X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30245
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przyszła zima biała. Scenariusz zajęć otwartych w grupie dzieci 6 - letnich

Temat zajęć: Przyszła zima biała...
Cele główne:
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
- kształtowanie umiejętności matematycznych,
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
- wychowanie przez sztukę - muzyka, pląsy, taniec,
- wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
- rozwijanie umiejętności społecznych dziecka.
Cele szczegółowe:
- dz. liczy wg własnych kompetencji matematycznych w pamięci lub na konkretach,
- dz. czyta globalnie wyrazy i wyróżnia pierwsze głoski w nazwach obrazków,
- dz. wypowiada się na określony temat,
- dz. wykonuje pracę plastyczną,
- dz. klasyfikuje śnieżynki wg kryterium wielkości, koloru, kształtu,
- dz. bierze udział w zabawach muzyczno - ruchowych,
- dz. rozwiązuje zagadki o tematyce zimowej.
Metody: słowne, czynne, oglądowe
Formy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: obrazek pani Zimy, kartoniki z cyframi i działaniami matematycznymi, wyrazy do globalnego czytania, rebusy obrazkowe, śnieżynki różnej wielkości, koloru i kształtu, obrazek bałwanka stworzony z punktów, flamaster, zimowa krzyżówka, zagadki słowne, suknia pani Zimy, kartki z bloku rysunkowego, pastele, nożyczki, klej, części do wykonania bałwanka (kule styropianowe, garnek, nos, guziki, miotła), 9 kolorowych worków z numerami, płyty z piosenkami, magnetofon, odznaki pomocników pani Zimy.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci. N. wita dzieci mówiąc zdania, np. "Witam tych, którzy lubią zimę", "Witam tych, którzy nie lubią zimy" itp. Osoby, do których to zdanie się odnosi machają ręką do N., która informuje dzieci, iż przygotowała dla nich kilka zimowych zadań. Za ich rozwiązanie czeka niespodzianka. Dzieci za każde poprawnie rozwiązane zadanie zdobędą worki z numerami umieszczonymi w sali. Zawartość worków dzieci poznają dopiero na końcu zajęć. N. życzy dzieciom powodzenia w rozwiązywaniu zadań.
2. Odkrycie obrazka pani Zimy. Dzieci rozwiązują działania matematyczne umieszczone na tablicy, uzyskany wynik wskazuje, który kartonik zostaje ściągnięty. Po odsłonięciu wszystkich kartoników dzieciom ukazuje się obrazek pani Zimy, która trzyma w ręce kopertę. Krótka rozmowa z dziećmi nt. aktualnej pory roku. N. przyznaje dzieciom pierwszy worek.
3. Skojarzenia do wyrazu "Zima". N. wyjmuje z koperty wyrazy i przypina je do tablicy. Dzieci czytają je i spośród nich wybierają tylko te, które kojarzą się z zimą (np. sanki, śnieg, bałwan, sople itp.)Przypinają je wokół obrazka pani Zimy. Za rozwiązanie tego zadania dzieci zdobywają drugi worek.
4. Tańczące śnieżynki. Dzieci otrzymują emblematy śnieżynek różniących się między sobą wielkością, kolorem i kształtem. Tańczą do muzyki, np. "Cztery pory roku - Zima" naśladując wirowanie na wietrze śnieżynki. W przerwie muzyki dobierają się w grupy wg poleceń: "Łączą się śnieżynki tego samego koloru/kształtu/wielkości". Po każdym wykonaniu zadania przeliczają, ile śnieżynek znalazło się w danej grupie i określają, których jest najwięcej, których najmniej, a może tyle samo. Dzieci otrzymują worek z nr 3.
5. Rebusy obrazkowe. Dzieci głoskują nazwy obrazków umieszczonych na tablicy, następnie wyróżniają pierwsze głoski z każdego obrazka i zapisują je pod nim w małym okienku. Dokonując syntezy pierwszych głosek z nazw obrazków tworzą nowy wyraz związany tematycznie z zimą. Wyrazy do odgadnięcia to: śnieg (z wyrazów ścierka, narty, igloo, Eskimos, guzik), pingwin, bałwan, lodowisko wg tej samej zasady.Dzieci otrzymują worek z nr 4.
6. Zabawa "połącz punkty". Dzieci łączą kolejne punkty obrazka ponumerowane cyframi za pomocą pisaka. Po prawidłowym połączeniu wszystkich punktów dzieciom ukazuje się postać śniegowego bałwanka. Za to zadanie dzieci otrzymują worek z nr 5.
7. Zimowa zabawa. Dzieci do muzyki instrumentalnej improwizują ruchem zimowe zabawy, tj. padający śnieg, lepienie i rzucanie śnieżek, jazdę na sankach, nartach czy lepienie bałwana. Za to zadanie także otrzymują worek z nr 6.
8. Ozdabianie sukni pani Zimy. Dzieci zgromadzone na dywanie otrzymują kartki z bloku rysunkowego, pastele w odcieniach zimowych oraz nożyczki. Zginają kartki wg poleceń N. na cztery części, a następnie na każdej cząstce stawiają punkt, od którego rysują wiązki za pomocą pasteli. Gdy wiązki są gotowe obrysowują je kołem i wycinają za pomocą nożyczek tworząc zimowe śnieżynki. Gotowe śnieżynki przyklejają z pomocą N. na suknię pani Zimy umieszczonej w sali przedszkolnej. Za ozdobienie sukni dzieci otrzymują kolejny worek nr 7.
9. Piosenka zimowa. Dzieci śpiewają wybraną piosenkę o tematyce zimowej, której uczyły się w przedszkolu i ilustrują ją ruchem. Pięknie wykonana piosenka jest nagrodzona zdobyciem ósmego worka.
10. Zimowa krzyżówka. N. informuje dzieci, że po rozwiązaniu tego zadania dowiedzą się co kryją wszystkie worki z numerami i jakie jest ich ostatnie zadanie. Następnie czyta dzieciom zagadki słowne, których rozwiązania należy wpisać w przygotowaną na tablicy krzyżówkę. Chętne dzieci wpisują hasła samodzielnie lub robi to N. Hasła związane są tematycznie z zimą (biały, narty, płatki, łyżwy, zima, sanki, sople, kra). Po poprawnym wpisaniu wszystkich wyrazów dzieci wspólnie odczytują hasło krzyżówki - BAŁWANEK. Za odgadnięcie hasła otrzymują ostatni worek z nr 9. Otrzymane hasło jest informacją dla dzieci co mają zrobić z elementów znajdujących się w workach.
11. Lepienie bałwanka. Dzieci wyjmują z wszystkich worków elementy składające się na postać bałwanka, a następnie kolejno składają jego części w całość. Gdy bałwanek jest gotowy umieszczają go na środku sali.
12. Piosenka o bałwanku. Dzieci tworzą koło wokół bałwanka, a następnie chodząc wokół niego śpiewają na jego cześć wybraną piosenkę o bałwanku.
13. Zakończenie. N.dziękuję dzieciom za wspólną zabawę i wręcza im odznaki pomocników pani Zimy za pomoc w rozwiązywaniu wszystkich zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.