X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31110
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Gotowość dziecka do bycia uczniem

OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEZ DZIECKO- JAK MOGĘ POMÓC?

ASPEKTY ROZWOJU DZIECI ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:
• ROZWÓJ UMYSŁOWY

• ROZWÓJ SPOŁECZNO- EMOCJONALNY

• ROZWÓJ FIZYCZNY I PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY

WAŻNE: POMYŚLNY START DZIECKA W SZKOLE ZALEŻY OD JEGO DOJRZAŁOŚCI WE WSZYSTKICH ASPEKTACH ROZWOJU!

1. ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ TO:
• Myślenie
• Pamięć
• Mowa
• Uwaga
2. ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNO- EMOCJONALNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
• Panowanie nad emocjami
• Empatia
• Poczucie przynależności do grupy
• Umiejętność pokonywania trudności i godzenia się z porażką
• Poczucie obowiązku
• Ciekawość i motywacja poznawcza
• Umiejętność przyswajania i przestrzegania reguł i zasad społecznych
3. ASPEKTY ROZWOJU FIZYCZNEGO I PERCEPCYJNO- MOTORYCZNEGO ISTOTNE DLA FUNKCJONOWANIA DZIECKA W SZKOLE
• Odporność na choroby i zmęczenie oraz ogólna sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa
• Sprawność narządów zmysłu (wzrok, słuch)
• Sprawność narządów artykulacyjnych
• Sprawność manualna
• Orientacja w przestrzeni
• Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa
• Koordynacja wzrokowo- słuchowo- ruchowa

WAŻNE: Gotowość do bycia uczniem nie jest naturalnym etapem rozwoju psychospołecznego (a więc nie każde dziecko osiąga je w tym samym wieku)

Na dojrzałość szkolną dziecka składa się jego indywidualne tempo rozwoju i jego doświadczenia

A ZATEM JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ?

A. Jak można wspierać rozwój myślenia u dziecka:
• Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu.
• Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny, przedmioty przydatne w czasie wycieczki itp.)
• Proponować dziecku gry planszowe i nie tylko (np., gry typu „Monopoly”, „Zgadnij, kto to?” i in.).
• Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności itp.
Polecana lektura:
„Dziecięca matematyka”, „Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?”
E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

B. Jak doskonalić uwagę i pamięć dziecka - przykłady:
• Nauka wierszyków, piosenek
• Gry typu „memo”., „Tęcza” ,”Sokole oko”
• Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło/ zniknęło.
• Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp.
• Proste zagadki (np. „Zagadki Smoka Obiboka”)
• Zadawanie dziecku pytań do usłyszanej bajki/ historii

Polecana lektura:
„Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania”, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

C. Jak wspierać rozwój mowy u dziecka?
• Czytaj dziecku książki
• Jak najwięcej rozmawiaj z dzieckiem
• Zachęcać dziecko do opowiadania o tym, co usłyszało, co je zainteresowało
• Zwracaj uwagę na poprawność artykulacyjną i gramatyczną mowy dziecka (również zwracaj uwagę na sposób w jaki sam z dzieckiem rozmawiasz)
• Układanie historyjek obrazkowych, opisywanie akcji na obrazku, wymyślanie zdań z określonym słowem

D. Jak wspierać rozwój społeczno- emocjonalny dziecka?
• Rozmawiaj z dzieckiem o jego uczuciach-akceptuj wszystkie uczucia dziecka- ucz, jak może je wyrażać
• Uwrażliwiaj dziecko na potrzeby i uczucia innych osób- sam dawaj przykład
• Inspiruj dziecko do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych)
• W trudnych sytuacjach opowiadaj bajki „terapeutyczne”
• Powierzaj obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku)
• Dawaj dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami
• Stwarzaj okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych
• Graj z dzieckiem w gry oparte na rywalizacji
• Rozbudzaj w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki)

Polecana lektura:
„Bajki, które leczą”, D. Brett
Bajki autorstwa W. Kołyszko

E. Jak dbać o rozwój fizyczny dziecka:
• Zapewnij dziecku odpowiednią ilość ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu.
• Stwarzaj okazje do spotkań z rówieśnikami, gier i zabaw zespołowych.
• Baw się z dzieckiem w „tory przeszkód”
• Zwracaj uwagę na prawidłową postawę, zwłaszcza, gdy dziecko siedzi przy stole (odpowiednia wysokość stoliczka)

F. Jak wspierać rozwój percepcyjno- motoryczny dziecka:
• Wydawaj polecenia angażujące orientację kierunkowo – przestrzenną (połóż to na półce po lewej stronie, u góry...itp.)
• Pytaj dziecko, w której ręce trzyma określony przedmiot
• Zwracaj uwagi na prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych
• Maluj z dzieckiem (palcami, pędzlami o różnych rozmiarach, kredkami pastelowymi itp.)
• Zachęcaj do zapinania guzików
• Proponuj zabawy z materiałami plastycznymi (gliną, plasteliną, ciastoliną, masą solną)
• Koloruj obrazki za pomocą „wydzieranek” z papieru

c.d. funkcji percepcyjno-motorycznych- Stymulowanie funkcji słuchowych:

• Rozpoznawanie odgłosów (np. głosy zwierząt, czynności).
• Proszenie dziecka, by powiedziało, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu.
• Dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie wyrazów z usłyszanych głosek/sylab.
• Naśladowanie usłyszanych prostych rytmów (wyklaskiwanie, wystukiwanie)

Proponowane gry edukacyjne: „Dzięki naszego otoczenia”, „Dźwięki natury

c.d. funkcji percepcyjno-motorycznych- Funkcje wzrokowe/spostrzegawczość wzrokowa:

• Maluj z dzieckiem (palcami, pędzlami o różnych rozmiarach, kredkami pastelowymi itp.)
• Zachęcaj do zapinania guzików
Proponuj zabawy z materiałami plastycznymi (gliną, plasteliną, ciastoliną, masą solną)
• Koloruj obrazki za pomocą „wydzieranek” z papieru

Proponowane gry edukacyjne: „Patyczaki”, „Wzory –kolory -memory”, „Nawlekaj nie czekaj”, „Sokole oko”, „Perskie oko

Jak motywować dziecko do podejmowania wysiłku?- Stosuj pochwałę opisową.
Zasady udzielania pochwały opisowej:

• unikaj słów, które oceniają (wspaniały, piękny, fantastyczny), a raczej opisz co widzisz lub czujesz
• dziecko- po wysłuchaniu opisu- jest w stanie samo udzielić sobie pochwały

RODZICU/NAUCZYCIELU OD TERAZ:

• Zwracamy uwagę na właściwy chwyt kredki i ćwiczymy sprawność dłoni
Pilnujemy właściwego kierunku pisania liter podczas podpisywania kartek

• Uwrażliwiamy ucho na głoski, sylaby i rymy

• Usprawniamy spostrzegawczość i pamięć wzrokową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.