X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30531

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

mgr Monika Mazur - Wdowska

STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 20013r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2016r.


(Plan sporządzono w tabeli składającej się z 3 kolumn)

I. ZADANIA wg.Rozp. MENiS z dn. 01.03. 2013r.: I, II, III...
II. FORMA REALIZACJI: 1,2,3...
III. WYMAGANIA wg. Rozp. MENiS z dn.01.03.2016r.: 1a,2a,3a...

I. § 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Prowadzenie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny (WWR) oraz zajęć terapeutycznych, opracowanie niezbędnej dokumentacji.
a) § 8 ust. 2 pkt 1
2. Wykorzystywanie zasobów internetu, programów oraz tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
a) § 8 ust. 2 pkt 2
3. Korzystanie z narzędzi multimedialnych oraz opracowywanie nowych prezentacji w ramach realizowanych projektów eTwinning.
a) § 8 ust. 2 pkt 2
4. Opracowanie materiałów do publikacji na Portalu edukacyjnym Edux.pl i w kwartalniku “Aleja Edukacji”
a) § 8 ust. 2 pkt 2

5. Promowanie kampanii społecznych na terenie przedszkola m.in. UNICEF-u, Fundacji „Cała polska czyta dzieciom” i „Klubu Gaja”,
a) § 8 ust. 2 pkt 4e
6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola, opracowywanie pism, wykonywanie podziękowań.
a) § 8 ust. 2 pkt 5
II. § 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
1. Organizowanie imprez, uroczystości i konkursów odbywających się na terenie przedszkola i poza nią we współpracy z Radą Osiedla Kotarbińskiego.
a) § 8 ust. 2 pkt 1
2. Udział w Zespole liderów Programu Wirtualnej Adopcji Zwierząt „Cztery Łapy” działający przy Gabinecie Doradztwa Metodycznego Wychowania Przedszkolnego w Zabrzu.

a) § 8 ust. 2 pkt 1
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
a) § 8 ust. 2 pkt 3
4. Zorganizowanie warsztatów o tematyce plastycznej dla nauczycieli z zabrzańskich szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli Okręgu Ślaskiego w ramach współpracy ze związkami zawodowymi ZNP. a) Wydruki pozyskanych materiałów
a) § 8 ust. 2 pkt 3
5. Wdrożenie programu własnego opracowanego we współpracy z nauczycielami z Przedszkola w Gliwicach i Fundacji „Elementarz” w Katowicach., wspomagającego rozwój dzieci poprzez literaturę dla najmłodszych
a) § 8 ust. 2 pkt 4a
6. Podejmowanie działań promujących zdrowie, bezpieczeństwo, aktywność ruchową oraz styl odżywiania poprzez realizację ogólnopolskiego programu edukacyjno- wychowawczego „Bezpieczne Przedszkole” i programów profilaktycznych.
a) § 8 ust. 2 pkt 4a
7. Współpraca ze strukturami samorządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami tj.: Stowarzyszenie „Integracja”, Schronisko „Psituj mnie”, Studio Artystyczne „Maciej”, ROD przy ulicy Gdańskiej w Zabrzu.
a) § 8 ust. 2 pkt 4e
8. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci, konstruowanie IPT i IPE, prowadzenie terapii w ramach WWR i zajęć rewalidacyjnych.
a) § 8 ust. 2 pkt 5

III. § 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w kursach i warsztatach podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności zawodowe (adekwatnie do potrzeb przedszkola).
a) § 8 ust. 2 pkt 1
2. Podejmowanie się funkcji opiekuna stażu.
a) § 8 ust. 2 pkt 3
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach funkcjonujących w przedszkolu zespołów ds. WWR.
a) § 8 ust. 2 pkt 3
4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych tj. „Koreczek na domeczek”, której organizatorem jest zabrzańskie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn".
a) § 8 ust. 2 pkt 4e
5. Organizowanie pomocy dla rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo lub rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Kierowanie rodzin do odpowiednich instytucji interwencyjnych i wspierających.
a) § 8 ust. 2 pkt 4

Pod tabelką umieściłam poniższą informację

Plan rozwoju zawodowego został skonstruowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.03.2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.