X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30080
Przesłano:

Ostrożnie z ogniem. Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej

Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej

Krąg tematyczny – Jak Wojtek został strażakiem

Temat dnia: Ostrożnie z ogniem

Zapis w dzienniku: Śpiewanie słów wiersza Cz. Janczarskiego „Straż pożarna” na melodię ludową. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat zagrożenia pożarem w lesie. Omówienie historyjki obrazkowej „Zawiniła butelka”. Postępowanie w przypadku zauważenia pożaru.

Integracja w zakresie treści edukacji muzycznej, polonistycznej i społeczno-przyrodniczej.

Cele ogólne:
- rozumienie powagi sytuacji zagrożenia
- rozumienie znaczenia służb ratowniczych w życiu człowieka

Przewidywane efekty dydaktyczno-wychowawcze
Uczeń:
- z uwagą słucha wiersza czytanego przez nauczyciela, wypowiada się na temat jego treści,
- śpiewa nową piosenkę,
- reaguje na sygnały dźwiękowe,
- dostrzega błędy w zapisach wyrazów, potrafi je poprawić, czyta i zapisuje wyrazy,
- swobodnie wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, opowiada przygody bohaterów, ocenia ich zachowanie i postępowanie, uzasadnia swoje zdanie,
- rozpoznaje rodzaje zdań, poprawnie stosuje znaki: . ? !
- zna numer alarmowy 998 – straż pożarna lub 112
- wie, że śmieci należy odpowiednio segregować, potrafi to robić
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i przestrzega ustalonych zasad

Metody: słowna, działalności praktycznej, elementy dramy
Formy pracy: zbiorowa, grupowa zróżnicowana, indywidualna jednolita i zróżnicowana
Środki dydaktyczne: tekst wiersza Cz. Janczarskiego ”Straż pożarna”, płyta CD cz.2, magnetofon, podręcznik „Gra w kolory” s.56,57, ćwiczenia cz.4 s.34, 35, worki do segregacji śmieci, rozsypanka wyrazowa, karty pracy

Czas trwania zajęć – 90 min

Przebieg zajęć:

1.Zabawa integracyjna „Kto ma zapałkę”.
2.Nauka wiersza Cz. Janczarskiego „Straż pożarna”. Recytacja wiersza i śpiewanie jego słów na tle akompaniamentu z płyty ( CD2: akompaniament do piosenki „Krakowiaczek ci ja – wersja z syreną strażacką).
3. Skreślenie błędnie napisanej litery w podpisach i wpisywanie właściwych. Litery wpisane utworzą nowy wyraz (POŻAR) Ćw.4 s.34, ćw. 1.
4. Zapoznanie z historyjką obrazkową „Zawiniła butelka” P.2, s.56 i 57.
5. Wypowiedzi na temat obrazków połączone z wyciąganiem wniosków dotyczących przyczyny pożaru i właściwego zachowania w miejscach narażonych na powstanie pożaru.
6. Rozmowa na temat właściwego zachowania się w lesie. Uświadomienie uczniom, czym może grozić pozostawianie w lesie butelek i innych łatwopalnych przedmiotów. Przeczytanie tekstu w ramce na s.57 (P2).
7. Prezentacja kolorowych worków na odpady. Wyjaśnienie, co do każdego z nich należy wrzucać. Zwrócenie uczniom uwagi, że śmieci nie wolno wywozić do lasu.
8. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych „Co zrobić, kiedy się pali? ”
a) Zawołaj rodziców lub inne dorosłe osoby, aby zaczęły gasić pożar.
b) Wyprowadź zwierzęta, jeśli je masz i sam szybko wyjdź z mieszkania.
c) Powiadom Straż Pożarną – telefon: 998 lub 112
Zapamiętaj
Nawet z małej iskierki powstaje wielki ogień.
Zapalniczki i zapałki nie są do zabawy.
Ogniska rozpalać można tylko pod opieką dorosłych.
9. Zabawa ruchowa „Wóz strażacki” Uczniowie ustawiają krzesełka w dwóch rzędach- są to miejsca w wozie strażackim. Dzieci biegają po sali, pozostali uczniowie śpiewają piosenkę. Gdy melodia zatrzymuje się i słychać hasło „pożar” uczestnicy zabawy siadają na krzesłach. Za każdym razem jest o jedno krzesło mniej.. Uczeń, który nie zdąży usiąść, odchodzi na bok. Wygrywa dwóch najbardziej zwinnych „strażaków”.
10. Kolorowanie ramek z opisem sytuacji , które mogą zakończyć się pożarem ( Ćw.4 s.35 ćw.4).
11.Utrwalenie rodzajów zdań. Postawienie na końcu zdania . ? !
12. Odegranie scenek dramowych. Uczniowie wcielają się w role świadków pożaru i dzwonią po pomoc. N. jest osobą przyjmującą zgłoszenie – pilnuje, żeby dzieci przestrzegały zasad prawidłowego zgłoszenia.
13. Podsumowanie pracy na zajęciach:
- omówienie właściwego zachowania się w przypadku zauważenia pożaru.
14. Praca domowa
Wykonaj ćw.5 s.35 oraz pracę plastyczną „Pożar”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.