X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30015
Przesłano:

Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą
ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Strony kontraktu:
Opiekun stażu:
Stażysta:
Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa nr

Zadania nauczyciela stażysty:
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego .
3.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki. Zapoznanie się z dokumentacją placówki.
4. Udział w spotkaniach z opiekunem stażu.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
7. Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
8. Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i w innych formach doskonalenia zawodowego.
9. Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.
10. Sporządzenie sprawozdania realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:
1. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Prowadzenie spotkań i konsultacji.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty.
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
6. Omawianie zajęć prowadzonych i obserwowanych.
7. Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
8. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
9. Uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

Kontrakt zostaje zawarty na czas 9 miesięcy, dnia 3.09.2015 roku.

.............................. ..................................
Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.