X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31089
Przesłano:

Tok metodyczny pracy z tekstem literackim (na wybranym przykładzie: wiersz, czytanka, baśń) w edukacji wczesnoszkolnej

1.ćwiczenia przygotowujące do odbioru tekstu:
• swobodne wypowiedzi dzieci, które porządkują i poszerzają wiadomości oraz zestawiają je z własnymi doświadczeniami
• rozmowa kierowana, która ma uświadomić braki i umotywować konieczność ich uzupełnienia,
• omawianie obrazków tematycznych, związanych z treścią tekstu, celem pobudzenia wyobraźni, upoglądowienia treści, wywołania nastroju,
• wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów i związków frazeologicznych,
• opowiadanie nauczyciela lub nagranie magnetofonowe , które wprowadza dziecko w sytuację analogiczną lub różną, w celu pobudzenia ośrodków skojarzeniowych, wywołania chęci porównywania, różnicowania i wnioskowania,
Sposoby zapoznawania dzieci z tekstem.
1. Wzorowe czytanie, recytowanie nauczyciela.
2. Odtwarzanie tekstu z taśmy magnetofonowej.
3. Odtwarzanie z płyty utworów recytowanych przez aktorów.
4. Czytanie z podziałem na role przygotowane przez uczniów w domu.
5. Indywidualne czytanie tekstu przez uczniów w domu.
6. Samodzielne zapoznawanie się z tekstem w toku cichego czytania ze zrozumieniem.
Analityczne formy pracy z tekstem
1. zestawienie treści tekstu z własnymi przeżyciami i doświadczeniami,
2. ustalanie czasu i miejsca akcji,
3. wyodrębnianie zdarzeń,
4. ustalanie kolejności zdarzeń i ich związku,
5. wyodrębnianie postaci,
6. próby wyrażania własnego sądu o postaciach i zdarzeniach,
7. ustne lub pisemne odpowiadanie na pytania na podstawie tekstu,
8. wyszukiwanie fragmentów tekstu jako argumentów uzasadniających wyrażane sądy, opinie,
9. wyszukiwanie charakterystycznych fragmentów,
10.zestawianie tekstu z ilustracją, rysunkiem,
11.czytanie z podziałem na role,
12.nadanie utworowi innego tytułu
Podejmowane przez uczniów formy pracy z tekstem to:
1. przewidywanie dalszych losów bohatera,
2. układanie innego zakończenia,
3. ilustrowanie zdarzenia lub zdarzeń,
4. inscenizowanie czytanych tekstów,
5. mini sąd nad bohaterami,
6. pisanie listów do bohaterów,
7. sporządzanie wykazu postaci, z którymi chcielibyście się zaprzyjaźnić

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.