X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30915
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z pracy grupy wiekowej klas 2 gimnazjum

Sprawozdanie z pracy grupy wiekowej klas 2 gimnazjum.
Rok szkolny 2014/2015

Na początku roku szkolnego 2014/2015 opiekun grupy wiekowej opracował plan pracy, w którym określono cele wychowawcze, dydaktyczne
i opiekuńcze. Wychowawcy poszczególnych klas 2 opracowali plan pracy wychowawczej dla swojej klasy oraz tematykę godzin wychowawczych.

Na początku września odbyły się wybory samorządów klasowych oraz wybory Samorządu Uczniowskiego.

24 września odbył się również apel organizacyjny grupy wiekowej, którego głównym celem było omówienie, przypomnienie podstawowych zasad funkcjonowania w naszej szkole. Na apelu wspomniano m.in. o kryteriach ocen z zachowania, nagrodach i karach, stroju uczniowskim codziennymi galowym. W trakcie apelu zachęcano uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych; zachęcano do odwiedzania biblioteki, czytelni, czytania książek (nie tylko lektur), korzystania z zajęć dodatkowych, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły.

We wrześniu odbyła się w naszej szkole dyskoteka z okazji dnia chłopca.

16 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystości ślubowania klas pierwszych. Uczniowie klas drugich towarzyszyli swoim młodszym kolegom w tym ważnym dla nich momencie, włączyli się również w przygotowania uroczystości.

14 października odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie klas drugich z zaangażowaniem włączyli się do przygotowań.

5 listopada uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panią Dorotą Świeniewicz, byłą siatkarką, reprezentantką Polski.

6 listopada uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii przygotowanej
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

13 listopada uczniowie uczestniczyli w debacie: Udoskonalanie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

Listopad jest miesiącem tolerancji, a jednym z podstawowych założeń szkoły jest kształtowanie stosunków interpersonalnych opartych na tolerancji, demokracji i poszanowaniu drugiego człowieka. Z tej okazji, w wielu klasach pierwszych, przygotowane zostały gazetki nawołujące do okazywania
i krzewienia tolerancji. Na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki
i dyskusje, których głównym tematem była szeroko rozumiana tolerancja,
a także empatia i integracja.

27 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa.

6 grudnia odbył się w naszej szkole Festyn Mikołajkowy, uczniowie aktywnie zaangażowali się w jego organizację.

W grudniu odbyły się również wigilijne spotkania klasowe, uczniowie zadbali o świąteczny wystrój sal lekcyjnych.

18 grudnia, tuż przed przerwą świąteczną uczniowie uczestniczyli
w uroczystym apelu świątecznym.

Pod koniec semestru uczniowie mieli możliwość podsumowania własnej pracy w pierwszym semestrze, dokonania samooceny i oceny kolegów.

19.01.- 1.02 – ferie zimowe.

11 lutego 2015r. odbył się apel grupy wiekowej mający na celu podsumowanie pracy w I semestrze.

W marcu na godzinach wychowawczych uczniowie świętowali dzień kobiet. Chłopcy pamiętali o swoich koleżankach oraz paniach nauczycielkach, przygotowali poczęstunek i niespodzianki.

12 marca 2015r. Dni Otwarte w PG5. Uczniowie aktywnie włączyli się w przygotowania.

31 marca 2015r. odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Uczniowie w klasach zorganizowali świąteczne spotkania przy wspólnym stole.

22 kwietnia XXI Sesja Sejmu dzieci i młodzieży. Uczniowie klas drugich Patryk Krzyż i Marek Kampa udali się z wizytą do Radia Park, gdzie przeprowadzono z nimi wywiad na temat projektu, którego realizacji podjęli się w ramach eliminacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem ich projektu było rozpowszechnianie wiedzy o niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Sławięcic. Realizacja projektu zbiegła się z obchodami 70 rocznicy wyzwolenia obozów.


W dniach 27.04-29.04.2015r. uczniowie klas pierwszych i drugich pisali testy kompetencji humanistycznych, przyrodniczych i językowych.

30 kwietnia 2015r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


6 maja 2015 r. w naszej szkole odbyły się prawybory na prezydenta RP. Uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oddali głos na wybranego kandydata.

17 maja 2015r. uczniowie klasy 2F wzięli udział w II Regionalnym Opolskim Przystanku „PaT – profilaktyka a Ty”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach ogólnopolskiego programu poświęconego profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Ideą PaT jest znalezienie zdrowej i twórczej metody na spędzanie czasu wolnego.

27 maja 2015r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczystość podsumowania edycji miejskiej konkursów przedmiotowych.
Podczas uroczystości laureatom, finalistom i zwycięzcom na etapie miejskim zostały wręczone nagrody przez wiceprezydenta miasta pana Wojciecha Jagiełłę i kierownika oświaty panią Bożenę Jankowską. Wśród uczniów wyróżnionych byli uczniowie klas 2.


3 czerwca 2015r. Święto Szkoły – uroczysta akademia dla całego Zespołu.

Od października 2014r. do końca maja 2015r. trwał klasowy plebiscyt „Klasa z WERWĄ”. Plebiscyt ten miał na celu rozwijanie aktywności uczniów oraz kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego
i lokalnego. Uczniowie aktywnie realizowali zadania w różnych dziedzinach m.in.: społeczno-samorządowej, artystyczno-kulturalnej. Uczniowie mieli możliwość wykazania się wrażliwością na potrzeby ludzi i zwierząt, zorganizowania spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, zaprezentowania swoich talentów i zainteresowań na forum szkoły
i środowiska lokalnego.

Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego brali udział w wielu różnych konkursach, zawodach sportowych, projektach, kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, potyczkach matematycznych, potyczkach językowych. Uczestniczyli w warsztatach chemicznych, warsztatach językowych, lekcjach otwartych.

Aktywnie włączali się w akcje charytatywne.

Uczniowie kontynuowali tradycje klasowe, pamiętając, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również miejsce zawierania przyjaźni. Integrowali się, zacieśniali więzi przy każdej możliwej okazji ( dzień poprzez rozmowy, dyskoteki szkolne, wspólne gry i zabawy, drobne upominki, inne formy spędzania czasu. Każda klasa druga zaplanowała w ciągu roku szkolnego wycieczkę klasową, obozy sportowe.

Wychowawcy mieli stały kontakt telefoniczny lub osobisty z rodzicami, którym przekazywali wszechstronne informacje o niepowodzeniach
i sukcesach uczniów, a także o życiu szkoły. W pierwszym semestrze zebrania z rodzicami odbywały się systematycznie, raz w miesiącu:
17 września, 29 października, 26 listopada, 17 grudnia. W drugim semestrze spotkania z rodzicami odbyły się 4 lutego, 11 marca, 20 maja.

W trakcie całego roku trwała praca nad dyscypliną i kulturą osobistą uczniów mająca na celu zmniejszenie absencji szkolnej
i kształtowanie właściwych zachowań. Wychowawcy przy współpracy
z pedagogiem szkolnym systematycznie monitorowali frekwencję uczniów, reagowali na niewłaściwe zachowania.


Kędzierzyn-Koźle, 1 czerwca 2015r.

opiekun klas drugich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.