X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30166

Wisława Szymborska - poetka. Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w klasie III

Scenariusz zintegrowanych zajęć dziennych w klasie III

Nauczyciel – Alina Kącka

Blok tematyczny – O sławnych Polkach

Dzień 4: Wisława Szymborska – poetka

Zapis w dzienniku: 1. Czytanie i analiza tekstu Ireny Mężyńskiej „Wisława Szymborska – poetka. 2. Wykonanie pojemnika na przybory do pisania. 3. Gry i zabawy rozwijające sprawność ogólną ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania przez dzieci pozycji niskich.

Główne zadania zajęć:
- czytanie informacji o Wisławie Szymborskiej,
- przypomnienie polskich laureatów Nagrody Nobla,
- pisanie lepiejów i rymowanek,
- wykonanie pracy według samodzielnie przeczytanej instrukcji,
- rozwój koordynacji ruchowej i sprawności ogólnej.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- czyta płynnie tekst informacyjny, teksty literackie (wiersze, limeryki, lepieje) oraz instrukcje,
- potrafi wymienić polskich laureatów Nagrody Nobla,
- układa i zapisuje rymowanki,
- posiada umiejętność cięcia papieru i tektury,
- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń,
- bierze udział w zabawach i grach respektując reguły i podporządkowuje się decyzjom nauczyciela,
- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych.

Metody pracy: słowna, oglądowa, aktywnego działania

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2, tablice demonstracyjne 27-29, podręcznik s. 22-25, wkładki 1-3, wycinanka 6 s.35-40, zagadki, karty pracy 1,2,3


Przebieg zajęć:
1. Zabawa ruchowa „Którą sławną postacią jestem?”
2. Czytanie tekstu „Wisława Szymborska – poetka”
3. Oglądanie zdjęć towarzyszących tekstowi.
4. Wypowiedzi dzieci na temat przeczytanego tekstu i zdjęć
- Z jakim miastem związana była Wisława Szymborska?
- Czym się zajmowała?
- W jakiej dziedzinie otrzymała Nagrodę Nobla?
5. Przypomnienie informacji o Nagrodzie Nobla.
- Dlaczego Alfred Nobel przeznaczył swój majątek na nagrody dla osób, które przyczyniają się do polepszenia życia innych ludzi?
- W jakich dziedzinach przyznawane są Nagrody Nobla?
- Wymień Polaków, którzy dostali Nagrodę Nobla. W jakich dziedzinach?
- W którym wieku urodziła się Wisława Szymborska?
6. Ułożenie kartonika z napisem Wisława Szymborska (ur.1923 r.) w odpowiednim miejscu pod osią czasu.
7. Z którym ze sławnych Polaków mogła się zetknąć Wisława Szymborska?
( z J. Piłsudskim, K. Wojtyłą, O. Boznańską, G. Bacewicz, M. Skłodowską- Curie, A. Małyszem)
8. Dobieranie w pary wyrazów rymujących, kolorowanie kartoników tym samym kolorem .
9. Pisanie rymów do podanych wyrazów.
10. Łączenie pasujących do siebie fragmentów rymowanek tak, by powstały szkolne lepieje ( karta pracy nr 3)
11. Pisanie rymowanek, lepiejów, wierszyków – praca w grupach 4 osobowych.
12. Czytanie na głos napisanych utworów.
13. Rozwiązywanie zagadek dotyczących sławnych Polek.
14.Wykonanie pojemnika na przybory do pisania.
15. Czytanie instrukcji i wykonywanie pracy zgodnie z nią.
16. Zabawa wykonanymi pojemnikami.
17. Zbiórka, przekazanie celu i tematu zajęć. ok. 3 min.
18. Rozgrzewka: ok. 7. min.
a) pajacyki,
b) wymachy rąk w przód i w tył,
c) krążenia biodrami,
d) krążenia kolanami,
e) w siadzie rozgrzanie stawów skokowych,
f) skrętoskłony – 16 razy
19. Gry i zabawy – 25 min.
a) Berek siadany w parach,
b) Berek murarz,
c) Berek zbijak.
20. Ćwiczenia rozciągająco – rozluźniające – ok. 10 min.
a) siad klęczny- skłon japoński – 10 s.
b) siad klęczny – skręt w prawo – skłon japoński – 10 s, zmiana stron
c) w staniu, podparcie się na rękach, nogi wyprostowane, dreptanie w miejscu- rozciąganie mięśni nóg.
21. Podsumowanie zajęć , ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.