X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30820
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was fehlt dir? - Co ci dolega? Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE II

Data: 07.06.2015
Przygotowanie i prowadzenie : mgr Agata Kurzyp
Podręcznik: AHA NEU 2B – kurs dla początkujących

Temat lekcji : Was fehlt dir? - Co ci dolega?

Cele lekcji :
• Uczeń zna i stosuje słownictwo dotyczące części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej,
• Uczeń zna i posługuje się odpowiednimi zwrotami dotyczącymi zdrowia, samopoczucia oraz różnych dolegliwości,
• Uczeń rozwija umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu oraz słuchania go selektywnie,
• Uczeń potrafi połączyć ze sobą odpowiednio pytania i odpowiedzi z domina językowego.

Formy pracy:
• zbiorowa,
• grupowa,
• indywidualna.

Metody pracy:
• komunikacyjna,
• audiolingwalna,
• pantomima.

Środki dydaktyczne:
• podręcznik AHA NEU 2B – kurs dla początkujących,
• płyta CD z nagraniem dialogu,
• karta pracy,
• domino językowe.

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej, zapisanie tematu lekcji i wyjaśnienie go, określenie celów lekcji).
2. Wprowadzenie do tematu.
a. Körperteile – części ciała (karta pracy ćw.1). Uczniowie indywidualnie zapisują wskazane na rysunku postaci części ciała wraz z rodzajnikami.
b. Przypomnienie liczby mnogiej poszczególnych wyrazów oznaczających części ciała (karta pracy ćw. 2).
3. Uczniowie określają do czego służą poszczególne części ciała oraz uzupełniają w zdaniach brakujące wyrazy (karta pracy ćw. 3).
4. Nauczyciel wybiera 4 uczniów i wręcza im karteczki z określeniami pewnych dolegliwości. Wskazani uczniowie za pomocą pantomimy mają pokazać je pozostałym uczniom do odgadnięcia. Pozostali uczniowie określają te dolegliwości po niemiecku i zapisują je na tablicy.
5. Uczniowie słuchają dialogu selektywnie i zaznaczają właściwe odpowiedzi (podręcznik Üb. 14/S.101).
6. Uczniowie uzupełniają dialog odpowiednimi pytaniami lekarza i pacjenta ( karta pracy ćw.4).
7. Domino językowe - na podstawie znanego i nowego słownictwa podanego na karcie pracy uczniowie przyporządkowują odpowiedzi do pytań.
8. Podsumowanie zajęć.
9. Zadanie pracy domowej – podręcznik Üb.12/S.100, Üb.15/S.101, Üb.17/S.102


KARTA PRACY

1.Verbinde die Wörter! Singular und Plural. Połącz wyrazy – liczba pojedyncza i mnoga!
das Auge der Mund der Zahn die Lippe

die Nasen das Ohr das Haar

die Zungen die Münder die Nase die Augen

die Haare die Zunge

die Zähne die Ohren die Lippen

2.Ergänze die passenden Körperteile! Uzupełnij zdania brakującymi częściami ciała!
Jeder Mensch hat
einen.......................fürs Denken, zwei..................fürs Sehen, einen.................fürs Essen, Sprechen und Singen, zwei.................fürs Hören,
zwei ................fürs Schreiben und Spielen, zwei ...............Laufen,
zwei .............fürs Tanzen. Und zwei ...........mit Muskeln und einen ............ hat er auch.

3. Bilde die Fragen! Ułóż pytania!
Arzt:........................................
Karl: Ich habe Hals- und Kopfschmerzen.
Arzt:........................................
Karl: Ja,38 Grad.
Arzt: ........................................
Karl: Ein bisschen Schnupfen und ich huste stark.
Arzt: Du hast Grippe.
Karl:........................................
Arzt: Mindestens eine Woche. Ich verschreibe dir Medikamente.
Karl:........................................
Arzt: Tabletten 3 mal täglich nach dem Essen.
Karl: Danke, Herr Doktor!
Arzt: Gute Besserung!

SŁOWNICTWO DO DOMINA JEZYKOWEGO

das Fleisch – mięso der Vegetarier,- - wegetarianin
die Süβigkeiten – słodycze zuckerkrank sein - być chorym na cukrzycę
das Salz – sól abwechslungsreich - różnorodnie
fressen - żreć Diät halten – stosować dietę
achten auf (Akk) – uważać na zunehmen – przybierać na wadze, tyć
sich erholen – odpoczywać salzig - słony
bedeuten – znaczyć fett - tłusty
gesund – zdrowy die Röntgenaufnahme, -n - przeswietlenie
ungesund – niezdrowy rentgenowskie
hinfallen – upadać

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.