X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30855
Dział: Gimnazjum

Niska Emisja - scenariusz lekcji

LEKCJA Z KLIMATEM - NISKA EMISJA
Lekcja chemii.Monika Janas Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wlkp.
TEMAT : Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu.
Dlaczego o tym mówimy ? ( 90min)

Cel lekcji :
- Uświadomienie uczniom naszego uzależnienia od energii.
- Utrwalenie podstawowych informacji na temat różnych źródeł i form energii.
- Pozyskanie wiedzy i świadomości czym są zmiany klimatu

Metody : pogadanka, praca w grupach, praca samodzielna.

Materiały :Puzzle, karty pracy, płyta DVD.


PRZEBIEG :
1.Na tablicy zapisuję cytat :
,, Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość następnych pokoleń, wszystkich gatunków, które dziś nie mają na nią wpływu. Zmiany klimatu są wyzwaniem na skalę światową, z którym zmierzyć się muszą nie tylko nasi przywódcy, ale każdy z nas”
W skrócie przedstawiam sylwetkę zdobywczyni pokojowej Nagrody Nobla, pochodzącej z Kenii liderki Green Belt Movement , WANGARI MAATHAI.
Wprowadzam uczniów w temat pogadanką na temat przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu. ( 15min)
Każdego dnia obserwujemy zmieniającą się pogodę: słoneczne poranki, deszczowe popołudnia, chłodne wieczory. Planując wakacyjne wyjazdy, śledzimy prognozy pogody w telewizji, prasie, Internecie. Pogoda jest to stan atmosfery w danej chwili, a klimat to parametry pogody (takie jak temperatura, liczba opadów
itd.) uśrednione po kilkudziesięciu latach obserwacji. Wiedząc, jaki klimat panuje w danym miejscu, można odpowiedzieć na pytanie, jakiej oczekujemy tam pogody w danej porze roku. Na klimat składają się zatem uśrednione warunki pogodowe z wielu lat dla danego miejsca, sekwencje pogodowe, np. zima, wiosna, lato, jesień, a także przewidywane statystycznie zjawiska (burze, śnieżyce...).
Obecnie mówi się wiele nie tylko o zmianach pogody, ale też o zmianach klimatu. Z czego wynikają zmiany klimatu i dlaczego są przedmiotem tak wielu dyskusji oraz powodem niepokoju?
Zmiany klimatu nie są zjawiskiem nowym. Zmieniająca się aktywność Słońca tłumaczy zmiany klimatu dokonujące się do mniej więcej lat 50. XX wieku. Od tego czasu aktywność Słońca maleje, natomiast temperatura na Ziemi coraz szybciej wzrasta. Każdy rok po 1956 był cieplejszy, a 10 najgorętszych lat zanotowano w ciągu ostatniego 15-lecia. Jak wskazują naukowcy, na klimat naszej planety zaczęły więc wpływać inne niż Słońce czynniki. Głównym z nich jest koncentracja w atmosferze gazów cieplarnianych– dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu, freonów (CFC – chlorofluorowęglowodorów)
i pary wodnej. Do koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze przyczynia się więc bezpośrednio działalność człowieka. Podczas spalania paliw kopalnych oraz w efekcie rozwoju przemysłu i rolnictwa emitowane są do atmosfery CO2, CH4, NO i CFC. Ten nadmiar nie może być w naturalny sposób usuwany. Naturalna równowaga została zachwiana, co ma dla naszej planety wiele niekorzystnych konsekwencji. Pochodzący ze spalania nadmiar dwutlenku węgla zaczął kumulować się w atmosferze oraz w oceanach, zakwaszając je, co doprowadza do zmniejszenia ich możliwości absorpcyjnych. Ze zmianami klimatu związanych jest wiele zjawisk, które niepokoją naukowców, polityków i zwykłych obywateli. W pierwszej kolejności należy wymienić:
-topnienie lodowców – znikają lodowce w różnych częściach świata: w Andach, Himalajach, na Alasce, w Nowej Zelandii.
-zanik rzek, kryzys wodny spowodowany jest zmniejszaniem się powierzchni lodowców, które pełnią stabilizującą rolę w gospodarce wodnej.
-Wzrost poziomu oceanów
- Zmiany w opadach, susza i pustynnienie
- Globalne ocieplenie .
Od czasów rewolucji przemysłowej nasze możliwości degradacji otoczenia stale się zwiększają. Wraz z rozwojem techniki potencjał człowieka w tym zakresie przestał ograniczać się do skali pojedynczej wyspy czy doliny, sięgając skali regionalnej, kontynentalnej, a ostatnio wręcz planetarnej. Wyczerpywanie się zasobów biosfery, surowców naturalnych, permanentny smog na skalę kontynentalną, rozprzestrzenianie się biologicznie i hormonalnie czynnych sztucznych związków chemicznych po całej planecie, dziura ozonowa czy zmiany klimatu to najbardziej charakterystyczne
tego przykłady. Wykorzystujemy zasoby naturalne, aby zapewnić sobie żywność, schronienie i wszystko, co jest nam potrzebne do wygodnego życia. Kierujemy się przy tym bieżącymi potrzebami, rzadko wychodząc w swoim myśleniu poza bliski horyzont czasowy. Produkujemy coraz więcej i otaczamy się przedmiotami, nie tylko dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb życiowych i zapewnienia sobie wygody, lecz także czyniąc z ilości konsumowanych dóbr i posiadanych rzeczy miernik naszej wartości i hierarchii w społeczeństwie.
2. W następnej części lekcji uczniowie oglądają krótki film pt.,,Energia i materia- podstawy karuzeli życia na Ziemi”, z którego dowiedzą się więcej o zmianach klimatu, ich przyczynach i skutkach.(10min)
3. Po obejrzeniu proszę uczniów by dobrali się w 4-5osobowe grupy i rozdaję uczniom zestawy Puzzli – po jednym zestawie na grupę. Zadaniem uczniów jest ułożenie z puzzli tekstu o przyczynach i skutkach zmian klimatu oraz o proponowanych rozwiązaniach . Uczniowie, powinni wykorzystać wszystkie kostki z zestawu. Na kostkach znajdują się fragmenty jednego artykułu o zmianach klimatu, układając kostki, odtworzają jego tekst.(15 min)
4. Po skończonej pracy przedstawiciele grup odczytują kolejne zdania artykułu na głos. W ten sposób sprawdzamy, czy puzzle zostały poprawnie ułożone. (10min)
5. Po zapoznaniu się z tekstem pytam uczniów: która informacja była dla nich najciekawsza?,
dlaczego?, jakie są ich pierwsze wrażenia po przeczytaniu tekstu? Pozwalam uczniom na swobodne wypowiedzi. Następnie w parach wypisują w punktach przykłady pokazujące przyczyny, skutki i rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu na podstawie tekstu w jednej kolumnie, a na podstawie innych źródeł ( filmu)w drugiej kolumnie.(15min)
6. Praca indywidualna. Mówię uczniom, że będą mieli czas, aby samodzielnie
pomyśleć o temacie lekcji i zastanowić się nad swoimi odczuciami. Rozdaję
karty pracy Ja a klimat.(15min))
7.Podsumowanie lekcji. Powracam do wypowiedzi uczniów z początku lekcji dotyczących
ich wrażeń, pytam czy te uczucia nadal im towarzyszą, czy ich pierwsze
refleksje uległy zmianie, czy chcieliby dodać jakiś komentarz, czy mają nowe
pytania, wątpliwości. (10 min)
WYKORZYSTANE MATERIAŁY : Multimedialny Pakiet Edukacyjny ,, Ekologia w Gimnazjum’’
,,Lekcje z klimatem’’
Materiały udostępnione przez Ministerstwo Środowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Partnerstwo dla Klimatu
Centrum Edukacji Obywatelskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.