X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31362

Legenda o Warsie i Sawie. Ćwiczymy dodawanie. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Klasa: I g
Nauczyciel prowadzący: Kamila Jęśkowiak
Temat bloku: Wędrówki po Polsce.
Temat dnia: Legenda o Warsie i Sawie. Ćwiczymy dodawanie.
Edukacja: polonistyczna
Wpis do dziennika: Czytanie „Legendy o Warsie i Sawie”. Rozmowa na temat legendy. Czytanie zdań i dobieranie do nich odpowiednich obrazków. Poznanie herbu Warszawy. Uzupełnianie zdań.
Termin: 11.05.2015 r.

Cel ogólny: Poznanie legendy związanej z Warszawą.

Cele operacyjne
Uczeń potrafi (punkty z podstawy programowej):
• słuchać ze zrozumieniem (1.1),
• odpowiadać na pytania (1.1),
• wskazać Warszawę na mapie Polski (5.8),
• scharakteryzować postacie występujące w legendzie (1.2),
• przeczytać zdania i dobrać do nich odpowiedni obrazek (1.1),
• uzupełnić zdania (1.2),
• omówić herb Warszawy (1.1, 5.8)
• uporządkować rosnąco liczby parzyste (7.1)
• ocenić swoją pracę na zajęciach. (5.4)

Środki dydaktyczne: płyta CD z piosenką, karty pracy, kartoniki z liczbami parzystymi i literami jednocześnie, herb Syrenki, ilustracje legendy, zabytków Warszawy, pomników Syrenki, ćwiczenia część 4, mapa Polski, miecz, tarcza.

Metody:
• słowna
• oglądowa
• praktycznego działania
• ćwiczenia ruchowe
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – wybrany losowo uczeń układa na tablicy liczby parzyste w kolejności od najmniejszej do największej. Kolejny uczeń odwraca je i kiedy skończy wszyscy odczytują hasło – stolica.
2. Wskazywanie stolicy na mapie Polski.
3. Uczniowie dzielą wyraz Warszawa na sylaby i głoski.
4. Gimnastyka – magiczna liczba 7 (ilość głosek w wyrazie Warszawa).
5. Nauczyciel czyta „Legendę o Warsie i Sawie”, pokazując odpowiednią ilustrację.
6. Rozmowa na temat legendy i jej bohaterów oraz przypomnienie co to jest legenda.
7. Uczniowie rozwiązują zadanie 1 strona 24 z zeszytu ćwiczeń. Wybrany losowo uczeń czyta po jednym zdaniu i jest odpowiednio do niego dopasowywana naklejka z obrazkiem fragmentu legendy. Po skończonej pracy następuje sprawdzenie zadania. Każdy uczeń dostaje również kartę pracy nr 1 związaną z legendą. Kto szybciej zrobi zadanie z ćwiczeń zaczyna robić tę kartę pracy – koloruje odpowiednie fragmenty legendy.
8. Omówienie herbu Warszawy – Syrenki oraz jej pomników przedstawionych na ilustracjach. Wybrany losowo uczeń pokazuje jak Syrenka trzyma miecz i tarczę.
9. Uczniowie otwierają zeszyt do edukacji polonistycznej i zapisują: W klasie, temat, wklejają w odpowiedniej kolejności fragmenty legendy. Następnie uzupełniają kartę pracy nr 2 i wklejają ją do zeszytu pod legendą razem z ilustracją pomnika Syrenki. Po skończonej pracy następuje sprawdzenie zadania.
10. Podanie zadania domowego – nauczę się opowiadać legendę oraz dokończę ją kolorować.
11. Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i razem śpiewają piosenkę „Nasza Wisła”, poruszając się w rytm muzyki.
12. Podsumowanie zajęć i samoocena.

Karta pracy nr 2
Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki.

Syrenka, miecz, tarczę, Warszawa, Wars, Sawa, Wisły

Stolicą naszego kraju jest .................................
Miasto według legendy wzięło swą nazwę od imion ........................ i ......................
Na pamiątkę tego zdarzenia herbem Warszawy jest ........................, która trzyma w jednej ręce .............................., a w drugiej uniesiony..............................
Pomnik Syrenki można zobaczyć nad brzegiem rzeki ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.