X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31018
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotników - język angielski

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opracował: Michał Muszyński
Czas trwania lekcji: 45 minut
Temat lekcji: Utrwalenie zasad stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych.
Cele lekcji:
• Utrwalenie zasad stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych
• Porównywanie osób, zwierząt oraz przedmiotów

Cele operacyjne- uczeń potrafi:
• Tworzyć przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
• Porównywać osoby, zwierzęta oraz przedmioty
• Zastosować konstrukcję as................as
• Posługiwać się aplikacją Kahoot, podczas stopniowania przymiotników
• Obsłużyć aplikację QR scanner w celu wykonania ćwiczenia

Środki i pomoce dydaktyczne
• Tablica interaktywna
• Telefon lub tablet
• Karty pracy
• Aplikacje pobrane przez uczniów Kahoot oraz QR scanner
Formy pracy
• Praca indywidualna
• Praca w parach
• Praca w grupach


Przebieg lekcji
• Powitanie i sprawdzenie obecności.

• Rozgrzewka językowa. ( Uczniowie tworzą jak najwięcej przymiotników na wybraną wcześniej literę. Czas pracy 2 minuty.)

• Zapisanie tematu lekcji oraz określenie celów lekcji.

• Uczniowie uruchamiają aplikację Kahoot na swoich telefonach, podczas gdy nauczyciel włącza prezentację dotyczącą zasad poprawnego stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych. Po udzieleniu odpowiedzi na 11 pytań zawartych w prezentacji system dokonuje ewaluacji wiedzy uczniów.

• Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane wcześniej karty pracy, na których znajdują się kody QR. W celu wykonania zadania uczniowie uruchamiają skaner kodów na swoich telefonach. Każdy z nich rozwiązuje cztery zadania, w których odpowiednio tworzy stopień wyższy najwyższy przymiotników regularnych i nieregularnych jak również dokonuje porównania dwóch osób.

• Uczniowie otrzymują krótki tekst piosenki z lukami i na podstawie usłyszanego fragmentu próbują uzupełnić brakujące fragmenty piosenki właściwymi przymiotnikami. Następnie uczniowie tworzą ustnie cztery zdania z wpisanymi wcześniej przymiotnikami.

• Nauczyciel włącza na tablicy interaktywnej quiz składający się z dziesięciu pytań. Uczniowie odpowiadają na zadane pytanie udzielając odpowiedzi na swoich telefonach lub tabletach. Po zakończeniu zadania system wysyła na telefon ucznia informację zwrotną dotyczącą ilości poprawnych oraz błędnych odpowiedzi jak również zdobytego miejsca.

• Podsumowanie lekcji.

• Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.