X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30045

Doskonalę swoje zmysły

Krąg tematyczny: W zdrowym ciele zdrowy duch

Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły

Cele główne:
1. Poznanie nazw zmysłów oraz ich narządów
2. Kształtowanie rozumienia konieczności dbania o narządy zmysłów
3. Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie
Cele operacyjne:
- poznaje świat różnymi zmysłami,
> nazywa narządy zmysłów i zna ich funkcje,
- przyporządkowuje nazwę zmysłu do odpowiedniego narządu,
- opisuje ich rolę w poznawaniu świata,
- rozumie potrzebę dbania o narządy zmysłów,
- wymienia zagrożenia, które szkodzą naszym zmysłom,
- dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów,
- różnicuje samogłoski i spółgłoski,
- potrafi ułożyć zdania z rozsypanek,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- wypowiada się poprawnie, całymi zdaniami

Metody: - zajęcia praktyczne,
> pogadanka

Formy: indywidualna i zbiorowa


Środki dydaktyczne:
> ilustracje narządów zmysłów, podpisy do ilustracji, papier,nożyczki, chustka do zasłonięcia oczu, lupy, szkła powiększające, perfumy, kawa, ocet, zmywacz do paznokci, cukier, sól, mandarynki, kredki, rozsypanka sylabowa, rozsypanki, wyrazowe, plansze z polami:A, B, C, żetony, emblematy.

Przebieg zajęć:
1.Wprowadzenie do tematu zajęć (praca zbiorowa).

Układanie zdania z rozsypanki sylabowej.
Odczytanie hasła :”Jak poznajemy świat ?”

Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Po co poznajemy świat?
2.Rozpoznawanie otoczenia za pomocą narządów zmysłów.
a)wzrok:
> Przed dziećmi ułożone są rożne przedmioty. Dzieci przyglądają się im, a następnie nauczyciel chowa jeden z nich. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, co zniknęło.
> Zadania z wykorzystaniem szkła i lupy.
b) słuch:
-Słuchanie z otoczenia różnych dźwięków ( grzechotka, cięcie papieru, gniecenie papieru,
-Dzieci stoją w kręgu. Jedna osoba stoi w środku z zawiązanymi oczami. Dzieci chodzą po kole a osoba stojąca w środku wskazuje palcem na osobę. Wskazana osobą ma za zadanie udawać wybrane przez siebie zwierzątko, a osoba w środku ma za zadanie odgadnąć kto to jest.
c) dotyk:
-Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel daje im worek w którym znajdują się rożne przedmioty. Ich zadaniem jest odgadnięcie co to za rzecz.
-Rysowanie palcem na plecach kolegi liczb i odgadywanie ich.
d)węch:
-Rozpoznawanie zapachów i nazywanie ich. ( perfumy, kawa, ocet, zmywacz do paznokci)
e) smak:
-Rozpoznawanie smaków i nazywanie ich( cukier, sól, mandarynki).

Człowiek rozpoznaje cztery smaki: słodki, słony, gorzki, kwaśny.
3. Przerwa śródlekcyjna.
Głowa, ramiona, kolana, łydki x3
Oczy, uszy, usta, nos.

4. Ustalenie co umożliwia nam poznanie świata?
Dobieranie podpisów do ilustracji. Nazywanie narządów zmysłów ( wzrok, słuch, dotyk,węch, smak). Zaznaczanie kolorowymi kredkami w zdaniach samogłosek, spółgłosek, dwuznaków.

Wiemy już , że za pomocą oczu, uszu, nosa, języka odbieramy z otoczenia różne obrazy, odgłosy,zapachy i smaki. W naszym ciele znajduje się jeszcze jeden ważny organ, to mózg. Zanim narządy zmysłów powiedzą nam, że coś jest np. słodkie czy słone , miękkie czy twarde muszą wysłać o tym informację – bodziec do mózgu.

5. Jak dbamy o narządy zmysłów?
- Nie przesiadujemy długo przed telewizorem.
- Zachowujemy prawidłowa odległość korzystając z komputera.
- Odrabiamy prace domowe przy dobrym oświetleniu.
- Nie słuchamy głośnej muzyki.
- Szanujemy swój wzroku i słuch.

6. Podsumowanie. Ruletka- gra.
Każdy uczestnik dostaje plansze do gry z trzema polami: A, B, C do i 5 żetonów. Nauczyciel czyta pytania,a dzieci obstawiają prawidłową odpowiedź. Za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymują dodatkowo tyle żetonów ile obstawili. Za źle udzieloną odpowiedź tracą żetony. Wygrywa osoba, która zbierze jak najwięcej żetonów.
• Wspólne ustalenie :
- Ile mamy narządów zmysłów?
a) 5 b) 4 c) 7
- Narząd smaku to:
a) uszy b) usta i język c) oczy
- Dzięki nosowi poznajemy:
a) zapachy b) smaki c) dźwięki
- Jak dbamy o narząd wzroku?
a) słuchamy głośnej muzyki b) korzystamy rozsądnie
z komputera c) chodzimy na długie spacery
- Jaki lekarz leczy uszy?
a) laryngolog b) okulista c) chirurg
- Narząd dotyku to:
- a) oczy b) uszy c) ręce

7. Ocena aktywności dzieci. Wpisanie ocen do dziennika.
Wręczenie emblematów .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.