X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30735
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

PLAN PRACY Z DZIEĆMI O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYCZNEJ

Cele ćwiczeń
• Rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców
• Zwiększanie bądź zmniejszanie napięcia mięśniowego
• Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
• Koordynacja pracy rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa
• Wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki (ruchy okrężne, pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z dołu do góry)
Rodzaj ćwiczeń
1. Zamalowywanie dużych arkuszy papieru grubymi pędzlami z zachowaniem kierunku od lewej do prawej i z góry na dół
2. Wyszukiwanie palcami z pudełka z grochem koralików i nawlekanie ich na sznurek
3. Segregowanie nasion fasoli, słonecznika, kukurydzy
4. Gra zręcznościowa „Bierki”, „Pchełki”
5. Malowanie form kulistych zgodnie z kierunkiem pisania liter
6. Układanie ze sznurka różnych kształtów np. figur geometrycznych, liści itp
7. Formowanie z gazet jak najmniejszych kulek
8. Wycinanie i łączenie pasków papieru –łańcuch na choinkę
9. Kalkowanie przez kalkę techniczną i maszynową
10. Lepienie z masy mączno solnej „Bałwanek”
11. Rysowanie po wykropkowanych śladach
12. Stemplowanie –tworzenie dowolnych kompozycji
13. Naśladowanie określonych czynności i zjawisk „Zabawy paluszkowe
14. Malowanie szlaczków
15. „Papierowe składanki”- wachlarz, samolot
16. Obrysowywanie szablonów zewnętrznych i wewnętrznych jako przygotowanie do planowanej pracy plastycznej
17. Rysowanie linii między dwoma falistymi liniami wzoru
18. Wydzieranka z papieru – „Ażurowa serwetka”
19. Łączenie linią punktów w celu uzyskania określonego
20. Rysowanie szlaczków

Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:


Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA PERCEPCJI WZROKOWEJ
Cele ćwiczeń
• Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
• Doskonalenie pamięci wzrokowej
Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:

Rodzaj ćwiczeń
1. Układanie domina obrazkowego- dobieranie w pary jednakowych obrazków
2. Zabawa: „Co się zmieniło?”
3. Porównywanie dwóch obrazków różniących się między sobą
4. Układanie z mozaiki geometrycznej wg wzoru
5. Zabawa „Znikające obrazki”- zapamiętanie i opowiedzenie treści
6. Uzupełnianie niedokończonych rysunków wg wzoru
7. Układanie obrazka pociętego na części (4)
8. Gra w loteryjkę obrazkową
9. Kończenie rysowania ornamentu
10. Układanka z trójkątów „Choinka”
11. Wskazywanie właściwej drogi - wodzenie palcem (labirynt)
12. Budowanie z klocków na określony temat
13. Dobieranie jednakowych figur geometrycznych
14. Układanie obrazka z sytuacjami tematycznymi
15. Układanie niedokończonych rysunków tematycznych wg wzoru
16. Kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski łączącej
17. Wyklejanie wycinanek w przygotowaną ramkę
18. Odwzorowywanie układu narysowanego na pokratkowanej kartce
19. Uzupełnianie niekompletnych figur geometrycznych
20. Układanie powtarzających się rytmów

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................


PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
Cele ćwiczeń
• rozwijanie wrażliwości słuchowej
• rozwijanie słuchu fonematycznego

Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:


Rodzaj ćwiczeń
1. Rozwiązywanie zagadek słuchowych z najbliższego otoczenia
2. Określanie źródła dźwięku
3. Różnicowanie dźwięków wysokich i niskich- zabawy przy muzyce
4. Różnicowanie dźwięków głośnych i cichych
5. Tworzenie z klocków modeli zdań - zabawa „Policz ile” (Program str.156)
6. Powtarzanie rytmu wyklaskiwanego przez nauczycielkę
7. Zabawa w „Echo”
8. Powtarzanie szeregu dźwięków z układem przestrzennym zbudowanym z klocków - „List od dzięcioła”
9. Zabawa „Zagraj, tak jak ja”- odtwarzanie rytmu na instrumentach
10. Odszukiwanie zapisu graficznego rytmu przedstawionego przez nauczycielkę
11. Wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniu
12. Odszukiwanie w sali źródeł dźwięku np. pozytywki, radia itp
13. Budowanie zdań z określonym wyrazem -gra „Zdanie do obrazka” (Program, str.156)
14. Dzielenie wyrazu na sylaby- zabawa „Sylabowe porządki” (P. str. 156)
15. Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się tą sama sylabą – zabawa „Czarodziejski worek” (P. str. 156)
16. Zabawa „Dokończ wyraz”- wymyślanie wyrazów do różnych sylab
17. Zabawa „ O którym obrazku myślę?”- Wybór obrazka, którego nazwa podawana jest sylabami
18. Rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie – zabawa „Detektyw”, Utwórz parę” (P. str. 160)
19. Rozpoznawanie głosek w śródgłosie Rozpoznawanie głosek na końcu wyrazu
20. Wyróżnianie kolejnych głosek w wyrazach- gra „Wyścig samochodowy” (P. str.157)

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA MOWY
Cele ćwiczeń
• Kształtowanie prawidłowego oddychania
• Doskonalenie aparatu artykulacyjnego
• Doskonalenie odpowiedniej wysokości i natężenia głosu (ćw. fonacyjne)
• Wzbogacanie zasobu słownictwa
• Rozwijanie poprawności gramatycznej
Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:

Rodzaj ćwiczeń
1. Dmuchanie przez słomkę do pojemnika z farbą
2. Usprawnianie ruchomych części aparatu artykulacyjnego –zabawa „Psi przysmak (P.str. 152)
3. Zabawa „Głuchy telefon”- ćw fonacyjne
4. Zabawa „Zaczarowane pudełko”- słowny opis i kojarzenie opisu z przedmiotem (P. str. 153)
5. Zabawa „Chrupiemy marchewkę” -naśladowanie czynności jedzenia
6. Recytacja wiersza cicho i głośno
7. Zabawa „Szukamy rymu” (P. str. 153)
8. Zabawa „Wyścigi piłeczek” - dmuchanie na piłeczki pingpongowe
9. Zabawy dźwiękonaśladowcze- naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia
10. Naśladowanie sposobu mówienia różnych osób: pani, pana, małego dziecka
11. Zabawa „Wyliczanka”- uzupełnianie zdań rzeczownikami (P. str. 153)
12. Śpiewanie piosenki wysoko lub nisko
13. Opowiadanie historyjki obrazkowej- przewidywanie zakończenia
14. Zabawa „Śpiewające zwierzęta”- śpiewanie piosenki głosem wybranych zwierząt (P. str. 153)
15. Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w książkach
16. Zabawa „Spróbuj odgadnąć”- opowiadanie treści obrazka na podstawie odkrywanych kolejno fragmentów
17. Przenoszenie skrawków papieru za pomocą słomki
18. Układanie rymów do podanego słowa
19. Wydmuchanie baniek mydlanych
20. Zabawa „Dokończ zdanie”- kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................

Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Cele ćwiczeń:
• Rozwijanie orientacji w przestrzeni
• Rozróżnianie prawej lewej strony
• Wskazywanie położenia przedmiotów w odniesieniu do innych obiektów
• Tworzenie zbiorów i porównywanie ich liczebności
• Rozwijanie logicznego myślenia
• Odczytywanie i rozumienie symboli
Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:

Rodzaj ćwiczeń
1. Zabawa „Ciepło- zimno”- określanie miejsca ukrycia przedmiotu
2. Zabawa „Lewa- prawa”- ćw. W określaniu prawej i lewej strony ciała
3. Segregowanie klocków- tworzenie zbiorów, przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
4. Zabawy ruchowe: łączenie w pary, trójki itp
5. Grupowanie przedmiotów wg określonej reguły- ustalanie równoliczności dwóch zbiorów
6. Zabawa „Krawiec”- mierzenie długości sznurkiem- porównywanie długości
7. Zabawa z kostką mimiczną – odczytywanie symboli stanów emocjonalnych
8. Zabawa „Poszukiwanie skarbu”- ćw. w rozróżnianiu prawej i lewej strony (P. str. 158)
9. Rozwiązywanie zagadek słownych- słowne określanie cech i położenia odgadniętych przedmiotów
10. Zabawy „Idź...” (prosto, obróć się w prawo, zajrzyj pod... itp.)
11. Rozpoznawanie i nazywanie figury spośród innych figur na podstawie zakodowanej informacji (P. str. 159)
12. Zabawa „Co tu nie pasuje?”- wskazywanie różnic i podobieństw
13. Przedstawianie ruchem, gestem i mimiką zakodowanych symbolicznie informacji
14. Segregowanie figur geometrycznych wg. określonej, zakodowanej cechy
15. Posługiwanie się określeniami czasu (przedtem, potem, dłużej, krócej, szybko, wolno)
16. Zabawa „ Świąteczne porządki”- układanie zabawek na półkach wg. określonej słownie przez nauczycielkę reguły
17. Przeliczanie elementów zbiorów i przedstawianie ich liczby kreskami, kółkami itp.,
18. Rytmy- ćw. w dostrzeganiu rytmu i jego kontynuacja (stemplowanie)
19. Podział przedmiotów ze względu na przeznaczenie, przynależność ( tworzenie zbiorów, przeliczanie)
20. Zabawa „Dzielimy ciastka” –ćw. przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu.

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................PRACA W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNYCH
Cele ćwiczeń:
• Doskonalenie procesów poznawczych: wrażenia, spostrzeżenia, uwagi, wyobraźni, pamięci, mowy i myślenia
• Pobudzanie operacji umysłowych tj. analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie itp.
• Bogacenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej, przyrodniczej i technicznej
Dzieci wymagające zintensyfikowanych ćwiczeń w toku pracy indywidualnej i zespołowej:


Rodzaj ćwiczeń
1. Utrwalenie rymowanek-utrwalenie pór roku, dni tygodnia
2. Zabawa dydaktyczna „Labirynt”- doskonalenie spostrzegawczości i dostrzeganie powtarzających się rytmów (P. str. 121)
3. „Opowiedz, co dzieje się na obrazku” – układanie opowiadania
4. Słuchanie bajki „Przyjaciele” I. Krasickiego- próby oceny postępowania bohaterów
5. „O którym obrazku mówię?”- wskazywanie odpowiedniej ilustracji
6. „Dokończ historyjkę obrazkową”- omawianie kolejnych kart, przewidywanie zakończenia
7. Zabawa „Mój ulubiony wierszyk”- recytacja wybranego wiersza, przedstawianie ruchem jego treści
8. Zabawa badawcza z lodem- zauważanie zmian i określanie przyczyn
9. „Jaki to zawód?”- przedstawianie i odgadywanie zawodów, dobór odpowiednich przedmiotów potrzebnych do wykonywania określonego zawodu
10. „Jakie to zwierzę?”- rozwiązywanie i odgadywanie zagadek naśladowczych”
11. Segregowanie klocków wg. określonego rodzaju ( kształt, kolor, rodzaj)
12. „ Dlaczego tak się stało?’- wymyślanie początku historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
13. Segregowanie figur geometrycznych wg. określonej, zakodowanej cechy, 2 cech
14. „Co zmieniło się na obrazku?”- dostrzeganie zmian, określanie je przyczyny
15. Budowanie z kloców „Lego” na temat: „Zagroda dla zwierząt domowych”- planowanie etapów działania
16. „Koperta”- składanka papierowa wg. wzoru
17. Rytmy- ćw. w dostrzeganiu rytmu i jego kontynuacja
18. Zabawa „Zrób tak”- wykonywanie zakodowanych poleceń
19. Co się stanie gdy...?”- przedstawianie w scenkach dramowych następstw nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................
PRACA W ZAKRESIE NIWELOWANIA NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ DZIECI
Cele ćwiczeń:
• Hamowanie niepożądanych zachowań i stymulowanie do
właściwego działania
• Rozładowywanie napięć
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości
• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci
• Niwelowanie stresu
• Aktywizacja do ukierunkowanego działania

Postępowanie:
• Konsekwencja
• Ustalony system wymagań
• Unikanie sytuacji konfliktowych
• Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
• Integracja w grupie
• Pozytywne wzmocnienia: pochwały i nagrody
Bunt: ........................................
Nieśmiałość: ........................................
Konfliktowość i agresja: ........................................
Pobudliwość: ........................................

Rodzaje ćwiczeń
1. Wspieranie w trudnych sytuacjach
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach konfliktowych Cały rok szkolny
3. Rozwijanie umiejętności autoprezentowania -zabawy z wykorzystaniem „maskotki- gadułki”-
4. Dostrzeganie własnej odmienności i podobieństw – Zabawa „Kto, tak, jak ja...” (Pedagogika Zabawy)
5. Pokonywanie niepewności i niedowartościowania – bajka terapeutyczna „Wszyscy kochamy nasze mamy" E. Janikowska
6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania – Zabawy „Pokażę ci mój świat”, „Łańcuch przyjaźni” (P. Z.)
7. Rozpoznawanie i określanie uczuć za pomocą słów i symboli – zabawa z kostką emocji
8. Akceptowanie siebie- bajka terapeutyczna „Bajka o wigilijnej gwiazdce” E. Janikowska
9. Budzenie poczucia przynależności do grupy-zabawy integracyjne: „Na kolana”, „Złączone kółeczka”, „Ciuchcia”(P. Z.)
10. Zabawy relaksacyjne - masażyki
11. Bajka terapeutyczna „Taniec złości”- zrozumienie uczucia złości i próby jej opanowywania
12. Zabawy z elementem dramy (scenki sytuacyjne)
13. Zabawy kostką mimiczną (wyrażanie emocji, omawianie sytuacji ich występowania)
14. Rozmowa na temat obrazka- wymyślanie przyczyn zaistniałej sytuacji
15. Prace porządkowe - zgodna współpraca z podziałem na role
16. Zabawy sportowe z elementami współzawodnictwa
17. Słuchanie bajki relaksacyjnej „O kropelce" M. Gaszak
18. Zabawy i gry dydaktyczne wymagające przestrzegania reguł i zasad
19. Zachęcanie do oceniania postępowania bohaterów literackich ( pozytywnych i negatywnych)
20. Słuchanie muzyki relaksacyjnej- wyciszanie
21. Układanie historyjki obrazkowej – dostrzeganie przyczyn i skutków niewłaściwego postępowania,

Podsumowanie pracy w I półroczu i wskazówki do dalszej pracy:
........................................

Podsumowanie pracy w II półroczu i wskazówki do dalszej pracy: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.