X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31198
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Tworzymy nowoczesną prezentację Prezi scenariusz lekcji bibliotecznej

Opracowała:
mgr Julita Leman
Nauczyciel – bibliotekarz
Zespół Szkół Technicznych w Turku
Tworzymy nowoczesną prezentację Prezi
scenariusz lekcji bibliotecznej
UCZESTNICY ZAJĘĆ: klasa II technikum
CZAS TRWANIA: dwie godziny lekcyjne
MIEJSCE: Multimedialne Centrum Informacji
DATA: 27.05.2014r., 03.06.2014r.
CELE:
1. Ogólne
• uczeń dowie się co to jest Prezi i zapozna się ze sposobem korzystania z aplikacji
• uczeń uświadomi sobie jak ważna jest praca w grupie
• uczeń wykształci umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat
2.Operacyjne:
• zna aplikację Prezi
• zna zasadę tworzenia multimedialnej prezentacji w „chmurze”
• potrafi pracować w grupie
• potrafi stworzyć prezentację i opublikować ją w Internecie
METODY:
• wykład i ćwiczenia praktyczne
FORMA PRACY
Praca samodzielna, w grupach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
komputer z dostępem do Internetu


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.

1. Co to jest Prezi? wyjaśnienie i pokazanie przykładów prezentacji już istniejących.
2. Omówienie krok po kroku jak zarejestrować się na aplikacji. Nauczyciel wskazuje uczniom darmową opcję. Public – wersja bezpłatna

3. Każdy uczeń zakłada sobie indywidualne konto.
4. Uczeń wybiera sobie gotowy szablon, przy pomocy objaśnień nauczyciela zaczyna tworzyć prezentację.
Przy tworzeniu prezentacji nauczyciel równocześnie z uczniami tworzy prezentację i omawia poszczególne narzędzia, które są wykorzystywane podczas tworzenia prezentacji.
5. Pola tekstowe wypełniamy tekstem.
Klikamy w polu z tekstem Message. Na ekranie pojawia się koło, za pomocą którego pole tekstowe możemy obracać, pomniejszać lub powiększać. Kliknięcie w ikonę z ołówkiem umożliwia wprowadzanie tekstu. Tekst wprowadzamy do kolejnych pól tekstowych. Tworząc prezentację w Prezi z wykorzystaniem gotowego szablonu nie dodajemy nowych pól tekstowych, wykorzystujemy istniejące w szablonie, na które już jest nałożona ścieżka decydująca o kolejności wyświetlania.
6. Dodajemy zdjęcia i wideo.
Dodajemy nowe obiekty do szablonu prezentacji. Umieszczamy w niej zdjęcia w celu urozmaicenia. W tym celu wykorzystamy narzędzie do zmiany struktury i wielkości obiektów. Jest ono widoczne po lewej stronie ekranu u góry, w postaci niebieskiego kółka. Za pomocą menu Insert można wstawić do prezentacji różnego rodzaju kształty (Shapes), zdjęcia (Image), filmy (You Tube), schematy, pliki PDF (File). Można wstawiać zdjęcia z dysku komputera w formatach jpg, png, gif, pdf, swf lub z sieci Internet podając adres URL lub nazwę kategorii zdjęcia. Należy pamiętać o tym że prezentowane zdjęcia, powinny być naszą własnością. Aplikacja Prezi jest wyposażona w funkcję autozapisu, w menu u góry ekranu ciągle jest wyświetlana informacja, o której godzinie zostały zapisane ostatnio wprowadzone zmiany. Niedokończoną prezentację w każdej chwili można zamknąć i dokończyć ją w dogodnym dla nas czasie.7. Dzielimy się swoimi prezentacjami z innymi użytkownikami Internetu.
Od początku tworzenia nasza prezentacja jest widoczna dla wszystkich użytkowników Internetu. Jeśli chcemy wysłać komuś jej adres URL, wówczas z menu, które znajduje się u góry wybieramy opcję Meeti ng W menu Meeti ng można wybrać opcję Start online presentati on. W oknie Present online zostanie wyświetlony adres URL naszej prezentacji, który należy skopiować i wkleić do maila zapraszającego innych użytkowników do jej oglądania.
8. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na opcję Invite do Edit.
Jeśli w menu Meeti ng wybierzemy opcję Invite to Edit, w oknie Invite to Edit zostanie wyświetlony link do naszej prezentacji. Możemy go skopiować i wysłać innym osobom. Zaproszone osoby do współedytowania tej prezentacji mogą wprowadzić zmiany w naszej pracy, które nie muszą nam się podobać. Zatem, zanim wykorzystamy opcję Invite do Edit należy ustalić zasady współpracy, wyraźnie określić, kto i co wstawia do prezentacji oraz w jakiej kolejności poszczególne elementy mają być wyświetlane.
9. Zapisywanie prezentacji w trybie ofline.
Po wykonaniu prezentacji i zamknięciu jej edycji możemy obejrzeć ją na swoim koncie. Na dole ekranu, pod „slajdem tytułowym” prezentacji znajduje się menu. Umożliwia ono między innymi edycję prezentacji, uzyskanie jej adresu URL w sieci, zapisanie jej na dysku komputera, kopiowanie. Po wybraniu opcji Download zaznaczamy format do załadowania.
Nasza prezentacja zostanie zapisana w postaci „paczki” między innymi z plikiem „exe”, który umożliwi odtworzenie jej na komputerze bez dostępu do Internetu.
Rozpoczęte prezentacje doskonalimy na następnej godzinie lekcyjnej.
Druga godzina lekcyjna:
1. Ćwiczenie tworzenia prezentacji.
2. Chętni uczniowie pod koniec drugiej lekcji zaprezentują swoją pracę i udostępnią grupie. Wspólnie wybieramy najlepszą prezentację.

POMOCE I MATERIAŁY:
• komputer z zainstalowanym programem Adobe Flash Player 10 lub wyższy, minimum 1GB pamięci i jedna z przeglądarek:
 Internet Explorer 7 lub wyższy,
 Google Chrome,
 Firefox 3 lub wyższy,
 Safari 3 lub wyższy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.