X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29475
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu

1. KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY:

- mgr Iwona Chmara - nauczyciel kontraktowy
- mgr Danuta Koczan - opiekun stażu

2. KONTRAKT ZAWARTO NA OKRES:
od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.05.2018r.

3. MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:
Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu

4. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
* nauczyciel opiekun i nauczyciel kontraktowy są równoprawnymi partnerami
* uwagi dotyczące stylu pracy oraz sposobu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką
* spotkania konsultacyjne odbywać się będą raz w miesiącu, w ustalonym wcześniej terminie
* nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
* zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami prawnymi
* realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
* opracowanie Plan Rozwoju Zawodowego
* dokumentowanie realizacji Planu rozwoju Zawodowego
* uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu


6. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:
* zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu
* pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
* wspieranie działań stażysty w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy
* dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym
* udzielanie rad na prośbę stażysty
* pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu stażu
* przygotowanie projektu oceny dorobku nauczyciela
* pomoc w uporządkowaniu dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej

7. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
* systematyczność
* terminowość
* zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego
* inicjatywa

8. USTALENIA KOŃCOWE:
* za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
* opiekun stażu jest osobą wspomagającą
* kontrakt obowiązuje obie strony
* kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.


Kontrakt sporządzono dnia: 07.09.2015r.

Podpis opiekuna stażu: ........................................

Podpis nauczyciela kontraktowego: .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.