X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3026
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o obliczeniach procentowych - konspekt lekcji matematyki

Klasa: III A Gimnazjum
Czas trwania: 45 minut

Cele: lekcji: - główny: kształtowanie umiejętności stosowania obliczeń procentowych.
Cele operacyjne, uczeń:
- zamienia ułamek na procent i procent na ułamek,
- podaje przykłady rzeczywistych sytuacji, w których konieczne jest stosowanie obliczeń procentowych,
- analizuje treść zadania problemowego.
- stosuje obliczenia procentowe w życiu codziennym (obniżki, podwyżki),
- rozwiązuje zadania związane z procentami
- współpracuje w zespole

Metody: - w scenariuszu wykorzystano zasady teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
- gry dydaktyczne (domino matematyczne, rebusy)
- metoda problemowa
- pogadanka

Forma pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca z całą klasą

Pomoce dydaktyczne: zestaw 70 pytań dotyczący procentów, spinacze, kredki, mazaki, magnesy, domino matematyczne, karty pracy ucznia

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
W grze bierze udział ok.12 uczniów (wybrani przez nauczyciela). Pozostali uczniowie są publicznością. Uczestnik zajmuje miejsce za stolikiem w pierwszym rzędzie, a przechodzi do tyłu, gdy odpada z gry. Dwie szanse jakie ma zawodnik, symbolizują, np. dwa spinacze, pionki, piłeczki. Jeden uczeń z obsługi zabiera piłeczki, kiedy uczestnik traci szansę (poda błędną odpowiedź).. Pytania zadaje wybrany uczeń. Nauczyciel pilnuje aby czas przeznaczony na odpowiedź nie był za długi, przestrzegania regulaminu, kolejności zgłoszenia do odpowiedzi, itp. Liczy się pierwsza odpowiedź.

Faza realizująca:

Etap pierwszy
Pytamy zawodników po kolei. Po dwóch pomyłkach zawodnik odpada. Uczeń z obsługi zabiera spinacz.

Etap drugi
Pada pytanie. Osoba, która się zgłosi do odpowiedzi i dobrze odpowie na pytanie wyznacza odpowiadająca osobę. Etap kończy się, gdy pozostanie 3 zawodników.

Etap trzeci
Uczestnicy zajmują miejsca obok siebie. Każdy dostaje nowe dwie szanse. Uczeń z obsługi zapisuje na tablicy punkty poszczególnych zawodników. Prowadzący czyta pytanie. Zawodnicy sygnalizują, że znają pytanie przez podniesienie ręki. Odpowiada zawodnik, który zgłosi się jako pierwszy. Za każda dobra odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Gdy zawodnik udzieli prawidłowej odpowiedzi, wyznacza odpowiadającego na kolejne pytanie. Może wyznaczyć siebie, wówczas za prawidłową odpowiedź otrzymuje 2 punkty., a gdy nie odpowie, pytanie zadaje prowadzący, jak na początku. Wygrywa zawodnik, który najdłużej zachowa swoje szanse. Gdy zabraknie pytań, wygrywa ten zawodnik, który odpowiedział poprawnie na największą liczbę pytań.

Faza podsumowująca:

Ocena uczestników:
- zwycięzca – ocena celująca, II miejsce – ocena bardzo dobra, III miejsce ocena dobra.
- uczestnicy II etapu otrzymują plusy.
- wszyscy uczestnicy otrzymują brawa od publiczności
Podanie i omówienie zadania domowego.
Informacja zwrotna (arkusz ewaluacyjny – wypełnienie przez uczniów) – załącznik.

Jeżeli zostanie czasu:
1. Praca z kartą pracy – każdy uczeń otrzymuje kartę pracy .
- rozwiązywanie rebusów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.