X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30563
Przesłano:

Obieg wody w przyrodzie - scenariusz zajęć przyrodniczych

1. Temat w języku ucznia
"Poznajemy obieg wody w przyrodzie"

2. Grupa docelowa
Uczniowie klasy III

3. Punkt z podstawy programowej
-obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
-zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; znaczenie powietrza i wody dla życia

4. Cele w języku ucznia
Uczeń:
-zna etapy obiegu wody w przyrodzie,
- rozumie pojęcia: opad atmosferyczny, parowanie, skraplanie, kondensacja,
-potrafi dopasować nazwy do odpowiednich zjawisk
-wie jak ważną rolę pełni woda w naszym życiu
- potrafi wykonać proste doświadczenie,
- umie współpracować w grupie.

5. NaCoBezu
-wskaż charakterystyczne zjawiska zachodzące w przyrodzie
-opowiedz o obiegu wody w przyrodzie
-podaj nazwy zjawisk poznanych na zajęciach
-podaj sposoby oszczędzania wody

6. Pytania kluczowe
-Czy wiesz jak ważną rolę w przyrodzie odgrywa woda i jej obieg?
-Jak możemy oszczędzać wodę?

7. Potrzebne materiały
- dość duży woreczek strunowy
- czarny marker,
- woda
- taśma klejąca
- nożyczki
- karteczki z pojęciami (kondensacja, opad atmosferyczny, skraplanie, parowanie)
-zdjęcia ilustrujące zjawisko (kondensacji, opadu atmosferycznego, skraplania, parowania)

8. Metody i formy pracy
Metody:
-aktywizujące
-oparte na słowie
-oparte na praktycznej działalności uczniów
Formy:
- indywidualna
- grupowa

9. Przebieg lekcji

Część wstępna:

Czynności nauczyciela:
1.Przywitanie z uczniami
2.Czynności organizacyjne tj.: sprawdzenie listy obecności
3. Zobrazowanie uczniom jak będzie wyglądała dzisiejsza lekcja, która częściowo odbędzie się poza murami szkoły. – prośba o odpowiednie przygotowanie do zajęć.

Czynności ucznia:
1.Przywitanie z nauczycielem
2. Przygotowanie do zajęć:
- ubranie się
- zabranie ze sobą zeszytu i długopisu w celu robienia notatek

Część główna:

Czynności nauczyciela:
1.Nauczyciel wraz z uczniami w pobliskim terenie obserwują wodę w jeziorze.
2. Wyjaśnia dzieciom pojęcia:
• kondensacja
• skraplanie
• opad atmosferyczny
• parowanie
3.Pokazuje dzieciom ilustracje wyżej wymienionych zjawisk i prosi dzieci o dopasowanie ilustracji do nazwy zjawiska.

Czynności ucznia:
1.Obserwacja wody w jeziorze
2. Pogadanka dotycząca obiegu wody w przyrodzie.
3. Próba dopasowania przez dzieci nazw poznanych zjawisk do ilustracji.

Część końcowa

Czynności nauczyciela:
1.Wykonanie wraz z dziećmi prostego eksperymentu mającego na celu pokazanie dzieciom jak wygląda obieg wody w przyrodzie oraz lepsze zobrazowanie poznanych przez nich wcześniej zjawisk.
Każdemu dziecku lub grupie (w zależności od ilości dzieci) daje przygotowane przez niego wcześniej materiały (dość duży woreczek strunowy, czarny marker, woda, taśma klejąca, nożyczki).
Opis eksperymentu:
1) Na woreczku strunowym czarnym markerem robimy ilustracje obrazujące kolejne fazy obiegu wody
2) Do woreczka nalewamy niewielką ilość wody
3) Dokładnie zamykamy woreczek strunowy
4) Przyklejamy woreczek z wodą na nasłonecznionej szybie okiennej.
Po kilku godzinach w woreczku pojawią się kropelki wody i zaczną spływać na dół
2.Nauczyciel prosi dzieci o przeprowadzenie analizy wykonanego doświadczenia. Wyjaśnia ewentualne nieprawidłowości
3.Rozmowa na temat roli wody oraz sposobów jej oszczędzania na podstawie osobistych doświadczeń dzieci. Wymyślenia hasła promującego oszczędzanie wody np. "dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę".
4.Pożegnanie z uczniami.

Czynności ucznia:
1.Przygotowanie do wykonania doświadczenia.(odbiór niezbędnych materiałów, zajęcie miejsca)
2. Przeprowadzenie doświadczenia według instrukcji nauczyciela.
3. Kształtowanie wniosków.
4.Pożegnanie z nauczycielem.

11. Ocena nauczyciela-przykłady informacji zwrotnych
Zapamiętałeś świetnie wszystkie poznane procesy związane z obiegiem wody w przyrodzie, umiesz je wskazać naucz się jedynie opowiedzieć o całym obiegu.
Wymieniłeś pięknie sposoby oszczędzania wody, stosuj je na co dzień w domu i w szkole.

12. Ewaluacja zajęć
Na koniec zajęć, dzieci mogą wyrazić swoją opinię, czy lekcja im się podobała. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, rysują kropelkę wody z uśmiechniętą minką Natomiast jeśli skłaniają się ku negatywnym odczuciom-rysują smutną kropelkę wody.

Pojęcia:
Kondensacja – gromadzenie się wody w chmurach.
Skraplanie – zamiana pary wodnej w wodę i opad.
Opad atmosferyczny - efekt skroplenia pary wodnej spadające z chmur na ziemię, które występują w postaci stałej (śnieg, grad) lub ciekłej (deszcz).
Parowanie – zamiana wody w parę wodną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.