X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30822
Przesłano:
Dział: Języki obce

Great Verb Game. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI z języka angielskiego
 
TEMAT LEKCJI: Verb and vocabulary games. Gry i zabawy językowe utrwalające poznaną gramatykę oraz słownictwo.
PRZEDMIOT NAUCZANIA: język angielski
KLASA: szkoła podstawowa/gimnazjum

CELE LEKCJI:
a) cele operacyjne - uczeń:
umie tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
umie tworzyć zdania w I trybie warunkowym,
umie tworzyć zdania z konstrukcją „be going to”,
rozumie i używa zwrotów codziennej komunikacji w klasie;
b) cele wychowawcze:
budowanie świadomości językowej,
doskonalenie umiejętności pracy w grupach,
doskonalenie zdrowego współzawodnictwa.
 
METODY AKTYWIZUJĄCE:
gry i zabawy językowe,
metoda oglądowa: prezentacja multimedialna, karty obrazkowe,
metoda komunikacyjna.
 
FORMY PRACY:
praca jednolita z klasą,
praca jednolita w grupach.
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
karty pracy,
gra planszowa - „How much do you remember?”,
gra edukacyjna - „Great Verb Game”,
prezentacja multimedialna,
laptop z dostępem do internetu oraz program Power Point,
rzutnik multimedialny.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powtórzenie zasad tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasach: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, zdań w I trybie warunkowym oraz użycie konstrukcji „be going to”.
2. Gra „Great Verb Game” - utrwalenie zastosowania czasów, I trybu warunkowego, konstrukcji „be going to”. Uczniowie pracują w grupach 3-4 osobowych. Rzucają 3 kostkami: na jednej zapisane są symbole mówiące o tym, jaki będzie rodzaj zdania (pytające, oznajmujące, przeczące), na kolejnej zapisane są określenia czasu, na ostatniej zaimki osobowe. Uczniowie układają zdania i zliczają punkty z kostek.
3. „Occupations” – gra utrwalająca słownictwo dotyczące nazw zawodów. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazw zawodów (OCCUPATION CARDS) do zdań (STATEMENT CARDS).
4. Gra planszowa „How much do you remember?” - doskonalenie umiejętność mówienia. Uczniowie pracują w grupach. Rzucają kostką, jeśli wylądują na polu z poleceniem/pytaniem muszą mówić zgodnie z jego tematem przez 30 sekund. Jeśli na polu GO BACK cofają się, na polu GO FORWARD, przesuwają się dalej, na polu MISS A TURN tracą kolejkę.

Podsumowanie lekcji:
podziękowanie uczniom za aktywną pracę na lekcji,
wyróżnienie grup, które pracowały najaktywniej,
zadanie zróżnicowanej pracy domowej.


Opracowała: Barbara OgińskaDodatkowe informacje

Na lekcji wykorzystałam grę edukacyjną „Great Verb Game” wydawnictwa ELI oraz własne prezentacje multimedialne dotyczące czasów, I trybu warunkowego, konstrukcji „be going to” oraz nazw zawodów. Gra planszowa „How much do you remember?” pochodzi z „Inspiration Builder 2. Teacher's resource pack”, materiałów do kopiowania wydawnictwa Macmillan. Gra „Occupations” z książki „Gry i zabawy językowe” autorstwa Agaty Gradzińskiej i Ewy Proc-Homziuk.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.