X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29981
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w I półroczu w grupie dzieci 4-letnich

Sprawozdanie z pracy wychowawczo dydaktycznej w grupie 4-latków
w I półroczu roku szkolnego 2015/16
Grupa czterolatków liczy 23 dzieci przy czym 20 dzieci to 4-latki i 75% dzieci z tej liczby to dzieci, które uczęszczały do jednej grupy w ubiegłym roku szkolnym i 3 to 3-latki, które są pierwszy rok w przedszkolu. Zarówno dzieci nowo przyjęte jak dzieci , które dołączyły do grupy we wrześniu zintegrowały się ze sobą. Problem adaptacyjny ma jeszcze3- letnia J. K. , która reaguje płaczem na nieobecność kuzynki.
Praca w grupie średniaków od początku roku szkolnego to ćwiczenie samoobsługi w zakresie samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się nie tylko w odzież wierzchnią, ale również przebieranie się w stroje gimnastyczne i ubieranie po zestawach ćwiczeń. Początek roku szkolnego to również praca nad adaptacją dzieci nowo przyjętych do przedszkola, wprowadzanie norm społecznych regulujących życie w grupie, korzystania z zabawek, przypomnienie zasad bezpiecznego chodzenia po schodach, zachowania się w jadalni, bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw.
Poprzez codzienne rozmowy z dziećmi pracuję nad rozwojem i wzbogacaniem słownictwa, rozwijam umiejętność płynnego mówienia dzięki wypowiadaniu się na temat obrazków, streszczaniu fragmentów opowiadań itp. 8 dzieci jest pod opieką logopedy. Obok ćwiczeń, które dzieci wykonują z rodzicami w domu usprawniam narządy mowy podczas pracy indywidualnej.
Zagadki, historyjki obrazkowe rozwijają myślenie, na podkreślenie zasługuje fakt, iż od stycznia próbuję pracować z dziećmi na historyjkach 6-obrazkowych.
Rozwijam słuch, również fonematyczny. Średniaki rozróżniają głosy męskie i żeńskie, odgłosy z otoczenia, jest grupa dzieci, która bardzo dobrze wyszukuje rymów, M. K. wysłuchuje głoski w nagłosie, Z. B. też ale nie wszystkie.
Średniaki potrafią już określać stany emocjonalne- radość, smutek, niektóre z dzieci określają zdziwienie, strach. Z niektórymi dziećmi podczas pracy indywidualnej próbuję określać przyczyny stanów emocjonalnych.
Podczas realizacji tematyki związanej ze świętami Bożego Narodzenia oraz organizacją uroczystości związanej ze świętem babci i dziadka dzieci poznawały i utrwalały informacje na temat swojej rodziny a także na temat tradycji w naszej ojczyźnie. Podczas spacerów poznawały swoją miejscowość.
Systematycznie dzieci ćwiczą spostrzegawczość wzrokową, przygotowywane są również do czytania i pisania poprzez podpisywanie prac- niektóre z dzieci próbują globalnie rozpoznawać swoje imię, uczestniczą i interesują się celami wywieszanymi na tablicę dla rodziców „a co tam pani napisała?” posługują się różnymi narzędziami pisarskimi, dużą „popularnością” cieszą się kredki drewniane. Systematycznie rozwijane są dyspozycje psychofizyczne do nabycia umiejętności pisania- nazywanie części ciała, wykonywanie różnorakich prac plastycznych angażujących mięśnie dłoni, ręki. Codziennie stosowane są gesty umowne, które dzieci doskonale rozumieją – zasuwanie krzesełek w jadalni, gest ręki proszący o wyjście z sali, palec na ustach itp.
Codziennie dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, dzięki którym poznają swoje możliwości, zdobywają pierwsze doświadczenia techniczne, uczą się współdziałania, szacunku do kolegów itp.
Ćwiczą pamięć poprzez naukę wierszy, piosenek, rymowanek, uwagę, koncentrację.
Na szczególne omówienie zasługuje zdobywanie kompetencji matematycznych przez średniaki ponieważ matematyka jest jednym z dwóch zadań planu rocznego.
Zagadnienia matematyczne realizowane są praktycznie codziennie i występują w czasie codziennych zajęć zarówno celowo zorganizowanych jak i zajęć spontanicznych.
We wrześniu i styczniu zrealizowałam zaplanowane w planie rocznym matematyczne tygodnie. Tematyka kompleksowa we wrześniu to „Matematyka jest wszędzie” a w styczniu „Co nam niesie Nowy Rok”.
Przeprowadzając konkretne zajęcia dydaktyczne a także podczas zabaw, sprzątania, pracy indywidualnej wprowadziłam następujące treści kształcenia adekwatne do wieku dzieci.
I tak też 4-latki podczas zabaw np. Pingwin, Dwa kółeczka czy też w czasie zestawów ćwiczeń nabywały orientacji w przestrzeni i kształtowały własny punkt widzenia, rozwijały zdolność obdarzania uwagą drugiej osoby, tak aby rozumieć co ona chce przekazać, podczas wykonywania prac plastycznych (rysunek człowieka, „Pajacyk” – z figur geometrycznych) kształtowały zdolność korzystania z posiadanej już wiedzy o sobie i innych w trakcie wypowiadania się w rysunku i ocenie prac. Podczas sprzątania, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych dzieci porozumiewały się co do miejsca dziecka w przestrzeni i położenia przedmiotów, które się wokół niego znajdują. Zajęcia typu „Dzień i noc”, wykonywanie takiego właśnie kalendarza, „Co nam niesie Nowy Rok” dzieci skupiały uwagę na szeregach i wychwytywały powtarzające się układy rytmiczne , dostrzegały przemienność dnia i nocy, podczas nauki wierszy i piosenek próbowały dostrzec rytm w wypowiedziach a także wysłuchać refren jako powtarzającą się część piosenki.
Podczas układania historyjek obrazkowych próbowały sensownie zestawić obrazki, podobnie z resztą ćwiczyły umiejętność przewidywania następstw podczas składania obrazków, układania puzzli. W czasie czynności samoobsługowych łączyły czynności i ich skutki- co trzeba zrobić aby osiągnąć cel ( np. podwinąć najpierw rękawy aby ich nie zamoczyć)
Zrealizowałam i cały czas realizuję treści dotyczące kształtowania umiejętności liczenia obiektów w możliwie szerokim aspekcie kardynalnym, porządkowym, podczas nauki piosenki „Kropelki” liczyliśmy palce i zachęcam dzieci do liczenia na nich.
Urodziny dzieci, zajęcia typu „Przyjęcie dla lalek”, stwarzanie przeze mnie sytuacji zabawowych, „zmuszających dziecko do rachowania”, pełnienie dyżurów stołówce, wykorzystanie pomocy dydaktycznych typu „wieża” to doskonała okazja do realizacji treści kształcenia zawartych w obszarze dodawania i odejmowania, rozdzielania i rozdawania, uwiadamianie równoliczności, a także przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
Nie tylko w „tygodniach matematycznych” ale codziennie dzieci ćwiczą umiejętność klasyfikowania czy to podczas sprzątania lub porównywania przedmiotów, obrazów, wyszukiwania obrazów na dany temat czy motyw.
Wreszcie próbuję wyrabiać u dzieci intuicję geometryczną podczas wyszukiwania różnych kształtów, ( to podczas pracy indywidualnej) a podczas pracy indywidualnej z niektórymi dziećmi próbuję bawić się w ułamki (np. co jest większe jabłko czy połowa jabłka).
Ten opis realizacji dowodzi, że treści matematyczne występują praktycznie wszędzie a moim jako nauczyciela zadaniem jest tak pokierować sytuacjami edukacyjnymi, aby małe dziecko zdobywało kompetencje matematyczne „mimochodem”
W ramach realizacji zagadnienia „Matematyka jest wszędzie” p. dyrektor zakupiła pomoce dydaktyczne, dzięki którym wyrabiam u dzieci wspomnianą wcześniej intuicję geometryczną, a na zebraniu z rodzicami w styczniu wygłosiłam prelekcję dla rodziców „Jak wykorzystać codzienność do nauki matematyki”.
„Matematyka wokół nas” tak brzmiał temat mojego wystąpienia na posiedzeniu WDN w październiku 2015r.
Zaplanowana na listopad wystawa fotograficzna „Matematyka w obiektywie” została przełożona na miesiące wiosenne ze względów organizacyjnych.
Drugim zagadnieniem , które wymaga szerszego omówienia ze względu na plan roczny jest „Z muzyką za pan brat”
W ramach realizacji tego zagadnienia nawiązałam współpracę z filharmonią kaliską – koncert odbędzie się w lutym.
Zakupiłam płyty z muzyką klasyczną, przy której realizowane są „Popołudnia z muzyką klasyczną” – odpoczynek poobiedni przy muzyce klasycznej.
W październiku zrealizowałam tematykę kompleksową „Mały Fryderyk”, podczas której dzieci poznały krótki życiorys Fryderyka Chopina z naciskiem na pierwsze lata życia, poznały fortepian i jego brzmienie, również w zestawie ćwiczeń gimnastycznych wykorzystałam muzykę klasyczną – w tym utwory F. Chopina.
Realizacja tej tematyki była podstawą do zrealizowania kolejnego zadania wynikającego z planu rocznego – mianowicie stworzenia gazetki tematycznej „Nasi wielcy muzycy”, która zagościła na dłużej w sali średniaków.
8 i 9 stycznia uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym dotyczącym realizacji obszaru muzycznego .
Grupa 4-laktów bierze udział w programu realizowanym przez nasze przedszkole „Mamo, tato wolę wodę”. W ramach realizacji tego projektu w grudniu została zrealizowana tematyka kompleksowa „Mamo, tato wolę wodę...” a w niej zajęcia wg scenariuszy podanych przez pomysłodawców projektu. 4-latki wspólnie kolegami z pozostałych grup wykonały pracę konkursową „Wodny superbohater”.
Z innych konkursów zewnętrznych czterolatki wzięły udział w „XIX Wielkopolskim Konkursie na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową” Kartka wykonana przez M. U. zdobyła wyróżnienie co jest wielkim osiągnięciem, ponieważ w kategorii „przedszkola” jury musiało wyłonić zwycięzców spośród 700 prac.
Również grupa średniaków wykonała „Piernikowe prace plastyczne „ na I jarmark bożonarodzeniowy”
Praca plastyczna J. S. reprezentuje grupę 4-latków na konkursie „Ale bomba” organizowanym prze GOK w Wysocku Wielkim.
Grupa średniaków miała zaszczyt przygotowania uroczystości okazji święta babci i dziadka. Wspomniana uroczystość odbyła się 14 stycznia.
Grupa średniaków wzięła udział w zbiórce nakrętek.
W ramach współpracy z rodzicami przygotowałam gazetkę dla rodziców „Rozwijanie zainteresowań naszych milusińskich”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.