obchodzenia święta kobiet. Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu.
Podkreślanie roli kobiet w życiu
i w codziennej pracy.
Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana.
Sylwetki słynnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion – praca w grupach
Kto jest damą, a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania względem kobiety.
Kształtowanie umiejętności składania życzeń
H. Łochocka „Tyle kobiet dookoła” – czytanie wiersza z podziałem na role
Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji kwiatowej z bibuły.
Tulipany – orgiami.
Kwiaty dla pań – wycinaka witrażowa
Wykonanie gazetki. Wykonanie laurki dla pań, sióstr, mam.
"Łabędź"– upominek dla pań – plastelina.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - kwiaty
Gry ruchowe z wykorzystaniem obręczy. Tenis stołowy, berek, ganiany

Gry stolikowe: „Rummy”, „Memory”
Zabawa ruchowa: „Twister”. Gry planszowe.
Rebusy i krzyżówki tematyczne.
Zabawy ruchowe przy muzyce

Nauka piosenki pt: „Dla Pań”

Zabawy instrumentami muzycznymi-akompaniament do piosenek.

Legendy i podania
ludowe
II
Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń.
Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (ludowych) z pokolenia na pokolenie.
Poznanie legend; O smoku wawelskim, Królu Kraku i szewczyku Skubie, O Bazyliszku.
Przysłowia ludowe – interpretacja znaczeń
Wykonanie ilustracji do jednej z legend.
Wycinanie z kolorowego papieru serwetek -„Polska wycinanka ludowa”
Nasze rękodzielnictwo ludowe – zróbmy, co potrafimy – technika dowolna.
Wycieczka do lasu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zabawy na świeżym powietrzu.

Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.

Ćwiczenia manualne: - doskonalące sprawność grafomotoryczną -nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek

Słuchanie piosenek i przyśpiewek ludowych

Słuchowisko muzyczne: Smok wawelski

Zbliża się wiosna
III
Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny.
Czytanie wiersza: „Dwanaście miesięcy”.
Cechy charakterystyczne dla każdej pory roku-swobodna rozmowa.
Wysłuchanie opowiadania: „Wiosna w lesie” oraz „Szukamy wiosny” M. Zdzitowieckiej.
Czytanie wiersza J. Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”
Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje otaczającej przyrody – spacer po okolicy.

Głośne czytanie wierszy z podziałem na role J. Brzechwy „Przyjście wiosny”.
W marcu jak w garncu luźne wypowiedzi dzieci.
Cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca w grupach.
Wykonanie tarczy zegara według własnego pomysłu.
Wylepianie plasteliną obrazków charakterystycznych dla pór roku.
Martwa natura – malowanie farbami, pastelami.
Wygląd drzewa wiosną, latem, jesienią i zimą-malowanie farbami plakatowymi. Przebiśnieg, krokusy, sasanki – malowanie farbami, wydzieranki.
Wiosenne kwiaty z bibuły.
Wiosna w świetlicy – kolorowe motyle, biedronki , witraże.
Projektowanie ogrodu – lepienie z plasteliny warzyw i kwiatów.
Papieroplastyka - Bocian
"Wiosenne kwiaty" – kolorowa bibuła.
„Witaj boćku” – malowanie kredkami świecowymi.
"Bazie" – wykonanie z bibułek.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - motyle

Zgaduj – zgadula – "Wiosna wokół nas".
Krzyżówki, rebusy, łamigłówki o tematyce wiosennej.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
- Gry zręcznościowe
- Mini – hokej

Gry planszowe, zabawy na spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.
Słuchanie piosenek o wiośnie: Wiosenny marsz, Wiosna radosna
Utrwalenie piosenek wcześniej poznanych.

Zabawy taneczne przy muzyce

Słuchowisko muzyczne: Kubuś Puchatek i przyjaciele – tajemnice przyrody

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych

IV
Zwrócenie uwagi na rangę tradycji narodowych polskich i innych kultur. Zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi.
Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych. Poprawne budowanie zdań. Zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach.
Zając z podarunkiem – praca przestrzenna.
Palma wielkanocna – praca przestrzenna.

Scenki tematyczne: zachowanie się przy stole, w autobusie, w kinie, w teatrze.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - wielkanocny kosz
Zabawy zręcznościowe. Kolorowanki o tematyce Wielkanocnej. Gry planszowe.

Usprawnianie percepcji wzrokowej układanie obrazków z części, wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami.
Zabawy ze śpiewem: „Mało nas”, „Mam chusteczkę haftowaną”

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy muzyce.

Słuchowisko muzyczne: Brzydkie kaczątko.
Jajko, kura, baba, mazurek czyli zwyczaje wielkanocne
V
Święconka, śmigus – dyngus, pisanki – dyskusja na temat kultywowania tradycji w naszych domach.
„Jak spędzamy święta Wielkanocne”. Dzielenie się wspomnieniami z lat ubiegłych– swobodne wypowiedzi dzieci.
Pisanki – kraszanki – samodzielnie przygotowujemy świąteczny koszyk.
Rysowanie – malowZajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - jajko, kurka , baranek, babkaanie na temat „Stół Wielkanocny”. „Śmigus – dyngus” – technika łączona: kredki + kolorowy papier.
Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym: piłka nożna, koszykówka.
Gry zręcznościowe: Złap swoje imię, kolory.

Gry stolikowe.

KWIECIEŃ

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Dzień Ziemi
I
Rozwijanie poczucia piękna
i harmonii w przyrodzie.
Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi – naszej planety.
Poszerzanie wiedzy na temat recyklingu i segregacji śmieci. Zachęcanie do stosowania tych zasad w życiu codziennym. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: "Jak szanujemy naszą planetę?".
Rozmowy na temat zagrożeń środowiska- wyszukiwanie informacji w Internecie.
"Ratujmy przyrodę" - debata ekologiczna.
"Recykling" - objaśnienie znaczenia (encyklopedia). Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków

"Recykling w moim najbliższym otoczeniu" - praca plastyczna.
„Kwitnące drzewo” – praca wg wzoru.
"Wiosna w sadzie" – biedronka, motyl – wycinanie wg wzoru.
"Odpady wtórne" - praca plastyczna.
Praca zbiorowa – "Nasza planeta".
"Cuda z makulatury" - praca plastyczna.
Projektowanie i wykonanie plakatu – Ziemia – moja planeta.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - pojemniki do segregacji

Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych po kolorze i kształcie kwiatów.
Quiz "Czy twój dom jest ekologiczny?".
Rebusy i szarady ekologiczne.
Układanie haseł o ochronie przyrody.
Konkurs na "Strażnika przyrody"

Zabawy ruchowe, gry sprawnościowe na boisku szkolnym
Słuchanie ulubionej muzyki dla dzieci.

Wystukiwanie i wyklaskiwanie rytmu słuchanych piosenek.

Słuchowisko muzyczne: Kubuś Puchatek i przyjaciele – tajemnice przyrody

Człowiek – budowa i pochodzenie.

II
Zapoznanie dzieci z budową ciała człowieka i historią naszego pochodzenia. Historia mojej rodziny – rozmowa kierowana.
Tajemnica naszego pochodzenia – drzewo genealogiczne. Rozmowa kierowana
Różnorodność naszych nazwisk – swobodne wypowiedzi dzieci
Nasza twarz – omówienie charakterystycznych cech twarzy każdego z nas
Sposoby porozumiewania się z innymi – pogadanka
Sposoby wymiany informacji pomiędzy ludźmi. Omówienie pojęć: alfabet Morse”a, alfabet Braille”a, tajne kody, specjalne znaki i symbole.
Projekcja filmu animowanego z serii „Był sobie człowiek – Była sobie Ziemia, „Neandertalczyk”
Człowiek – budowa narządów ruchu. Jak należy o nie dbać? Dlaczego należy spędzać dużo czasu na Świerzym powietrzu?- pogadanka
Części ciała człowieka. Organy wewnętrzne - praca z Encyklopedią szkolną, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Projekcja filmu animowanego z serii „Był sobie człowiek –Mózg” - Co mnie wyróżnia – moje imię. Swobodne wypowiedzi dzieci
Odciski linii papilarnych – podpis każdego człowieka. Pogadanka
Wyjaśnienie pojęć: linie papilarne, DNA (praca z ENCYKLOPEDIĄ)
Budowa ciała człowieka – praca z tekstem. Głośne formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.

Moje drzewo genealogiczne – praca plastyczna.
Kostka uczuć – prac. tech.
Różne rodzaje rysów twarzy – malowanie kredkami
Rodzina Neandertalczyków – prac. plast Budowa anatomiczna człowieka- odwzorowywanie
Moje imię – wyklejanie materiałami
Malujemy odciskami palców – malowanie farbami

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - plastelinowe ubrania
Gry stolikowe: szachy, bierki, gry planszowe
Tworzenie własnego tajnego kodu, przekazywanie sobie zakodowanych informacji
Zgadywanki: co to za część ciała?
Odczytywanie znaczenia imion

Zajęcia ruchowe:
Gry zespołowe, Zabawa orientacyjna „Złap swoje imię”

Nauka piosenki „Pisanki”

Zabawy przy muzyce.

Słuchowisko: Złotowłosa i trzy misie

Majowe święta
IV
Upowszechnienie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju. Wzbogacenie słownictwa dzieci o terminy dotyczące historii świąt majowych
Rozważania na temat genezy
i ewaluacji ich obchodów oraz rangi.
Przypomnienie z historii - "Konstytucja 3 maja".
Pogadanka na temat rangi tych świąt w ich domach. Jak obchodzili te święta ich rodzice a jak dziadkowie? – dyskusja.
Wyszukiwanie informacji na temat Konstytucji 3 maja w Internecie.

- "Barwy majowe" – chorągiewki, biało – czerwone kwiaty – prace z papieru.
"Godło polskie" - odwzorowywanie.
"Gołąbek - symbol pokoju" - praca plastyczna.

Ćwiczenia ruchowe w sali zabaw z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Zabawy z piłką na boisku szkolnym
Tenis stołowy

Quiz - "Polska nasza ojczyzna”
Aerobik przy muzyce dla dzieci.

Hymn Polski - nauka tekstu i melodii

MAJ

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Unia Europejska
I
Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej i zasad jej funkcjonowania.
"Unia europejska" - wyjaśnienie genezy i zasad funkcjonowania.
Przystąpienie Polski do Unii, zalety i wady
Członkowie, waluta Unii, - wyszukiwanie informacji w Internecie.
"Idea równości i współdziałania" - pogadanka.
Projekcja filmu dokumentalnego „Unia Europejska”

"Flaga Unii Europejskiej" - malowanie pastelami.
Wykonanie książeczki: "Flagi państw członkowskich" - praca z papierem kolorowym, odwzorowywanie
Mapa Unii Europejskiej – odwzorowywanie

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - flaga Unii Europejskiej

Zajęcia ruchowe:
- Bieg na czas
- Tor przeszkód
- berek, ganiany
Gry i zabawy na boisku sportowym. Zabawy z elementem biegu – dogoń piłkę.

Gry i zabawy stolikowe
„Warcaby”, „Memory”
Słuchowisko muzyczne: Posłuchajcie naszej bajki

Śpiew z elementami wystukiwania rytmu i naśladowaniem ruchu.
Światowy Dzień Książki
II
Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie.
Książka dawniej i dziś – pogadanka. Burza mózgów, wypisywanie różnic – praca grupach.
Twórcy literatury dla dzieci – J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka i inni – bibliografia. Głośne czytanie wierszy i bajek tych pisarzy.
Jak powstaje książka czyli od karteczki do książeczki. Budowa książki.
Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja.
Słuchanie wierszy o książce „Moja książeczka”. „O książce”, „Książka”.
Dlaczego warto czytać książki – rozmowa dziećmi.

Wizyta w bibliotece szkolnej. Rola bibliotekarza – rozmowa z panią bibliotekarką, wyjaśnienie zasad korzystania z księgozbioru.
Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.
Rozmowa n szanowania książek. Przekazywanie wartości poznawczych książek.
Przeglądanie czasopism dla dzieci.
Wykonywanie zakładki do książki – wykorzystanie kolorowego papieru.
Projektowanie okładek do książek. Owijanie książek.
Wykonanie ilustracji do ulubionej bajki.
Mój ulubiony bohater książkowy” – praca plastyczna techniką collage
Ulubiony bohater z książki-wydzieranka.
Praca plastyczna na temat „W księgarni” – farby plakatowe.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - bocian

Zabawy na boisku szkolnym- współdziałanie w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń.
Biegi z przeszkodami na boisku szkolnym. Zabawy ogólnorozwojowe.
Zabawa w dwa ognie.

Konkurs czytelniczy- „Poznaj utwór po cytacie”.
Zgadywanka – naklejanka - dobieranie tytułów książek do obrazków.

Porządkowanie książek w świetlicowej biblioteczce
Piosenki dziecięce – rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań muzycznych.

Zajęcia z elementami muzykoterapii- Zabawy muzyczno-ruchowe (ilustrowanie ruchem treści utworu muzycznego).

Kim chcę zostać? Poznajemy różne zawody
II
Zabawa dydaktyczna – połącz przedmiot z zawodem. Najciekawsze zawody – rozmowa z dziećmi. Czytanie książeczki Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”
Kim będę kiedy dorosnę – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci
Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy naszych rodziców.
Poznajemy pracę pracowników szkoły.
Wizyta w okolicznych zakładach pracy: Poczta, Przychodnia lekarska, Apteka, Zakład mechaniczny, OSP, zakład fryzjerski, sklep spożywczy

Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – praca plastyczna.
Kim będę kiedy dorosnę – rysunek kredkami
Wycinanie z gazet sylwetek ludzi wykonujących różne zawody-colage.
Zabawa ruchowa przedstawiająca różne zawody w wykonaniu dzieci.

Układanie klocków, puzzli.

Zajęcia ruchowe: berek, klasy, gra w gumę , skoki na skakance.

Malowanie kredą na świeżym powietrzu – dowolna inwencja twórcza dzieci
Zabawy przy muzyce.

Słuchowisko muzyczne - Stoliczku nakryj się
Układ słoneczny.
III
Omówienie pojęć: planeta, Układ Słoneczny, kosmos, gwiazda, gwiazdozbiór.
Słońce – źródłem życia na Ziemi.
Jak powstał Układ Słoneczny – pogadanka z wykorzystaniem infor. z Internetu.
Słońce – centralne ciało Układu Słonecznego – praca z Encyklopedią
Projekcja filmu dok. Tajemnice Słońca
Projekcja filmu dok. Czerwona planeta Mars
Ziemia – nasza planeta. Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym – rozmowa prowadzona
Oglądanie zdjęć satelitarnych Ziemi, Słońca, Księżyca, Marsa

Model Układu Słonecznego – praca przestrzenna
Życie na Marsie - pastele
Słońce – wydzieranka
Ziemia z kosmosu - kolorowanie
Gwiazdozbiory półkuli północnej i południowej – odwzorowywanie.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - układ słoneczny
Gra strategiczna Gwiezdne wojny
Turniej gier planszowych: warcaby, szachy, chińczyk itp.

Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu min.: kolorki, chusta Klanza
Zajęcia bieżne na boisku szkolnym: berek, gąski, murarz itp.
Tenis stołowy

Nauka piosenki „Jaki dzień wesoły”

Aerobik dla dzieci.

Śpiew z elementami wystukiwania rytmu i naśladowaniem ruchu.
Życzenia dla mamy i taty
IV
Podkreślenie ważnej roli rodziców w tworzeniu ogniska domowego.
Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych. Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.
Wdrażanie zasad kultury na co dzień.
"Mama, Tata" – wyjątkowe słowa na świecie - wypowiedzi dzieci.
Czytanie wierszy poświęconych Dniu Mamy i Taty.
Przysłowia i mądrości o mamie i tacie.
„Chcemy do mamy” – słuchanie opowiadania, Świerszczyk –czyt. art.
Pisanie listów na temat: ”Kim jest dla mnie moja Mama?”
Pogłębianie więzi rodzinnych – wskazanie cech charakterystycznych mamy i taty.
Portret mojej mamy, mojego taty – kompozycja z wyobraźni.
Upominek dla mamy – serduszko z masy solnej, lurka. Kwiaty dla taty – papieroplastyka. -
- "Portret mojej mamy/mojego taty" – kompozycja z wyobraźni, malowanie farbami.
Upominek dla mamy; serduszko z plasteliny, kwiaty – techn. origami, laurka.
„Mama nie z tej ziemi” – wydzieranka. "Krawat dla Taty" -praca plastyczna.
"Kwiaty dla taty" – papieroplastyka.
Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - serce
Zabawy ogólnorozwojowe na boisku szkolnym.
Tenis stołowy
Zabawy sprawnościowe na sali gimnastycznej.

Zagadka ruchowa – inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę lub tatę.

Gry stolikowe: szachy, warcaby, bierki itp.

Nauka piosenki pt „Dla Mamy”

Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce.

Zabawy ze śpiewem z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

Śpiewanie piosenki M.Jeżowskiej: „A ja wolę swoją mamę”

CZERWIEC

CYKL TEMATYCZNY

TYDZIEŃ
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZAJĘCIA UMYSŁOWE
ZAJĘCIA
PLASTYCZNO -
TECHNICZNE
ZAJĘCIA RUCHOWE
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
ZAJĘCIA
UMUZYKALNIAJĄCE
Międzynarodowy Dzień Dziecka
I
Wszystkie dzieci nasze są – rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości. Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata.
Cechy charakterystyczne ubioru danego kraju.
Podkreślanie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw
Dzieci – ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Wypisywanie praw i obowiązków – praca w zespołach Dzieciństwo bez przemocy" – rozmowa na temat relacji między rodzicami,a dziećmi.
- Czytanie artykułu ze Świerszczyka, pt. "Dlaczego i do czego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka". Poznanie Praw Dziecka.
- Omówienie poszczególnych punktów Konwencji o Prawach Dziecka

Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka – technika dowolna.
Dzieci z różnych stron świata – kompozycja z wyobraźni – pastele, kredki Wycinanie z kolorowego papieru – "Moje ulubione zabawki".
Projektowanie "Orderu Uśmiechu" - technika dowolna.
„Portret mojej rodziny” – technika dowolna.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - dzieci z różnych stron świata

Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające wiedzę o Prawach Dziecka.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu
- Ćwiczenia z obręczami
- Koszykówka
- Piłka nożna

Dyskoteka świetlicowa na powitanie wakacji.
Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej – Wszystkie dzieci nasze są.

Słuchowisko muzyczne: Opowiadania Muminków – Noc Świętojańska
Wędrujemy w świat z atlasem
II
Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem.
Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże? – rozmowa prowadzona
Zwiedzamy cały świat. Co nam będzie potrzebne? – swobodne wypowiedzi dzieci
Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji.
Palcem po mapie – wędrówka po Polsce – miejsca które warto zobaczyć. Wypowiedzi dzieci na temat zakątków naszego kraju –gdzie byłam i co widziałam. Oglądanie albumów np. „Polskie krajobrazy”
Zapoznanie dzieci z różnymi formami spędzania czasu wolnego.
Wskazanie miejsc turystycznie atrakcyjnych w naszym kraju.
Odrysowywanie konturu mapy Polski
z zaznaczeniem miejsc znanych i
ważnych.
Malowanie najpiękniejszego miejsca naszego miasta.
Wykonanie prac plastycznych pt. „ W góry czy nad morze?”

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - globus
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
- Koszykówka
- Piłka nożna

Uzupełnianka - uzupełnianie nazw polskich miast i rzek.
Zagadki geograficzne: jakie to miasto?
Zabawa z mapą i globusem – ustalamy trasę wycieczki.

Realizowanie ruchem rytmicznych piosenek poznanych na zajęciach świetlicowych.
Witajcie wakacje
III
IV
Giełda wakacyjnych pomysłów. Gdzie zamierzam spędzić wakacje – swobodne wypowiedzi dzieci.
Czytanie wierszy: „Lato”, „Słońce się śmieje”.

Bezpieczne wakacje – pogadanka.
Przypomnienie numerów alarmowych.
Układamy wakacyjny regulamin zachowania.

Co przyniósł nam rok?- refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym.
Świetlicowe wspomnienia – luźne wypowiedzi dzieci
Moje wakacje – własna wena twórcza dzieci.
Żegnaj szkoło na wesoło – technika dowolna.
Moje wakacje – własna inwencja twórcza dzieci..
Kolorowanie obrazków o tematyce letniej.
„Kolory lata” – praca z farbami.
„Wzburzone morze” – tworzenie z pasków papieru dynamicznej kompozycji.

Bezpieczny dom- wykonanie plakatu techniką dowolną.

Zajęcia plastyczne „Plastelinowe cudaki” - wakacyjne wariacje

Gry ogólnorozwojowe na boisku szkolnym
Zabawy sprawnościowe, koszykówka, piłka nożna
Tenis stołowy
Zabawy ze sznurkiem.

Wakacyjna uzupełnianka - rozwiązywanie rebusów i krzyżówek z hasłem Wakacje.
Wakacyjna łamigłówka.

Nauka piosenki – „Lato” – zapoznanie z linią metodyczną.

Zabawy relaksujące przy muzyce.

Opracowała : Aneta Ślęczka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.