X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29870
Przesłano:
Dział: Internat

Zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Miejsce: Internat
Czas: godzina
Ilość osób: 7

TEMAT: Zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość.

I PUNKT WYJŚCIA: obserwacja, jak ciężko czasami dzieciom kojarzyć różne fakty
oraz nie zwracanie przez nich uwagi na wiele istotnych spraw

II CELE ZAJĘĆ:

OGÓLNE
1. Uświadomienie sobie przez wychowanków, że przez odpowiednie zabawy można nie tylko dobrze się bawić, ale także rozwijać swoją wyobraźnię i spostrzegawczość.
2. Uzyskanie przekonania, że zabawy w grupie bardziej oddziaływają na rozwój naszych zmysłów.
3. Tworzenie nawyku do obserwowania “co się wokół mnie dzieje”.

POŚREDNIE
Po zajęciach wychowankowie będą:
1. Umieli obserwować swoje koleżanki i kolegów, a także wypowiadać się na ich temat.
2. Potrafili skupiać swoją uwagę na określonym obiekcie.
3. Wiedzieli jak rozwijać swoją wyobraźnię i spostrzegawczość.
4. Znali grupowe zabawy, podczas których będą rozwijać swoje zmysły.

SZCZEGÓŁOWE
Każdy wychowanek będzie wiedział i rozumiał, że:
1. Zabawy w grupie są dobre dla rozwoju spostrzegawczości i wyobraźni.
2. Praca w grupie wymaga współpracy i obserwacji.
3. Współpraca z dziećmi jest pożyteczna dla kształtowania się zmysłów.
4. Obserwacja pomaga w zabawie.
5. Skupienie jest bardzo ważne podczas obserwacji.
6. Zabawy i gry z rówieśnikami bardziej przyczyniają się do rozwoju, niż spędzanie wolnego czasu przed telewizorem.

III METODA: pogadanka, zabawy, gry

IV ŚRODKI: kartka papieru, mazaki, kredki

V TOK ZAJĘĆ

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie dzieci.
2. Zajęcie miejsc przy stoliku.
3. Wyjaśnienie tematu spotkania.
4. Przedstawienie się dzieci.
5. Rozdanie kartek i przyborów do pisania.

CZĘŚĆ ZASADNICZA

1. Zabawa pierwsza - “KTO TO”
- zapoznanie dzieci z zasadami zabawy,
- przebieg zabawy: dzieci dostają kartkę i coś do pisania. Na kartkach opisują siebie (kilka cech charakterystycznych lub dane o sobie). Następnie prowadzący zabawę zbiera kartki. Każde dziecko losuje jedną kartkę, czyta ją i próbuje odgadnąć kto tak siebie opisał.

2. Zabawa druga - “ZAPAMIĘTAJ”
- zapoznanie dzieci z zasadami zabawy,
- przebieg zabawy: dzieci siadają na krzesełkach w kręgu, tak aby każde siebie dobrze widziało. Wybrane dziecko wykonuje jeden prosty ruch np. kiwa głową. Kolejne dziecko powtarza ten ruch i dodaje swój. Czynność powtarza się cyklicznie.

3. Zabawa trzecia - “ZMIANY W UBRANIU”
- zapoznanie dzieci z zasadami zabawy,
- przebieg zabawy: uczniowie nadal siedzą w kręgu. Prowadzący pokazuje dzieciom jakąś osobę. Następnie coś zmienia w jej ubraniu i ponownie pokazuje dzieciom. Grający podają zauważone zmiany.

4. Zabawa czwarta - “KACPER MÓWI WAM...”
- zapoznanie dzieci z zasadami zabawy,
- przebieg zabawy: dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Prowadzący wybiera jedno dziecko, które będzie Kacprem, a reszta dzieci będzie go naśladować. Przed pokazaniem kolejnej czynności Kacper wypowiada słowa: Kacper mówi wam np. klaśnijcie nad głową. Jeżeli Kacper nie poprzedzi czynności magicznymi słowami, wówczas dzieciom nie wolno go naśladować. Które z dzieci pomyli się - odpada z gry.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Podsumowanie zajęć.
2. Pytanie poszczególnych osób “czego nauczyły mnie te zajęcia...?” (przewidywane odpowiedzi np. obserwacji, współpracy z grupą)
3. Ustawienie krzesełek na swoje miejsca.
4. Pożegnanie.

VI EFEKTYWNOŚĆ WYCHOWANIA: Problematyka tych zajęć powinna pojawiać się bardzo często na zajęciach w Internacie, gdyż prowadzi ona do rozwijania dziecięcej wyobraźni, a występujące przy takiego rodzaju zajęciach emocje aktywizują dzieci i prowadzą do integracji grupy oraz do zacieśniania relacji między podopiecznymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.