X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29868
Przesłano:
Dział: Internat

Scenariusz zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla I grupy dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

opiekuńczo – wychowawczych dla I grupy dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym


1. TEMAT ZAJĘĆ: Przygotowanie rozgrzewającego barszczu ukraińskiego z zachowaniem poznanych zasad BHP w kuchni.

2. TERMIN REALIZACJI: 21.01.2016r.

3. GODZINA: 15.30

4. MIEJSCE ZAJĘĆ: pracownia gospodarstwa domowego, sala nr 016

5. PROWADZĄCA: mgr Edyta Berbecka

6. CZAS TRWANIA ZAJEĆ – do 3 godzin zegarowych ( razem z czasem sprzątania

7. RODZAJ OBSERWACJI: kontrolno-oceniająca

8. CELE I TEMATYKA OBSERWACJI:
a) (T:15) Kształtowanie samodzielności i umiejętności praktycznych uczniów / wychowanków w tym na wieloprofilowych zajęciach z zakresu pdp. Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie przygotowania młodzieży z SPdP do samodzielnego życia. Warsztat pracy nauczyciela.

b) (T:16) Aranżowanie sytuacji, planowanie działań sprzyjających realizacji celów opiekuńczych i wychowawczych w internacie – działania na rzecz zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa wychowanków. Warsztat pracy nauczyciela.

c) (T:17) Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego wychowanków poprzez wspólną pracę, zabawę i naukę.

9. RODZAJ ZAJEĆ: zajęcia kulinarne

10. CEL OGÓLNY:
a) kształtowanie zaradności życiowej poprzez umiejętne przygotowanie apetycznego i pożywnego barszczu ukraińskiego z zachowaniem poznanych zasad BHP

11. CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a) zachowają zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu AGD - (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
b) będą pamiętały o zachowaniu higieny podczas przygotowywania jakichkolwiek posiłków (mycie rąk, zakładanie fartuchów, a także dbanie o estetykę na stanowisku pracy) - (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
c) rozpoznają składniki zupy za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku - (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
d) samodzielnie lub z pomocą posegregują produkty znajdujące się na stole zgodnie z ich (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Karolina) - przeznaczeniem (odrzucenie tych składników, które nie nadają się do wykonania zupy)
e) znają etapy przygotowywania barszczu ukraińskiego - ( Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa ) natomiast Julianna wymienia etapy przygotowania zupy z niewielką pomocą n-la)
f) będą potrafiły zahartować śmietanę - ( Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa)
g) będą potrafiły nakryć stół do posiłku - (Aleksandra, Andżelika, Ania, Julianna, Karolina)
h) Weronika :
* dotknie, obejrzy warzywa wykorzystywane do przygotowania zupy,
* podejmie próbę skosztowania warzyw wykorzystanych do sporządzenia zupy,
* samodzielnie lub z pomocą nauczyciela skosztuje przygotowanej zupy pogniecionej widelcem ( wychowanka samodzielnie nie gryzie i nie żuje potraw)
* z pomocą osoby wspierającej nauczyciela (pomocy nauczyciela) pokoloruje farbami naszkicowanego buraka ćwikłowego

12. CELE WYCHOWAWCZE:
a) integracja grupy
b) nabywanie umiejętności pracy grupowej
c) danie możliwości uczennicy z problemami wychowawczymi do dążenia do wykonania zadania oraz pozytywnego zaistnienia w zespole grupowym - (Julianna)

13. METODY PRACY:
a) słowna: (rozmowa kierowana, objaśnienie)
b) oglądowa: (pokaz składników zupy, ilustracji ze składnikami zupy)
c) praktyczna (czynny udział wychowanek w zajęciach)

14. FORMY:
a) indywidualna
b) zbiorowa

10.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) wszystkie produkty niezbędne do wykonania barszczu ukraińskiego:
- marchew,
- pietruszka,
- seler,
- por,
- kapusta,
- cebula,
- ziemniaki,
- masło,
- buraki ćwikłowe,
- puszka fasoli czerwonej,
- śmietana 12 %
- pieprz,
- sól lub przyprawa warzywko,
- magii,
- natka pietruszki,
- sok z ½ cytryny,
b) sprzęt i narzędzia AGD:
- deski do krojenia,
- noże, obieraczki,
- miski,
- traka jarzynowa,
- talerze,
- łyżki,
- garnek,
-tarki,
-kuchenka elektryczna
c) tablica, kreda, magnesy, ilustracje przedstawiające produkty, farby, pędzel, pojemnik na wodę


11. PRZEBIEG ZAJEĆ:

1) Przywitanie się z wychowankami.
2) Podanie tematu i celu zajęć, zapisanie tematu na tablicy
3) Przypomnienie i utrwalenie poznanych zasad BHP pracy w kuchni
4) Głośne odczytanie przez wychowankę przepisu na „barszcz ukraiński”
5) Nazwanie znajdujących się składników zupy na stole i odrzucenie tych, które nie nadają się do wykonania zupy
6) Zapisanie na tablicy nazwy produktów nadających się do przygotowania barszczu ukraińskiego
7) Rozpoznawanie składników zupy za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku
8) Organizacja miejsca pracy:
a) przygotowanie wychowanek ( samodzielne lub wspomagane mycie rąk, założenie fartuchów)
b) przygotowanie stanowiska zajęć ( wyjęcie potrzebnych narzędzi i naczyń)
9) przygotowanie zupy zgodnie z przepisem oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady BHP; określenie zadań z podziałem na poszczególne osoby ( zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości psychofizycznych wychowanków) :
- przygotowanie i obróbka składników zupy (mycie, obieranie, krojenie, szatkowanie, tarkowanie , nauka hartowania śmietany)
- wyznaczenie smakosz, który będzie próbował i doprawiał zupę (osobno na swoim talerzyku)
10) Sprzątnięcie stanowisk pracy po skończonych zajęciach:
- sprzątanie, mycie naczyń i narzędzi
11) Nakrycie stołu oraz degustacja wykonanej zupy
12) Podsumowanie zajęć, rozmowa z wychowankami o przebiegu zajęć – ewaluacja
- odtwarzanie kolejno wykonywanych czynności;
- sprawdzenie znajomości składników zupy : słownie i za pomocą ilustracji;
- ocena pracy, wysiłku i zaangażowania wychowanek, podkreślenie mocnych stron wychowanek
13) Mycie naczyń, sprzątnięcie sali gospodarstwa domowego (zamiatanie i mycie podłogi)
14) Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.