X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29982
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Grzyby jadalne i trujące" - zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia w grupie IV

Prowadząca: Agnieszka Białczak

Data: 25.09.2015r.

Temat: „Grzyby jadalne i trujące” – zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi
i niejadalnymi. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Cele ogólne:
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika
ich;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
np. na polu, na łące, w lesie;
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby;
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• potrafi rozwiązać zagadkę słuchową,
• uważnie słucha wiersza,
• wypowiada się na temat treści wiersza,
• potrafi nazwać niektóre grzyby jadalne i niejadalne,
• zna podział grzybów na jadalne i trujące,
• wie, że dzieci nie mogą chodzić do lasu same,
• zna zagrożenia płynące z przebywania samemu w lesie,
• wie, że dzieci mogą zbierać grzyby tylko w obecności osoby dorosłej,
• wie, że nie wolno jest zbierać grzybów, których się nie zna,
• wie, dlaczego nie należy niszczyć starych grzybów oraz muchomorów,
• potrafi dzielić wyrazy na sylaby oraz wybrzmiewa pierwsze głoski w wyrazach,
• reaguje na sygnał dźwiękowy i pauzę w muzyce;
• podporządkowuje się regułom zabaw ruchowych,
• przelicza w zakresie 7,
• zna potrawy z grzybów,
• starannie wykonuje ćwiczenie graficzne.

Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa

Metody pracy:
słowne: pogadanka, wiersz, zagadka,
czynne: zadań stawianych dziecku, improwizacja ruchowa,
oglądowe: pokaz, ilustracja.

Środki dydaktyczne:
odgłosy lasu - nagranie, las – ilustracja, przebranie (kalosze, kapelusz, płaszcz), wiersz M. Buczkówny „Grzybobranie”, ilustracje do wiersza (ptaki, kwiaty, kosz, las, koźlaki, prawdziwki, maślaki, muchomory, grzybek), ilustracje różnych grzybów, napisy, magnetofon, nagranie piosenki „Zbieramy grzyby”, sylwety grzybów, obrazki grzybów jadalnych i trujących, karta pracy „Grzyb”.

Przebieg zajęć

1. Powitanie:
Nauczycielka wita wszystkie dzieci: „Wszyscy są witam Was...”
2. Zagadka słuchowa. Wysłuchanie fragmentu muzyki z płyty „Odgłosy lasu” – podanie odpowiedzi na pytanie „Gdzie zaprowadziła nas muzyka?”. (do lasu).
• Jaką mamy porę roku?
• Jakie dary jesienią daje nam las? (grzyby).
3. Inscenizacja wiersza M. Buczkówny „Grzybobranie”.
 Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza:
• Skąd wróciłam?
• W jakim celu poszłam do lasu?
• Dlaczego się tak ubrałam idąc na grzyby?
• W co zbieramy grzyby?
• Jakie grzyby zostały wymienione w wierszu? (koźlaki, prawdziwki, maślaki, muchomory),
• Ile rodzajów grzybów było wymienionych?
• Czy wymienione grzyby w wierszu są jadalne czy trujące?
• Jak nazywają się grzyby trujące?
• Czy możemy zbierać muchomory?
• Dlaczego grzybki wykręcamy lub wycinamy i wyjmujemy z ziemi ostrożnie?
• Dlaczego nie należy niszczyć starych grzybów oraz muchomorów?
• Czy wy dzieci możecie sami chodzić do lasu? Dlaczego?
• Czy wolno wam zbierać samym grzyby? Dlaczego?
• Czy wolno jest zbierać grzyby, których się nie zna?
- Nauczyciel przypomina o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą zbieranie i jedzenie grzybów o niewiadomym pochodzeniu lub wyglądzie. Przestrzega przed samotnym chodzeniem do lasu
i przypomina o zagrożeniu, jakie się z tym wiąże.
- Dzielenie nazw grzybów występujących w wierszu na sylaby; wybrzmiewanie pierwszej głoski w wyrazach; wskazywanie na obrazkach, dopasowywanie napisów.
- Dopowiadanie przez dzieci ostatnich słów w wersach. Nauczyciel recytuje wiersz, pokazując obrazki, a dzieci na ich podstawie dopowiadają brakujące słowa.
5. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence „Zbieramy grzyby”. Dzieci spacerują pomiędzy sylwetami grzybów. Podczas refrenu dzieci zbierają odpowiednią ilość grzybów jadalnych, jaką nauczyciel wskaże na kartoniku.
6. Dzielenie zbioru (grzybów) na podzbiory (grzyby jadalne i trujące). Przeliczanie grzybów.
7. Podanie sposobów spożycia grzybów (zupa grzybowa, pierogi z grzybami, sos grzybowy, grzyby suszone).
8. Zabawa ruchowa „Sos grzybowy”. Dzieci siedzą w kole trzymają sylwety grzybów: koźlaki (kozaki), prawdziwki (borowiki), maślaki, kurki, rydze. Nauczyciel mówi, że koło to garnek, w którym gotuje się sos grzybowy. Grzyby podczas gotowania pływają (poruszają się w garnku), dlatego ja będę pokazywała obrazek z odpowiednim rodzajem grzyba, a dzieci, które mają sylwetę takiego grzyba wstaną i obiegną koło. Wygrywa ta osoba, która pierwsza usiądzie na swoim miejscu.
9. Praca z kartą pracy: Kreślenie linii ukośnych na rysunku grzyba – przygotowanie do nauki pisania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.