X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30886
Przesłano:

Kto śpiewa? Rodzaje głosów - scenariusz lekcji muzyki dla klasy IV SP

Temat: Kto śpiewa? Rodzaje głosów.

Treści programowe:

- świadome i aktywne słuchanie muzyki
- wiedza niezbędna do rozumienia muzyki
- gra na instrumentach
- śpiew, twórczość muzyczna

Cele lekcji:

a. wiadomości
UCZEŃ:
- zna znaczenie terminów: solista, duet, tercet, kwartet, kwintet;
- wie co to jest skala głosu;
- zna wykonawców muzyki wokalnej

b. umiejętności
UCZEŃ:
- rozpoznaje podstawowe rodzaje głosów: sopran, alt, tenor, bas;
- określa nastrój i charakter utworów muzycznych;
- opanował słowa i melodie piosenki „Solo, w chórze i w duecie?”

c. postawy
UCZEŃ:
- współpracuje w zespole,
- jest zainteresowany brzemieniem różnych rodzajów głosów

Metody:

- zabawa muzyczna
- pogadanka
- dyskusja
- gra na instrumentach
- słuchanie muzyki
- śpiew


Formy pracy:

- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:

- zapis nutowy do piosenki „Solo w chórze czy w duecie?”
- odtwarzacz płyt kompaktowych,
- pianino,
- flety,
- szklanki napełnione wodą,
- nagrania brzmienia głosów: bas, tenor, alt i sopran,
- temat „Solo, zespół, chór” w podręczniku „I gra muzyka” (str. 44-48)


Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne : muzyczne powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji
2. Ćwiczenia oddechowe i emisyjne. Gra na fletach: przypomnienie poznanych melodii: „Mary ma owieczkę”, „Siała baba mak”.
Faza realizacyjna:
1. Muzyczny eksperyment: nauczyciel prezentuje brzemiennie szklanek napełnionych różną ilością wody; po czym zadaje pytanie czy uczniowie słyszą coś szczególnego. (uczniowie wskazują na różnice w brzmieniu poszczególnych szklanek – im więcej wody, tym wyższy dźwięk); nauczyciel mówi uczniom, iż tak jest też i z ludzkim głosem – wyróżniamy głosy niskie i wysokie;
2. Podanie przez nauczyciela celu zajęć: „Dzisiaj będziemy się uczyć o różnych rodzajach głosów oraz o zespołach wokalnych”.
3. Nauczyciel podaje podstawowe rodzaje głosów do każdego włączając nagranie brzemienia (męskie: bas i tenor, żeńskie: alt i sopran); następnie nauczyciel włącza fragmenty utworów wokalnych prosząc uczniów, aby podali rodzaj głosu, który wykonuje utwór;
4. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze schematem wykonawców muzyki wokalnej (str. 46 w podręczniku); zadaje pytania uczniom sprawdzające zrozumienie schematu. Nauczyciel wybiera chętnych uczniów do zaprezentowania klasie na przykładzie piosenki „Wlazł kotek na płotek” przykładów zespołów wokalnych.
5. Nauczyciel podaje uczniom notatkę do zeszytu.
6. Nauka piosenki: nauczyciel informuje: „Dzisiaj nauczymy się piosenki Solo, w chórze i w duecie”
- nauczyciel odczytuje tekst piosenki
- po przeczytaniu pyta uczniów czy tekst jest zrozumiały
- w razie potrzeby wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych wyrazów
a. nauka tekstu
- uczniowie czytają wyraźnie tekst

b. nauka melodii
- przed prezentacją nagrania nauczyciel daje uczniom polecenie: „Zastanówcie się
jaki jest nastrój utworu i w jakim jest tempie”
- nauczyciel prezentuje piosenkę
- uczniowie określają tempo i nastrój piosenki
- nauka melodii fragmentami ze słuchu
- śpiew piosenki z akompaniamentem


Faza podsumowująca:
1. Przypomnienie pojęć poznanych podczas zajęć
2. Śpiewanie piosenki „Solo, w chórze czy w duecie?” z podziałem na role.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.