X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31560

Rodzeństwo na odległość - scenariusz zajęć

Cel główny lekcji: Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
- czyta ze zrozumieniem tekst,
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
- swobodnie wypowiada się na temat własnych doświadczeń,
- redaguje i zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat,
- rozpoznaje rodziny wyrazów,
- pisze czytelnie i estetycznie,
- dodaje i odejmuje liczb w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- wykonuje odejmowanie liczb trzycyfrowych typu 346-125,
- wykazuje właściwą postawę w stosunku do członków swojej rodziny,
- okazuje uczucia na różne sposoby,
- rozpoznaje instrumenty muzyczne dęte, perkusyjne, smyczkowe (na podstawie brzmienia i wyglądu),
- wykonuje pracę plastyczna według własnego pomysłu,
- wykonuje pracę techniczną według podanej instrukcji,
- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
- dba o prawidłową postawę, siedząc w ławce.
8. Metody i formy pracy:
Metody nauczania:
- metody asymilacji wiedzy (podające): pogadanka, wykład, dyskusja, praca z książką,
- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe): metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, gry dydaktyczne,
- metody waloryzacyjne (eksponujące): metody ekspresyjne,
- metody praktyczne: metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.
Formy nauczania:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- grupowa jednolita.

Tok lekcji:

1) Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
2) Odejmowanie liczb trzycyfrowych typu 346-125.
3) Rozwiązanie krzyżówki – wprowadzenie do tematu.
4) Swobodne wypowiedzi uczniów na temat swoich rodzin (zadanie domowe z poprzedniego dnia – przeprowadzić wywiad z rodzicami na temat bliższej i dalszej rodziny).
5) Praca w grupach – wypisywanie słów, które kojarzą się ze hasłem „rodzina”. Odczytanie.
6) Rozmowa na temat zasad dobrego współżycia w rodzinie oraz relacji uczniów z poszczególnymi członkami ich rodzin.
7) Układanie „Rodzinnego Kodeksu Dobrego Zachowania”.
8) Drama „Jak zareagowałbyś/zareagowałabyś na wieść, że lada dzień w Twoim domu pojawi się nowy członek rodziny – mały brat lub mała siostra”.
9) Rozwiązanie łamigłówki. Przypomnienie wiadomości na temat rodziny wyrazów.
10) Samodzielne tworzenie rodziny wyrazu „rodzina”.
11) Rodziny instrumentów – wymienianie instrumentów z rodziny strunowych, dętych, perkusyjnych. Wysłuchanie brzmienia niektórych z nich. Rozpoznawanie i podpisywanie wybranych instrumentów. Próba określenia wspólnych cech każdej z rodzin.
12) Zadanie pracy domowej: Wkleję do zeszytu wybrane zdjęcie z albumu rodzinnego. Napiszę 4-5 zdań na temat przedstawionej na nim sytuacji.
13) Wykonanie pracy plastycznej „Moja Rodzina” – rysowanie kredkami.
14) Wykonanie kolorowej filiżanki dla mamy – lepienie z plasteliny.
15) Podsumowanie zajęć. Kończenie zdań: W mojej rodzinie najbardziej lubię... Moja rodzina najczęściej... Wypowiedzi na temat ewentualnych postanowień dzieci względem siebie i członków swojej rodziny.
16) Samoocena uczniów. Ocena pracy dzieci na zajęciach - dokonana przez nauczyciela. Ewaluacja.

Załączniki:

ad 1) Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego – karta pracy „Moja rodzina”.
Karta pracy „Moja Rodzina”
1. Mój wiek: ....................................
2. Wiek Mamy: ....................................
3. Wiek Taty: ....................................
4. Jaka jest różnica wieku między Rodzicami?
Rozw. ........................................
Odp. ........................................
5. O ile jestem młodszy od Mamy?
Rozw. ........................................
Odp. ........................................
6. O ile jestem młodszy od Taty?
Rozw. ........................................
Odp. ........................................
7. Ile lat mamy razem (Mama, Tata i ja)?
Rozw. ........................................
Odp. ........................................

ad 4) Swobodne wypowiedzi uczniów na temat swoich rodzin (zadanie domowe z poprzedniego dnia – przeprowadzić wywiad z rodzicami na temat bliższej i dalszej rodziny).
WYWIAD RODZINNY – RODZINA BLIŻSZA I DALSZA
1. Kto w naszej rodzinie jest najmłodszy? Ile ma lat? ........................................
2. Kto w naszej rodzinie jest najstarszy? Ile ma lat? ........................................
3. Kim z zawodu były moje Babcie, a kim Dziadkowie? ........................................
4. Czy ktoś z naszej rodziny jest sławny? Kto? Czym się zajmuje? ........................................
5. Kto z naszej rodziny mieszka najdalej? Gdzie? ........................................


ad 6) Rozmowa na temat zasad dobrego współżycia w rodzinie oraz relacji uczniów z poszczególnymi członkami ich rodzin.
Jakie uczucia łączą członków waszej rodziny?
Jak można okazywać członkom rodziny, że się ich kocha? Jak wy to robicie? Czy o swoich uczuciach trzeba mówić? Dlaczego?
Co jeszcze świadczy o uczuciach?
Co czujecie, kiedy pokłócicie się z kimś z rodziny?
Jak rozwiązujecie konflikty?
Czy łatwo jest przepraszać?
Co robić, by unikać kłótni i awantur?
Podaj przykłady zachowań, które mogą prowadzić do pojednania, pogodzenia.
Kto z was ma starsze/młodsze rodzeństwo?
Co należy do obowiązków starszego/młodszego rodzeństwa?
Jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się brat, siostra?
Co to znaczy być odpowiedzialnym bratem/siostra?
Jakie są wasze relacje z rodzeństwem?

17) Rodziny instrumentów – wymienianie instrumentów z rodziny strunowych, dętych, perkusyjnych. Wysłuchanie brzmienia niektórych z nich. Rozpoznawanie i podpisywanie wybranych instrumentów. Próba określenia wspólnych cech każdej z rodzin.

instrumenty strunowe - instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna;
smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)
szarpane (harfa, gitara, lutnia, klawesyn)
uderzane (fortepian, pianino, cymbały)
instrumenty dęte - instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest zadęciem;
drewniane (flet, obój, rożek angielski, klarnet, fagot, kontrafagot, saksofon - choć budowany z metalu, posiada drewniany stroik)
blaszane (waltornia, trąbka, puzon, tuba)
klawiszowe (organy, akordeon, fisharmonia)
głos i gwizd ludzki
instrumenty perkusyjne - instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest poprzez uderzanie instrumentu lub jego fragmentu;
podział ze względu na budowę instrumentu
membranowe (kotły, bębny)
płytowe (gong, talerze)
sztabkowe drewniane (ksylofon, marimba), metalowe (dzwonki, czelesta, wibrafon)
rurowe (dzwony rurowe)
prętowe (trójkąt)
inne (kastaniety, pudełka akustyczne, klekotka, terkotka, grzechotka)
podział ze względu na emitowany dźwięk
o nieokreślonej wysokości dźwięku (bębny, talerze, trójkąt, kastaniety)
o określonej wysokości dźwięku (kotły, ksylofon, wibrafon, dzwony rurowe)


Joanna Nobis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.