X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31332
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji Edukacji Dla Bezpieczeństwa - zagrożenia pożarowe

SCENARIUSZ LEKCJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
KLASA III GIM.
Temat: Zagrożenia pożarowe

Czas realizacji: 45min.
Zagadnienia z podstawy programowej:
Uczeń:
- przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru.(pp 2.1)
- charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy. (pp 2.4)
- wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia. (pp 2.5)
- wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku. (pp 2.6)
- uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice. (pp 2.8)
Cele lekcji:
- podniesienie świadomości ewentualnego zagrożenia pożarowego m.in. w domu, w szkole;
- uświadomienie działań jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia pożarowego;
- zapoznanie ze środkami gaśniczymi i ich zastosowaniem,
- zapoznanie z zasadami gaszenia odzieży palącej się na człowieku;
- uwrażliwienie na konieczność podejmowania działań zapobiegających pożarom.
Treści nauczania
- rodzaje zagrożeń,
- zapobieganie pożarom,
- postępowanie w czasie pożaru,
- ewakuacja z rejonów objętych pożarem.
Metody pracy:
- pogadanka i dyskusja,
- obserwacja i udział w niektórych ćwiczeniach praktycznych,
- prezentacja.
Środki dydaktyczne
Podręcznik, prezentacja multimedialna, karty pracy.

6. Przebieg lekcji:

1. Przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.
3. Określenie definicji pożaru.
4. Określenie zagrożeń występujących podczas pożaru. (uzupełnienie informacji z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika).
5. Uczniowie próbują określić najczęstsze przyczyny pożarów. Następnie uzupełniają wypowiedzi z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika.
6. Uczniowie próbują określić zagrożenia pożarowe występujące m.in. w domu, szkole.
7. Omówienie grup pożarów oraz środków gaśniczych i ich zastosowania. (uzupełnienie informacji z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika).
8. Zasady postępowania podczas pożaru (prezentacja)
9. Zasady gaszenia palącej się odzieży na człowieku – pokaz praktycznego działania – algorytm z podręcznika lub prezentacji.
10. Zasady zgłaszania pożaru.

Podsumowanie
Nauczyciel przypomina cele lekcji, ocenia najbardziej aktywnych uczniów
Wypełnienie kart pracy.
Ocenianie uczniów
• Praca samodzielna: aktywność na lekcji, wykonywanie poleceń, samodzielność.
• Praca grupowa: pomoc innym uczniom w razie potrzeby, przestrzeganie regulaminu i przepisów BHP.

Karta pracy ucznia
Nazwisko Imię........................................ Klasa ................

Ćw. 1. Wymień najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.
........................................
Ćw. 2.
W zależności od rodzaju pożaru, zaproponuj, czym go gasić.
- Pożar w szatni szkolnej?
........................................
- Pożar komputera, silnika elektrycznego?
........................................
- Pożar samochodu?
........................................
- Pożar benzyny, oleju napędowego?
........................................

Ćw. 3.
Jak powinieneś zachować sie, gdy zauważysz pożar?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.