X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31115
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Spotkanie z motylem - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z dziećmi
przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach

Temat tygodniowy: „Na wiosennej łące”
Temat zajęć: „Spotkanie z motylem”
Termin: 12.05.2016r.
Grupa: VII Wiek dzieci: 3-latki
Miejsce: sala zabaw
Osoba prowadząca: Anna Dyniak

Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych połączonych z doskonaleniem umiejętności liczenia.

Przewidziane efekty:
Dziecko:
1. Przelicza elementy w zakresie 3-5.
2. Łączy w pary.
3. Stosuje się do poleceń nauczyciela.

Metody:
1. Zadaniowe: bezpośredniej celowości ruchu.
2. Elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
3. Pedagogika zabawy.

Formy: zbiorowa, indywidualna.

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
5.3 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
9.2 umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
12.1 wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
13.1 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

Pomoce/środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające motyle, naklejki, szablony kwiatów, magnetofon, płyta CD, koperty z motylami i kwiatami, słomki, obrazki z kwiatami, kleje, kartony, kolorowe kółka.


PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘC:
1. Powitanie – „Miło witaj każdy dzień” – zabawa ze śpiewem.
„Miło witaj każdy dzień i uśmiechnij do mnie się,
klaśnij w ręce raz i dwa, usiądź w kole tak jak ja.”
2. „Co ukryło się na obrazku?” – zabawa wprowadzająca to tematu zajęć. Nauczyciel pokazuje dzieciom przykryty obrazek przedstawiający motyla. Kolejno odsłania fragmenty obrazka. Dzieci próbują odgadnąć, co znajduje się na obrazku. Następnie dzieci oglądają ilustracje przedstawiające różne motyle, opisują ich wygląd i słuchają ciekawostek dotyczących ich życia.
3. „Motyle i kwiaty” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci otrzymują naklejki z motylami w czterech kolorach. Nauczyciel rozkłada na podłodze kwiaty w takich samych kolorach. Dzieci – motyle poruszają się między kwiatami w rytm muzyki. Podczas przerwy w muzyce przykucają i odpoczywają na kwiatkach w takim samym kolorze jak ich naklejka. Zabawę powtarzamy kilka razy.
4. „Każdy motyl ma swój kwiatek” – zabawa matematyczna. Nauczycielka rozkłada na dywanie koperty w czterech kolorach, a następnie prosi, aby dzieci podeszły i wzięły kopertę w kolorze swojego motyla. Zadaniem dzieci jest ułożenie przed sobą kwiatków i motyli i ich przeliczenie, a następnie łączenie w pary kwiatków i motyli (układanie motyli na kwiatkach). Kolejności i czynności w zabawie są kierowane przez nauczycielkę.
5. „Złap motyla” – zabawa z elementem wspinania. Dzieci wspinają się na palcach, naśladując łapanie motyla, po czym wykonują siad skrzyżny. Zabawę powtarzamy kilka razy.
6. „Motylki na kwiaty!” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci otrzymują duży szablon kwiatka oraz kolorowe motylki. Za pomocą powietrza dmuchanego przez słomkę starają się umieścić każdego motyla na kwiatku.
7. „Kolorowe motyle” – zabawa plastyczna. Wykonanie metodą orgiami płaskie motyla według instrukcji nauczyciela.
8. Podsumowanie zajęć i podziękowanie za udział.
9. Prace porządkowe - sprzątanie po zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.