X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3061
Dział: Przedszkole

"Zima" - ukazanie piękna muzyki poważnej poprzez emocjonalne odczuwanie jej charakteru

Materiał programowy: - rozwijanie wrażliwości słuchowej i nabywanie umiejętności odbioru muzyki
- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki – ruchem
- poznawanie utworów muzycznych - interpretacja własna
- rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej z uwzględnieniem prób łączenia różnych rodzajów ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej
- wzbogacenie czynnego słownika w miarę dalszego rozszerzania zasobu spostrzeżeń, wyobrażeń, uściślenie ich treści

Cele: - poznawanie utworów muzyki poważnej „Zima” Vivaldiego
- wzbogacenie czynnego słownika dziecka o pojęcia określające zimę: ostra, huczna, sroga
- kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i myśli w działalności plastycznej – wyrażenie nastroju muzyki w działalności plastycznej

Metody: - słowna:- informacje, objaśnienia
- oglądowa:- ilustracje
- czynna: - kierowanie działalnością dziecka
- zadaniowo twórcza – działalność plastyczna

Forma: - zajęcia z całą grupą

Pomoce: - ilustracje o zimie
- nagrania magnetofonowe „Cztery pory roku” Vivaldiego
- rekwizyty potrzebne do inscenizacji piosenki „Kulig Pani Zimy”
- potrzebne akcesoria wybrane przez dziecko do działalności plastycznej

PRZEBIEG

1. Przywitanie „dzień dobry” śpiewem (dzieci odpowiadają śpiewem).
2. Wysłuchanie wersji instrumentalnej piosenki „Walczyk na ślizgawce” granej na pianinie
- po wysłuchaniu nauczyciel zachęca dzieci do wspólnej zabawy ilustracyjnej – zabawa przebiega w formie zagadki muzycznej: - realizacja ruchowa przebiegu piosenki tzn. wyrażanie ruchem, gestem, mimiką twarzy motywów, faz muzycznych piosenki.
3. Wspólne zaśpiewanie piosenki przy akompaniamencie pianina jako powtórzenie odpowiedzi na zabawowo-zagadkowy przebieg zabawy
4. Krótka rozmowa na temat zimy w oparciu o ilustrację
a) cechy charakterystyczne
b) próba określania rodzaju zimy: puszysta, radosna, sroga, huczna, mroźna
c) co może robić mróz: sypać, mrozić trzaskać
5. Próba oddania nastroju zimy przy wykorzystaniu przedmiotów z najbliższego otoczenia: - mąka ziemniaczana (śnieg)
- klocki, patyki (trzaskanie mrozu)
- flet (wieje wiatr, zawieja)
6. Zabawa – improwizacja piosenki „Kulig pani Zimy”
7. Zachęcenie do wysłuchania „Cztery pory roku” Vivaldiego – „Zima” z taśmy magnetofonowej
- wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej melodii (odczucia, skojarzenia)
- nauczycielka pyta – W jaki sposób możemy przedstawić, utrwalić, uroki, głosy zimy? (obrazy, muzyka, fotografika)
Uwaga: przed wysłuchaniem utworu nauczycielka próbuje przedstawić zainteresować uzmysłowić dzieciom istotę utworu muzycznego, który jest formą wyrażania myśli, uczuć kompozytora. Ludzie posługują się językiem (mową) wyrazami zdaniami w celu zrozumienia się, wzajemnego poznania. Muzyk posługuje się dźwiękami, zdaniem muzycznym także w tym celu, aby inni mogli zrozumieć jego myśli i uczucia. Pojedyncze dźwięki trudno zrozumieć, dopiero ciąg dźwięków jest „mową”, którą potrafimy zrozumieć Dlatego trzeba cierpliwie wysłuchać utwory do końca.
8. Próba stworzenia przez dzieci obrazu zimy przy wykorzystaniu farb, pasty do zębów, kaszy mannej.
9. Wspólna ocena prac – dzieci wraz z nauczycielką dokonują oceny prac kolegów.
10. Zorganizowanie wystawy z wszystkich stworzonych prac plastycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.