X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30998
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz do zajęć całodziennych w grupie 4- latków - Edukacja językowa "Paluszek i gruszka” - słuchanie i nauka wiersza Krzysztofa Sąsiadka

Konspekt do zajęć w grupie 4- latków

1.Grupa: 4- latki

RANEK
Zabawy dowolne przy stolikach – układanie puzzli drewnianych.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 4:
„Koniki”- zabawa bieżna. Bieg parami po obwodzie koła. Dziecko z przodu jest konikiem, a drugie woźnicą. Zatrzymują się – konik grzebie kopytkiem, parska, woźnica woła wio!i zaprzęgi jadą dalej. Po kilku okrązeniach następuje zamiana ról.

ZAJĘCIA I
Temat: Edukacja językowa „Paluszek i gruszka”- słuchanie i nauka wiersza Krzysztofa Sąsiadka.
Cel główny: Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności swobodnych wypowiedzi.
Cele operacyjne (Dziecko):
uważnie słucha wiersza;
ilustruje ruchem treść wiersza;
wypowiada się na temat wiersza;
prowadzi rozmowę z użyciem zdań poprawnych gramatycznie;
uczy się wiersza.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz rzeczy użytkowych
Środki dydaktyczne: kołatka, tekst wiersza „Paluszek i gruszka”, karty pracy „Gruszka” - pocięte na 4 części, ilustracja do wiersza.

PRZEBIEG ZAJĘCIA I:
I.
Powitanie dzieci: Dzieci wraz z N. stoją w kole. N. mówi Czarodziejską kulę mam, Jasiowi ją podam i przekazuje piłeczkę dziecku z prawej strony. Dziecko dziękuje i podaje dalej, wymieniając w rymowance imię kolegi. Kolejno wszystkie dzieci przekazują sobie piłeczkę, która ma wrócić do N.
II.
1. „Paluszek i gruszka” - Słuchanie i nauka wiersza Krzysztofa Sąsiadka połączone z ilustracją ruchową treści wiersza.
2. Rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego wiersza.
3. „Jadą pociągi”- zabawa orientacyno- porządkowa. Dzieci otrzymują szarfy i zakłądają je przez głowę i lewe ramię. Biegają na hasło: Wsiadamy do pociągu! Tworzą cztery kolorowe pociągi. N. wywołuje kolor pociągu, który ma jechać. Np: czerwony, zielony. Po wywołaniu wszystkich kolorów zaprasza do jazdy wszystkie pociągi naraz. Pociągi jadą w różne strony tak, aby się ze sobą nie zderzyć. Na koniec zabawy pociągi zatrzymują się i parowóż wypuszcza parę – pssssssssssss.
4. Powtórzenie z dziećmi słów wiersza z ilustracją ruchową treści wiersza.
5. Próby indywidualnej recytacji wiersza.
III.
1. Praca w kartach pracy „Gruszka”- składanie obrazka z części (N. wcześniej przygotowuje obrazki gruszek). Składanie według wzoru obrazka pociętego na 4 części (cięcia wykonane według linii poziomych i pionowych- kwadraty i prostokąty).
*„Owoce w koszykach”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Przygotowanie: N. rozkłada na podłodze duże obręcze (1 na 3 dzieci), dzieci zakładają opaski. Przebieg: Dzieci poruszają się pomiędzy obręczami w rytmie wygrywanym na kołatce. Na przerwę w grze, do każdego koszyka- obręczy, wchodzi po jednym jabłku, po jednej gruszce, śliwce. Ponowna gra na kołatce jest sygnałem do wyjścia z obręczy i ponownego poruszania się pomiędzy nimi.

ZAJĘCIA II
Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zestaw nr 4
Cel główny: Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci.
Cele operacyjne (Dziecko):
ustawia się w rzędzie;
reaguje na sygnał słowny;
ćwiczy zgodnie z poleceniem nauczyciela.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metoda: zadaniowa, zabawowa, naśladowcza.
Środki dydaktyczne: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zestaw nr 4, woreczki gimnastyczne

PRZEBIEG ZAJĘCIA II:
I.
1. Rozdanie woreczków gimnastycznych.
II.
1.- „Znajdź swój domek”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Dzieci otrzymują woreczki, szukają dla siebie miejsca, kładą woreczki na podłodze i starają się zapamiętać, obok kogo
-„Idzie gąsieniczka” stoją. Bieg między woreczkami bez potrącenia kolegi. Na hasło: Znajdź swój domek! Wracają do swojego worka, stają na nim i mocno zaciskają palce stóp.
- „Korona na głowie”- ćwiczenie mięśni głowy i szyi. Dzieci kładą worek na głowie, chodzą we wspięciu na palcach tak, aby worek nie spadł z głowy. Zatrzymują się, kręcą głową w obie strony (broda uniesiona lekko w górę). Następnie wykonują skłon w przód – worek spada na podłogę.
- Ćwiczenie stóp. Chód gąsienicy i popychanie palcami stóp woreczka leżącego na podłodze.
- „Mycie podłogi”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci dobierają drugi woreczek. W pozycji siadu na piętach, dłonie na woreczkach, przesuwanie się z woreczkami w przód tak, aby pośladki nie oderwały się od złączonych pięt. Wykonywanie rytmicznych ruchów przeplatanych odpoczynkiem.
- „Chód pająków”- ćwiczenie mięśni brzucha. Czworakowanie tyłem z woreczkami ułożonymi na brzuchu. Ostrożne poruszanie się tak, aby woreczki nie spadły.
- „Lecą wróbelki”- ćwiczenie mięśni grzbietu. Dzieci leżąc na plecach, chwytają woreczki za rogi i potrząsają mini przy uszach. Ramiona w skurczu pionowym, łokcie uniesione i rozłożone szeroko w bok, dłonie z workami przy uszach.
- Ćwiczenie mięśni brzucha. Przejście do leżenia na plecach, woreczki ułożone za głową. Nogi ugięte w kolanach, stopy razem, ręce ułożone wzdłóż tułowia. Na hasło: Pokaż sufit- chwyt woreczka i uniesienie rąk i nóg pionowo w górę – wdech, powrót do pozycji wyjściowej- wydech.
- „Stopy bawią się woreczkami”- ćwiczenie stóp. W pozycji siadu skulnego chwytanie stopami woreczka, podrzucanie w górę, łapanie, przesówanie.
- „Przeskocz przez woreczek”- skoki. Ułożenie woreczka na woreczek. Przeskoki obunóż w przód i w tył.
- „Wrzuć woreczek”- celowanie woreczkami do kosza, pudełka – odkładanie przyborów.
- Ćwiczenie relaksacyjne. Leżenie na plecach w pozycji korekcyjnej (nogi ugięte w kolanach, stopy razem, ręce pod głową, łokcie przylegają do podłogi). N. wywołuje dzieci cichym głosem, wywołane dziecko siada skrzyżnie z prostymi plecami.
III.
1. Zebranie woreczków gimnastycznych do pudełka.
*„W sadzie”- zabawa naśladowcza. Dzieci stoją w małym rozkroku, ręce uniesione w górę, naśladują ruchy gałęzi na wietrze. Z drzew spadają owoce- dzieci wykonują podskok i przysiad podparty. Zbierają owoce do koszy- chodzą i co jakiś czas podnoszą owoce z ziemi. Pokazują w górze pełen kosz owoców.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:
Temat: Gra dydaktyczna „Owocowe domino”.
Cel główny: Doskonalenie spostrzegawczości oraz wdrażanie do radzenia sobie z przegraną.
Cele operacyjne (Dziecko):
uważnie słucha nauczyciela;
czerpie przyjemność ze wspólnej gry.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz prawidłowo wykonanego zadania.
Środki dydaktyczne: domino.

PRZEBIEG ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWEGO:
I.
1. Zabawa integracyjna „Iskierka”.
2. Dzieci siedzą w kole słuchają jak należy grać w nową grę.
II.
1. ”Owocowe domino”- gra dydaktyczna. Poznanie reguł zabawy. W czasie gry posługiwanie się nazwami owoców. Wytłumaczenie N., że należy dopasowywać owoce do takiego samego owoca.
2. Komentarz N. dotyczący poprawnej gry w domino.
3. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie reguł gry w domino.
4. Samodzielna gra dzieci.
III.
1. Sprzątanie po zakończonych ćwiczeniach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.