X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30497
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Sprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i rodziców

Sprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i rodziców
A. Nazwisko i imię nauczyciela:
B. Okres objęty sprawozdaniem:: wrzesień 2015–luty 2016

(Sprawozdanie sporządzono w tabeli składającej się z 3 kolumn)

I. ZADANIA: I, II, III...
II. WYNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI ZADANIA: 1,2,3...
III. UWAGI : 1a, 2a, 3a ...

I. Organizacja kącika książki w salach poszczególnych grup
1) W grupie zorganizowany jest kącik bajek dla dzieci , w którym są gromadzone na bieżąco pozycje z literatury dziecięcej.
Dzieci:
- w trakcie zabaw swobodnych przeglądają zgromadzoną literaturę,
- opowiadają o obrazkach znajdujących się w książkach;
- zadają pytania dotyczące o zamieszczone w książkach przedmioty, postaciach itp.
- nauczyciel korzysta z dostępnych pozycji podczas poranków z literaturą;
a) - stworzenie bazy książek możliwych do wypożyczania przez rodziców do czytania dzieciom w domu;
II Czytanie dzieciom książek i organizowanie słuchania nagrań na nośnikach elektronicznych
2) W obecnym roku szkolnym zorganizowano poranki z Franklinem czytanym przez chętnych rodziców z grupy IV.
- Zapoznanie z literaturą dostosowana do wieku dzieci (propozycja CPCD) w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” podczas relaksacji poobiedniej;
- osłuchiwanie bajek muzycznych w czasie pobytu w przedszkolu;
- wykorzystywanie opowiadań, wierszy, baśni, bajek z literatury polskiej i zagranicznej podczas zajęć;
- zapoznanie dzieci z legendami dotyczącymi regionu śląskiego;
a) - zaproszenie osób pracujących np. w teatrze, wydawnictwie lub osoby piszące książki celem ukazania właściwego kontaktu z książką oraz budzenia zaciekawienia nią;
- zorganizowanie wyjścia do drukarnia lub warsztatów pokazujących jak powstaje papier czerpany;

III. Wystawy prac plastycznych, recytacje i przedstawienia
3) - umieszczanie prac dzieci ze realizowanych treści na tablicy grupy;
- recytacja wierszy podczas uroczystości organizowanych w grupie;
- zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi, opisywanie i zabieranie wytworów swojej pracy do domu;
- udział w przedstawieniach teatralnych poza terenem przedszkola (MOK GUIDO –Czerwony Kapturek- zastosowanie porównania pomiędzy treścią bajki zawartą w książce a treścią przedstawioną przez aktorów),
- umieszczanie na tablicy grupowej treści wierszy i piosenek do nauki w domu;
a) brak

IV. Wycieczki
4) - uczestniczenie w wycieczce w Przybynowie wraz z gośćmi w ramach realizacji projektu Erasmus +, zapoznanie z treściami dotyczącymi powstawania mleka i produktów z niego tworzonych:
-uczestniczenie w prelekcji zorganizowanej w ramach Dnia Pluszowego Misia w Bibliotece Miejskiej nr 11 w Zabrzu;
- spacery w określonych porach roku zapoznawanie dzieci z treściami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych, architektury, rozbudzanie umiejętności zadawania pytań dotyczących otaczającego świata;
- zapoznanie z postacią policjanta na podstawie literatury dziecięcej, z nazwami znaków drogowych oraz zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze i w jej pobliżu;
a) - zorganizowanie wycieczki do księgarni celem zapoznania dzieci z praca osób zajmujących się książkami oraz wyjaśnienie dzieciom czym jest dla nas książka;

V. Inne przedsięwzięcia
5) - przygotowanie wspólnie upominków do kiermaszu Bożonarodzeniowego ;
- wzbogacanie literatury w punkcie wymiany książek znajdującym się w holu przedszkola;
a) - udział w liczniejszych konkursach związanych z literaturą dziecięcych;
- tworzenie książek w ramach dni książki i prasy;

VI. Działania uznane przez nauczycieli za najbardziej efektywne
6) - wprowadzenie Klucza do uczenia się ( literacki i matematyczny);
- częste zwracanie uwagi na wypowiadanie się pełnymi zdaniami;
- zastosowanie systematycznej pracy z książka poprzez czytanie literatury dziecięcej;
- stosownie w nauczaniu teatrzyków kukiełkowych, cieni, dramy;
- wywieszanie realizowanych treści na tablicy w celu utrwalania zdobytych umiejętności i wiedzy;;
a) brak

VII. Napotkane trudności
7) - niewykształcona umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi,
- duża dekoncentracja pomimo atrakcyjności proponowanych zajęć ze strony nauczycieli;
- występowanie dużego rozkojarzenia wśród wychowanków;
- niewykształcona umiejętność logicznego myślenia potrzebna do układania i opowiadania historyjek obrazkowych zgodnie z kolejnością zdarzeń;
a) brak

C. Wnioski do dalszej pracy :
Warto kontynuować:
- wykorzystanie metody J. Cieszyńskiej i „Klucza do uczenia się” celem uatrakcyjnienia zajęć i realizacji treści z podstawy programowej;
- uczestniczenie w wyjściach do teatru celem zapoznania z prawidłową wymową i dykcją, zachęceniem dzieci do poznania losów bohaterów występujących w przedstawieniach i w literaturze dziecięcej;
- dostępność do literatury dziecięcej poprzez kąciki czytelnicze;
- czytanie książek w rankach i podczas relaksacji poobiedniej;
- rozbudzanie zainteresowania umiejętnością czytania;
Należy poprawić :
- poszerzenie wiedzy dzieci o nowe bajki wykorzystywane w „ Kluczu do uczenia się”;
- motywowanie dzieci do zabaw w kącku teatralnym poprzez odgrywanie scenek z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych pacynek;
- kształtowanie umiejętności tworzenie dalszych przygód poznanych bohaterów;
- usprawnianie umiejętności ustalania przyczyn i skutków zachowań poznanych bohaterów;
- zwracanie uwagi na szanowanie książek którymi się posługują, wytłumaczenie dlaczego to jest tak ważne;
- umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.