X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31100
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Uwaga! Pali się! - wprowadzenie w zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji trudnej. Scenariusz zajęć

Grupa wiekowa: 5 i 6 – latki.
Rodzaj zajęcia: Obszar zdolności cielesno - kinestetycznych ze świadomością zagrożeń.
Temat zajęcia: Uwaga! Pali się! - wprowadzenie w zasady bezpiecznego zachowania się
w sytuacji trudnej.
Podstawa programowa:
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.

Cele ogólne:
- wdrożenie dzieci do prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia,
- kształtowanie rozumienia symboli i znaków ewakuacyjnych,
- rozwijanie reakcji na różnorodne sygnały, dźwięki,
- doskonalenie umiejętności poruszania się w grupie.

Cele operacyjne – dziecko:
• potrafi dostrzec znaczenie znaków ewakuacyjnych,
• zna sprzęt gaśniczy (np. gaśnicę),
• wie, jak się zachować podczas ewakuacji,
• zna nieprawidłowe zachowania podczas ewakuacji,
• potrafi poruszać się w grupie: w marszu bez potrąceń, omijać przeszkody,
• potrafi wykonywać polecenia nauczycielki; reagować na umowne sygnały.

Metody:
- oparte na aktywności dziecka: obserwacja, odpowiedzi na pytania, samodzielne dochodzenie do wiedzy, swobodna wypowiedź, aktywność ruchowa,
- oparte na aktywności nauczyciela: pogadanka, wyjaśnienie, pokaz, zadawanie pytań, pochwała.

Formy:
• zbiorowa,
• indywidualna.

Środki dydaktyczne: chusta animacyjna, obrazki, bębenek, gwizdek, gaśnica, znaki ewakuacyjne, bibuła.


Przebieg zajęcia:
1. Powitanie:
Nauczyciel mówi: Witam...
- dzieci, które lubią kolor czerwony,
- dzieci, które widziały kiedykolwiek wóz strażacki,
- dzieci, które chcą być strażakami.
Dzieci, które czują się powitane klaszczą w dłonie.
2. Spacer po przedszkolu:
Nauczyciel zaprasza dzieci na krótki spacer po przedszkolu. Zwraca uwagę na znaki wiszące na ścianach, ilość wyjść z budynku, gaśnice. Przypomina, jak należy schodzić po schodach. Następnie wszyscy wracają do sali.
3. Omówienie sprzętu gaśniczego w przedszkolu:
Nauczycielka omawia wygląd i zastosowanie gaśnicy.
4. Zabawa ruchowa Węże strażackie:
Każde dziecko otrzymuje pasek bibuły szerokości około 10 cm. Dzieci zwijają bibułę
w rulon, a następnie trzymając jej koniec, wyrzucają do przodu i rozwijają jak wąż strażacki.
5. Omówienie znaków ewakuacyjnych:
Rozmowa na temat obrazków przedstawiających znaki ewakuacyjne. Nauczycielka mówi, że pokazują drogę do wyjścia ewakuacyjnego, tłumaczy, że są "świecące", aby zawsze były dobrze widoczne. Poza tym pomagają wyjść z budynku w razie niebezpieczeństwa (np. wybuch pożaru).
6. Omówienie zasad ewakuacji z wykorzystaniem plansz edukacyjnych:
Ewakuacja to natychmiastowe przemieszczenie się z miejsca, np. wybuchu pożaru. Dzieci na polecenie nauczyciela muszą szybko ustawić się w rzędzie i opuścić pomieszczenie. Mają iść blisko ściany. Przy silnym zadymieniu idą w pozycji schylonej, gdyż dym unosi się do góry, a na dole powietrze jest bardziej czyste i chłodniejsze. W czasie ewakuacji nie należy się chować, popychać, zatrzymywać się i zmieniać kierunku, nie wolno się wracać po zabawkę.
7. Zabawa ruchowa Ogłaszam ewakuację!:
Dzieci na sygnał dźwiękowy ustawiają się w parach i maszerują w rytm bębenka wokół dywanu. Na dwa krótkie gwizdki ustawiają się w rzędzie obok ściany i tak zmierzają
w kierunku drzwi omijając przeszkody. Na trzy gwizdki wszyscy się pochylają. Na końcu nauczycielka udziela pochwały dzieciom.
8. Ewaluacja zajęć:
Nauczycielka prosi dzieci, aby uniosły w górę chustę animacyjną, kiedy uznają, że zajęcia im się podobały. Dzieci, którym zajęcia się nie spodobały, mają położyć chustę na podłodze.
9. Podziękowanie za zajęcia i ich zakończenie.


A. Michałek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.