X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30955
Dział: Gimnazjum

Poznajemy las i jego mieszkańców - zajęcia terenowe. Konspekt lekcji

KONSPEKT
LEKCJI Biologii DLA KLASY I GIMNAZJUM


TEMAT LEKCJI: Poznajemy las i jego mieszkańców – zajęcia terenowe


CELE OPERACYJNE:

Wiadomości

Uczeń:
- przedstawia warstwową budowę lasu
- wymienia przykłady organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w lesie
- podaje przykłady łańcuchów pokarmowych występujących w lesie
- wyjaśnia jak powinniśmy zachowywać się w lesie

Umiejętności

- rozpoznaje pospolite gatunki drzew iglastych, liściastych i roślin zielnych rosnących w lesie
- rozpoznaje pospolite gatunki zwierząt żyjących w lesie
- planuje i przeprowadza obserwacje
- posługuje się kluczem do oznaczania roślin i zwierząt
- stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce

Postawy:

- zachowuje się w lesie zgodnie z zasadami poszanowania przyrody
- przejawia odpowiedzialność za pozostałych członków zajęć i pracę w grupie


METODA KSZTAŁCENIA: wg Kupisiewicza
-metoda słowna – pogadanka
-metoda oglądowa – obserwacja bezpośrednia w terenie
-metoda praktyczna - ćwiczenia praktyczne w terenie


STRATEGIA NAUCZANIA:
-asocjacyjna – strategia A
-operacyjna – strategia O
-problemowa – strategia P
-emocjonalna – strategia E


FORMA PRACY:
-zajęcia terenowe, praca w grupach oraz indywidualna
-miejsce – las w pobliżu szkoły

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Podręczniki:
„Puls życia 1” – podręcznik dla gimnazjum, Wyd. Nowa Era
„Puls życia 3” – podręcznik dla gimnazjum, Wyd. Nowa Era
Pomoce:
„Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej”, „Atlas owadów. 250 polskich gatunków”, lornetka, lupy, karty pracy ucznia, ołówki, długopisy, kartki papieru, sztywne podkładki/szkicowniki, obiekty przyrodnicze w terenie

PRZEBIEG LEKCJI: (czas trwania 90 minut – 2 godziny lekcyjne)

1.FAZA WSTĘPNA: ( czas trwania ok. 10 min. )
-sprawdzenie listy obecności
-nawiązanie do tematu lekcji przez nauczyciela
-podział klasy na grupy
-przypomnienie zasad obowiązujących na wycieczce
-przypomnienie zasad BHP
-rozdanie kart pracy i pomocy dydaktycznych

2.FAZA WŁAŚCIWA: ( czas trwania ok.70 min. )
-Uczniowie dokonują obserwacji zgodnie z poleceniami zawartymi w kartach pracy.
Grupa 1 – korzystając z klucza i innych pomocy dydaktycznych należy oznaczyć zaobserwowane organizmy roślinne zaliczane do drzew iglastych
Grupa 2 – korzystając z klucza i innych pomocy dydaktycznych należy oznaczyć zaobserwowane organizmy roślinne zaliczane do drzew liściastych
Grupa 3– korzystając z klucza i innych pomocy dydaktycznych należy oznaczyć zaobserwowane organizmy roślinne zaliczane do roślin zielnych
Grupa 4 – korzystając z klucza i innych pomocy dydaktycznych należy oznaczyć zaobserwowane organizmy zwierzęce (kręgowce i bezkręgowce)

Każda z grup wykonuje krótką metryczkę obserwowanego organizmu charakteryzując:
- budowę,
- czynności życiowe,
- cechy charakterystyczne gatunku
- środowisko życia
- uproszczoną systematykę
Dla każdego z organizmów należy naszkicować jego pokrój, wskazać orientacyjne wymiary.

Liderzy poszczególnych grup prezentują wyniki pracy swoich kolegów
a nauczyciel czuwa nad poprawnością merytoryczną.

3.FAZA PODSUMOWUJĄCA: ( czas trwania ok. 10 min.)

-podsumowanie wycieczki przez nauczyciela
-podsumowanie i ocena pracy uczniów
-zadanie pracy domowej:

-Zastanów się jaką funkcje pełni las?
-Uzupełnij mapę skojarzeń:


Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.