X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31402

Poznanie nazw liczb w dodawaniu, dodawanie liczb jednocyfrowych do dwucyfrowych w zakresie 50, bez przekroczenia progu dziesiątkowego

Temat lekcji:
Poznanie nazw liczb w dodawaniu, dodawanie liczb jednocyfrowych do dwucyfrowych w zakresie 50, bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Klasa: II

Cel ogólny:
Poznanie nazw liczb w dodawaniu, utrwalenie dodawania liczb jednocyfrowych do dwucyfrowych, w zakresie 50.

Cele operacyjne:
Uczeń:
o dodaje w zakresie 50 według podanego warunku
o wymienia nazwy liczb w dodawaniu
o wyjaśnia rolę 0 w dodawaniu i odejmowaniu
o porównuje liczby w zakresie 50
o wykonuje ćwiczenia ruchowe według wskazań nauczyciela

Metody:
Aktywizujące: rozmowa kierowana, zadaniowa.

Formy:
Indywidualna, zbiorowa

Czas trwania: 45 min.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zapoznanie uczniów z tematem i celem lekcji.

2. N. podaje nazwy liczb w dodawaniu (składnik, składnik, suma)na przykładzie: 42 + 6 = 48

3. Wykonywanie przykładów na dodawanie w zakresie 50
w ćwiczeniach, sprawdzenie wykonania zadania z podawaniem nazw składników i sumy.

4. Wykonywanie działań na dodawanie, gdy jeden ze składników wynosi 0. Przypomnienie zasady, że suma jest wówczas równa drugiemu składnikowi.
przykłady:
43 + 0 = 43
0 + 32 = 32

5. Gimnastyka z zastosowaniem działań i nazw liczb np.

• Proszę wykonać tyle przysiadów, ile wynosi suma składników 5 i 4

• Proszę wykonać tyle podskoków, ile wynosi suma składników 4 i 3 itd.


6. Wykonanie przykładów na dodawanie w zeszycie, sprawdzenie z podaniem nazw składników i sumy.


7. Podanie wartości danej sumy lub składnika:

• Ile wynosi suma, jeżeli:
składniki to ............ i .........................

przykład:
składniki to .........44......... i ............5.............
44 + 5 = ...............................

• Ile wynosi drugi ze składników, jeżeli:
jeden ze składników to ............... a suma to ......................

przykład:
jeden ze składników to ......35.........a suma to ......40................
35 + .....................= 40

8. Podsumowanie pracy na zajęciach i przypomnienie nazw liczb w dodawaniu.

9. Zadanie pracy domowej, utrwalającej wiadomości z zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.