X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30120
Przesłano:

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Gimnazjum Nr 2 im. J. Korczaka
W Rumi

Ewaluacja wewnętrzna

OBSZAR : II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKÓW DOKSZTALCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


WYMAGANIE: II.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

ROK SZKOLNY 2014/2015

koordynator – Violetta Gębacka

Zespół w składzie:
Olga Eysymontt
Elżbieta Miotke
Beata Kędzierska
Monika Polak-Bojan
Grzegorz Grinholc

1. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)
2. Wymaganie:

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Charakterystyka wymagania:

- na poziomie D:
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
- na poziomie B:
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

4. Cel ewaluacji:

- Zebranie informacji na temat czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej., czy w szkole diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do poprawy wyników w nauce i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.

5. Pytania kluczowe:

1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?
3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?
5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

6. Metody badawcze:

- analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców
- analiza dokumentacji szkolnej (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, dzienniki lekcyjne)
- wywiad z pedagogiem szkolnym
- rozmowy z nauczycielami

7. Odbiorcy ewaluacji:

-nauczyciele
-dyrekcja szkoły
-rodzice

8. Sposób upowszechniania wyników raportu:

-prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej,
-zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,
-prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje),
-prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje).

9. Próba badawcza:
-losowo wybrani uczniowie
-rodzice obecni podczas zebrań, na których przeprowadzono badanie
-nauczyciele

10. Czas przeprowadzenia ewaluacji:
wrzesień 2014 – maj 2015

11. Sposób upowszechniania wyników raportu:
-prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej,
-zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,
-prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje),
-prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje)

12. Ramy czasowe :

-określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej, przygotowanie planu zbierania informacji – wrzesień – październik 2014
-przygotowanie narzędzi badawczych – listopad – grudzień 2014
-badania –styczeń - luty 2015
-analiza i opracowanie – marzec - kwiecień 2015
-przygotowanie raportu – maj 2015
-przedstawienie wyników ewaluacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
-wdrożenie wniosków –kolejny rok szkolny (2015/2016)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.