X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31142
Przesłano:

Charaktery i charakterki - jaka jest nasza klasa. Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 4 szkoły podstawowej

Temat : Charaktery i charakterki – jaka jest nasza klasa
Czas trwania : 45 minut

Cele:
- integrowanie klasy poprzez pracę w grupach,
- wykształcenie w uczniach umiejętności samooceny,
- zapoznanie uczniów z pojęciami obiektywizmu i subiektywizmu,
- wdrożenie uczniów do wyrażania własnej opinii,
- kształtowanie w uczniach postawy otwartości i chęci poznania drugiego człowieka

Metody :
- praca indywidualna ucznia,
- praca grupowa,
- dyskusja

Materiały i środki:
- papier,
- mazaki,
- magnesy


Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne . Wprowadzenie uczniów do gabinetu, sprawdzenie obecności.
2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem zajęć.
3. Nauczyciel w formie krótkiej dyskusji prowadzonej na zasadzie pytań wspomagających ustala wraz z uczniami definicję słów : obiektywizm i subiektywizm.
4. Uczniowie i nauczyciel decydują wspólnie jak należy oceniać zachowanie kolegów i koleżanek tj obiektywnie czy subiektywnie.
5. Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie grup ( 3-4 osoby).Uczniowie tworzą grupy dobierając się samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.
6. W chwili gdy uczniowie zajmą już miejsca , otrzymują od nauczyciela mazaki, magnesy i papier pocięty w paski. Pracując w grupach przez kilkanaście minut tworzą opinie o klasie, ich zachowaniu i zaangażowaniu w pracę na rzecz klasy i szkoły w formie krótkich zdań. Następnie podchodzą do tablicy i paski papieru ze zdaniami przypinają do tablicy .
7. Nauczyciel odczytuje opinie/ oceny uczniów.
8. Zadanie CEBULA - Nauczyciel prosi uczniów o odliczenie do dwóch i stworzenie dwóch kręgów. Krąg wewnętrzny jest tworzony przez uczniów którzy odliczając byli nr 1. Krąg zewnętrzny tworzą osoby z nr 2. Uczniowie stają twarzami do siebie i rozmawiają na zadany przez nauczyciela temat, po czym przesuwają się o jedno miejsce w lewo zmieniając partnera rozmowy.
Temat 1: Moje największe wady to ....
Temat 2 : Moje największe zalety to :......
Temat 3 : Mój największy sukces to:...........
Temat 4: Moje hobby to...
Temat 5: W naszej klasie chciałbym zmienić ....

9. Po zakończonym zadaniu uczniowie wracają na miejsce a nauczyciel ponownie wskazuje na tablicę, gdzie znajdują się opinie uczniów o klasie. Ponownie je odczytuje i pyta czy po zadaniu CEBULA, zmienili nieco opinię o kolegach czy chcieliby coś dodać lub z tablicy zabrać.
10. Uczniowie maja chwilę czasu na zastanowienie i doczepienie kolejnej informacji lub jej zabranie.
11. Nauczyciel kończy zajęcia pytając uczniów czy łatwo było im się ocenić, czy uważają że dobrze znają swoich kolegów i czy ocenili się kierując się obiektywizmem czy subiektywizmem.
Uczniowie udzielają krótkich odpowiedzi, stwierdzają czego dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji.
12. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.