X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30047
Dział: Gimnazjum

Trójkąty o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90. Klasa 2 gimnazjum

CELE ZAJĘĆ:
Cel ogólny
Uczeń zna:
•pojęcia: przyprostokątna, przeciwprostokątna
•zależności między bokami w trójkątach ekierkach
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
•stosować zależności między bokami w trójkątach ekierkach
•obliczać długości brakujących boków w trójkątach ekierkach

Formy pracy:
•zbiorowa
•praca w grupach

Metody pracy:
•pogadanka
•karty pracy – ćwiczenia praktyczne (narysowałam kilkanaście trójkątów ekierek, podałam długość jednego boku, zadaniem uczniów było skorzystać z zależności między bokami w trójkątach ekierkach i obliczyć długości brakujących boków)

Środki dydaktyczne:
•tablica, podręcznik, zeszyt, karty do pracy w grupach, prostokątne kartki papieru

Czas zajęć:
•2 godziny lekcyjne

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna:
•sprawdzenie obecności
•podanie tematu lekcji
•określenie celów lekcji, krótkie wprowadzenie w tematykę

Część właściwa:
1.„Burza mózgów” – przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji (wzory na przekątną kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego)
2.Uczniowie pod nadzorem nauczyciela składają z papieru trójkąty ekierki i odkrywają zależności między bokami w tych trójkątach (sposób składania z prostokątnej kartki papieru trójkąta równobocznego i kwadratu można bez problemu znaleźć w Internecie)
3.Uczniowie obliczają brakujące boki w trójkątach ekierkach – karty pracy.
4.Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują przykładowe zadania egzaminacyjne, wykorzystując poznane zależności (zadania wyszukałam w testach egzaminacyjnych z poprzednich lat)
5.Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, której hasło to inne określenie trójkątów podanych w temacie lekcji (hasło krzyżówki: TRÓJKĄTY EKIERKI, krzyżówkę narysowałam sama, poniżej podaję wymyślone przeze mnie hasła)
1.wygląda jak latawiec
2.ma wszystkie kąty proste i boki równe
3.okręgi, które mają wspólny środek
4.trójkąt ma trzy ...
5.ostry lub rozwarty
6.najlepsza ocena
7.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 to ...
8.wpisz literę Y
9.niejedna w dzienniku
10.60 sztuk
11.jednostka pojemności
12.fortuna ... się toczy
13.trzy miesiące
14.12 miesięcy
15.o końcach A i B

Część końcowa:
•zapisanie pracy domowej (podręcznik GWO klasa 2)
•podsumowanie pracy na lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.