X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30167
Przesłano:

Rodzinny album - scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w klasie II

Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w klasie II


Krąg tematyczny – Rodzinny album

Temat dnia: Wszyscy pracujemy

Zapis w dzienniku: Rozmowa na temat pracy zawodowej ludzi dorosłych i dzieci na podstawie wiersza Hanny Łochockiej „Moja rodzina – i druga A”. Rozwiązywanie zagadek i rebusów o zawodach. Pisownia nazw zawodów z końcówką –arz. Samodzielne redagowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej „Mój wymarzony zawód”. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na podstawie ilustracji. Mnożenie jako dodawanie jednakowych składników. Gra matematyczna „Bingo”. Mini piłka ręczna. Toczenie, doganianie, przeskakiwanie, podnoszenie piłki w marszu i w biegu.

Integracja w zakresie treści edukacji polonistycznej, społecznej i matematycznej.

Cele ogólne:
- budzenie szacunku dla pracy
- poszerzanie słownictwa o nazwy zawodów wykonywanych przez ludzi
- rozumienie istoty mnożenia

Przewidywane efekty dydaktyczno-wychowawcze
Uczeń:
- stara się przeczytać wiersz z odpowiednią intonacją,
- wypowiada się na temat pracy dorosłych i dzieci opisanych w wierszu,
- ocenia zachowanie głównego bohatera i formułuje rady dla niego,
- wymienia zawody rodziców i opowiada o ich pracy,
- rozwiązuje rebusy i zagadki o zawodach,
- zna pisownię nazw zawodów zakończonych na -arz,
- potrafi napisać krótko, kim chciałby zostać w przyszłości i dlaczego,
- układa treść zadania matematycznego na podstawie ilustracji,
- rozwiązuje proste zadania matematyczne, wykonując obliczenia za pomocą mnożenia,
- bierze aktywny udział w grze matematycznej,
- sprawnie posługuje się tabliczką mnożenia w zakresie 30

Metody:
- Słowna – rozmowa, praca z tekstem
- Ekspresyjna
- Praktycznego działania
- Problemowa

Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne: P.2 s.11, Ćw.3 s.9,10, M.3 s.15-17, CD 1, KP nr 46, szary papier, pisaki, karty matematyczne, rozsypanka wyrazowa, karty pracy, magnetofon

Czas trwania zajęć – 180 min


Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć: odgadywanie zagadek o zawodach wykonywanych przez ludzi; rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Zawody moich rodziców”; zwrócenie uwagi na pisownię -erz, -arz w nazwach zawodów.
2. Swobodna rozmowa na temat pracy zawodowej rodziców – wypowiedzi w oparciu o wywiad przeprowadzony z mamą lub tatą:
Jaki zawód wykonują?
Co im jest potrzebne do pracy?
O której zaczynają pracę, a o której kończą?
Czy praca Twoich rodziców jest ciężka i niebezpieczna?
Czy praca Twoich rodziców jest odpowiedzialna?
Czy praca, którą wykonują sprawia im satysfakcję?
3. Głośne czytanie wiersza H. Łochockiej „Moja rodzina – i druga A”. Dzieci odpowiadają na pytania:
Jaką pracę wykonują najbliżsi krewni chłopca?
W jaki sposób odpoczywają?
Dlaczego chłopiec nie mógł odpoczywać razem z innymi?
Na czym polega praca dzieci? – Uczniowie wyszukują i odczytują
odpowiednie fragmenty wiersza.
4. Dyskusja: Jak kontrolować swój czas? Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki w kształcie koła, na których każdy indywidualnie rysuje swój „tort dnia”, to znaczy zamalowuje, jaką część dnia zajmują mu konkretne czynności. Następnie uczniowie prezentują gotowe „torty” i wspólnie zastanawiają się, czy są zadowoleni z tego, jak spędzają swój czas?
5. Sformułowanie i zapisanie w zeszycie rad dla bohatera wiersza. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej:
• Zaplanuj sobie czas na obowiązki i przyjemności.
• Nie odkładaj wszystkiego na później.
• W czasie odrabiania lekcji nie zajmuj się innymi rzeczami.
• Posprzątaj swoje biurko tak, żeby leżało na nim tylko to, czego potrzebujesz do odrabiania lekcji.
6. Utrwalenie pisowni wyrazów z końcówką – arz.
Uczniowie losują karteczki z nazwą zawodu i mają przedstawić ruchem mimiką profesję wylosowanej osoby. Pozostali odgadują jaki zawód przedstawia kolega. Odgadnięty wyraz nauczyciel wiesza na tablicy. Obok przypięte są żeńskie formy wyrazów:
aptekarz- aptekarka
malarz – malarka
pisarz – pisarka
7.Zabawa ruchowa „Ojciec Wirgiliusz”.
8.Uzupełnianie tekstu z lukami. Uczniowie uzupełniają zdania nazwami zawodów.

................. gotuje zupę. .................maluje obraz. Do chorego przyjechał ................. ......................wstawił nową szybę. W piekarni pracuje ................... ..........................wrzucił piłkę do kosza. ..............................strzelił gola. ....................zrobił dębowy stół. .........................napisał nową książkę.
9. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na podstawie ilustracji. Mnożenie jako dodawanie jednakowych składników.
10. Gra matematyczna utrwalająca mnożenie w zakresie 30 „Bingo”.
11. Kim chciałbym zostać, gdy będę dorosły? – odgadywanie kalamburów.
Chętne dzieci przedstawiają swój wymarzony zawód w formie rysunkowych haseł na tablicy, pozostali uczniowie odgadują jego nazwę.
12. Samodzielne redagowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej „Mój wymarzony zawód”.
13. Podsumowanie zajęć:
a) odczytanie gotowych wypowiedzi,
b) prawidłowe zapisanie nazw zawodów i naklejenie ich na tablicy, grupowanie i przeliczanie powtarzających się nazw.
14. Praca domowa
Ćwiczenie 2 i 3 s. 10

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.