X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29841
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności I stopnia z jedna niewiadomą. Scenariusz lekcji matematyki

Scenariusz lekcji matematyki

poprowadzonej w dniu ......... w klasie Ia gimnazjum
Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności I stopnia z jedna niewiadomą.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń potrafi :
-rozwiązywać równania I stopnia z jedną niewiadomą,
-rozwiązywać proste nierówności I stopnia z jedna niewiadomą i przedstawiać rozwiązanie na osi liczbowej.
Cele lekcji:
Rozwiązywanie prostych nierówności I stopnia z jedną niewiadomą i prostych zadań z ich wykorzystywaniem.
Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
Będziesz umiał rozwiązywać proste nierówności i wykorzystasz tą umiejętność do rozwiązywania prostych zadań.
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
1.Rozwiążę prostą nierówność I stopnia z jedna niewiadomą.
2.Potrafię przedstawić rozwiązanie nierówności na osi liczbowej.
3.Umię zapisać treść prostego zadania za pomocą nierówności.


Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji
(w trakcie rozdanie kart pracy z celami i nacobezu oraz treścią zadań- cele i nacobezu widoczne są również na projektorze).
2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji- schematu rozwiązywania nierówności (załącznik 1), przypomnienie podstawowych pojęć- prosta krzyżówka, rozwiązywanie prostych nierówności I stopnia z jedna niewiadomą i zaznaczanie ich rozwiązania na osi liczbowej (metoda patyczków)-zadania wstępne z Karty pracy (załącznik 2).
3. Czytanie przez uczniów kolejnych punktów nacobezu i wyjaśnianie ich – metoda świateł drogowych.
4. Czytanie po kolei treści zadań z Karty pracy (załącznik 1)
- rozwiązywanie ich na tablicy (metoda patyczków) – mogą konsultować się w ławce z kolegą
- wspólne wyjaśnianie i monitorowanie rozumienia zadań (metoda świateł drogowych).
5. Podsumowanie lekcji metodą zdań podsumowujących:
Uczniowie uzupełniają na karcie pracy (zał.1) następujące zdania:
Dzisiaj na lekcji nauczyłem się............
Największą trudność sprawiło mi...........
(kilku uczniów czyta na głos swoje wypowiedzi- metoda patyczków)
6. Zadanie pracy domowej:
-ćwiczenie 3 i 4 str.33 zeszyt ćwiczeń- załącznik 3
- wspólne z uczniami układanie nacobezu do pracy domowej

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Karty pracy z celami lekcji i nacobezu i treścią zadań, tablica multimedialna i projektor komputer, patyczki z danymi ucznia, kolorowe karteczki do metody świateł drogowych.

Karta pracy załącznik 2

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
Będziesz umiał zapisywać i rozwiązywać proste nierówności i wykorzystasz tą umiejętność do rozwiązywania prostych zadań.
Nacobezu
1.Rozwiążę prostą nierówność I stopnia z jedna niewiadomą.
2.Potrafię przedstawić rozwiązanie nierówności na osi liczbowej.
3.Umię zapisać treść prostego zadania za pomocą nierówności.

Schemat rozwiązywania nierówności: Załącznik 1
Zadania wstępne:
Rozwiąż krzyżówkę:
1
2
3
4
5

1. Liczba spełniająca równanie i nierówność ...
2. Dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakami >,<,≥,≤...
3. Zmienna występująca w równaniu lub nierówności...
4. Nierówności, które mają ten sam zbiór rozwiązań...
5. ... jednomianów z jednej strony równania lub nierówności na drugą stronę ze zmienionym znakiem.

Rozwiąż nierówności a następnie ich rozwiązania przedstaw na osi liczbowej
a) -3x+4 ≤10

b) 5x-1,5<3,5

c) -2(2x+3)≥6

Część właściwa :
Zadanie 1: Napisz odpowiednie nierówności obrazujące treść zadania:
a) Piłka do koszykówki kosztuje 33 złote. Andrzej już x miesięcy odkłada po 3 złote miesięcznie, lecz ciągle nie stać go na kupienie tej piłki: .....................................
b) Ania kupiła trzy batony po x złotych , Beata kupiła czekoladę za 5 złotych
i zapłaciła więcej niż Ania: ................................
c) Aby zdać egzamin, należy rozwiązać co najmniej 2/3 spośród x zadań. Krzysiek rozwiązał 8 zadań i zdał: .......................................

Zadanie:2
a) Najmniejszą liczba całkowitą spełniającą nierówność x> 5 jest liczba.........
b) Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x≥ 5 jest liczba..........
c) Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x< 5 jest liczba...........
d) Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x≤ 5 jest liczba...........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.