X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30606
Przesłano:

W wiejskiej zagrodzie. Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w 1 klasie

Prowadzący: Beata Tarczewska

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi.

Temat: W wiejskiej zagrodzie.

Cele:
Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi,
- rozróżnia głosy zwierząt i naśladuje je,
- wie, jakie korzyści człowiek czerpie z hodowli zwierząt,
- zna nazwy zabudowań w gospodarstwie wiejskim,
- układa zdanie z rozsypanki wyrazowej,
- czyta wyrazy i przyporządkowuje je odpowiednim ilustracjom,
- sprawnie przelicza elementy w zbiorze,
- potrafi zgodnie współdziałać w grupie,
- wykonuje przydzielone mu zadania,
- lepi z plasteliny sylwety zwierząt, drzew i krzewów,
- estetycznie wykonuje prace.

Metody:
- czynne – zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń,
- słowne – rozmowa kierowana, zagadki,
- oglądowe – pokaz i obserwacja,
- aktywizujące – zabawa ruchowo-matematyczna, ekspresja plastyczna.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: ilustracje zwierząt wiejskich, rozsypanka wyrazowa, nagranie głosu zwierząt, zagadki słowne, napisy nazw zwierząt, koszyk, ilustracje budynków w gospodarstwie wiejskim, emblematy zwierząt dla każdego ucznia, bębenek, produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko, ser, jajko, szynka, parówka, wełna), ćwiczenia „Dzień odkrywców”, opaski na oczy, tekturki, plastelina.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Uczniowie układają rozsypankę wyrazową – Zwierzęta hodowane na wsi. Wyjaśnienie pojęcia hodować.

2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych na wsi.
- Nauczyciel mówi zagadki, uczniowie odgadują. Dziecko, które odgadnie zagadkę, wybiera ilustrację i przypina na tablicy. Potem kolejni uczniowie losują z koszyka kartki z nazwami zwierząt i przypinają pod właściwą ilustracją.

3. „Jakie to zwierzę” – odgadywanie głosu zwierząt.
Nauczyciel odtwarza z płyty głosy zwierząt, dzieci odgadują ich nazwy.

4. Gdzie mieszkają? – zabawa matematyczno-ruchowa
- Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy: krowy, konie, kury, świnie. Następnie układa na podłodze trzy szarfy. Wchodzą w nie dzieci z nazwami miejsc pobytu różnych zwierząt. Na sygnał nauczyciela dzieci chodzą w rytm uderzeń bębenka. Na hasło: Gdzie mieszkają zwierzęta? – dzieci stojące w szarfach pokazują swoje nazwy, a pozostałe dzieci zajmują miejsca w odpowiednim „domku”.
- Sprawdzenie wyboru miejsc, liczenie „zwierząt” w domkach, porównywanie liczebności utworzonych zbiorów.

5. Zgadnij – co to jest? – rozpoznawanie produktów pochodzenia zwierzęcego różnymi zmysłami (mleko, ser, jajko, szynka, parówka, wełna). Ustalenie odpowiedzi na pytanie Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?

6. Praca w książce – wykonanie zadania 1 s. 125. Wykreślanka literowa, podpisywanie rysunków zabudowań wiejskich.

7. Przerwa śródlekcyjna „Jakie to zwierzę” – odkrywanie elementów zakrytych obrazków i odgadywanie ich nazw.
- Nauczyciel pokazuje dzieciom tylko fragment obrazka, np. głowę lub ogon, a dzieci odgadują, jakie zwierzę ukryło się pod kartką papieru. Po odgadnięciu dziecko naśladuje głos tego zwierzęcia.

8. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka” – wykonanie w grupach makiety przestrzennej. Każda grupa dysponuje tekturką w formacie A4, stanowiącą „wiejskie podwórko”. Z plasteliny dzieci lepią przestrzenne sylwety zwierząt hodowlanych, drzew i krzewów i mocują do tekturki tak, by powstała makieta ilustrująca wiejskie podwórko i jego mieszkańców.

9. Zadanie domowe – zadanie 2 s. 126

10. Podsumowanie zajęć. Dzieci kończą zdania: Dzisiaj dowiedziałem się, że .... Najbardziej podobało mi się ....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.